کتابخوانی با جایزه هفتگی

چگونه بفروشیم

چگونه بفروشیم وقتی مشتری نیست

نوع اثر : کتاب

ناشر : کهکشان دانش

نویسنده : دیو لاخانی

مشاهده مشخصات...