0 امتیاز
1 نفر

تفسیر باران (جلد دهم)

نگاهی دیگر به قرآن مجید (یس، غافر)

نوع اثر : کتاب

نویسنده :

مجموعه اثر : تفسیر باران

تعداد صفحات نسخه چاپی : 376

رده بندی کنگره : BP98‏‫‬‮‭/خ36ت7 1300

رده بندی دیویی : 297/179

شماره کتابشناسی ملی : ‏‫3657123

شابک : 978-600-107-158-4

سال نشر : 1393

دریافت این اثر

کتاب دیجیتال رایگان

خلاصه اثر

این کتاب به صورتی است که گویا انسان امروزی با خدا گفتگو می کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجی فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان می باشند، جوانانی که از ادبیاتِ سنگین متن های دینی خسته شده اند و به آن هیچ رغبتی ندارند.

خدا قرآن را برای سعادت ما فرستاده است، وظیفه ما این است که قرآن را بخوانیم و به آموزه های آسمانی آن، عمل کنیم، ما باید مسائل زندگی مادی و معنوی و موضوعات خانوادگی و اجتماعی خود را با قرآن تنظیم کنیم و در پرتو آن حرکت نماییم.

در بخشی از تفسیر آیه 10 و 11 سوره یس می خوانید:

از بُت پرستانی که سرانجام در عذاب جهنّم می سوزند، سخن گفتی، اکنون با محمّد (صلی الله علیه وآله) چنین می گویی: «ای محمّد ! به حال آنان فرقی نمی کند که آنان را از عذاب بترسانی یا نه، آنان لجوجانه از حقّ روی گردان هستند و ایمان نمی آورند. ای محمّد ! نصیحت و هشدار تو برای کسی سودمند است که از قرآن پیروی می کند و از من در خلوت و نهان بیم دارد، پس چنین افرادی را به بخشش من و پاداش بزرگ بشارت بده».

آری، سرگذشت کافران، چیزی جز جهنّم نیست، امّا نیکوکاران در این دنیا به خیر و نیکویی می رسند، آنان در سایه ایمان، آرامش را تجربه می کنند و قطعاً سرای آخرت برای آنان بهتر و نیکوتر از دنیاست.

چه خوب است سرای پرهیزکاران!
سرای آنان، بهشت جاویدان است، بهشتی که نهرهای آب در میان باغ های آن جاری است، در آنجا هر چه بخواهند برایشان فراهم است و تو این گونه پرهیزکاران را پاداش می دهی...

کتاب دیجیتال

رایگان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 208

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

سوره یــس
یس: آیه 6 - 1
یس: آیه 9 - 7
یس: آیه 11 - 10
یس: آیه 19 - 13
یس: آیه 27 - 20
یس: آیه 32 - 28
یس: آیه 35 - 33
یس: آیه 36
یس: آیه 40 - 37
یس: آیه 44 - 41
یس: آیه 46 - 45
یس: آیه 49 - 48
یس: آیه 52 - 50
یس: آیه 54 - 53
یس: آیه 64 - 59
یس: آیه 65
یس: آیه 67 - 66
یس: آیه 68
یس: آیه 70 - 69
یس: آیه 73 - 71
یس: آیه 75 - 74
یس: آیه 76
یس: آیه 79 - 77
یس: آیه 80
یس: آیه 83 - 81
سوره صافات
صافات: آیه 5 - 1
صافات: آیه 10 - 6
صافات: آیه 11
صافات: آیه 18 – 12
صافات: آیه 23 - 19
صافات: آیه 24
صافات: آیه 26 - 25
صافات: آیه 32 - 27
صافات: آیه 39 - 33
صافات: آیه 49 - 40
صافات: آیه 61 – 50
صافات: آیه 68 - 62
صافات: آیه 74 - 69
صافات: آیه 82 – 75
صافات: آیه 87 - 83
صافات: آیه 93 - 88
صافات: آیه 96 - 94
صافات: آیه 98 - 97
صافات: آیه 107 - 99
صافات: آیه 113 – 108
صافات: آیه 122 - 114
صافات: آیه 132 - 123
صافات: آیه 138 - 133
صافات: آیه 148 – 139
صافات: آیه 157 - 149
صافات: آیه 158
صافات: آیه 160 - 159
صافات: آیه 163 – 161
صافات: آیه 166 - 164
صافات: آیه 173 - 167
صافات: آیه 175 - 174
صافات: آیه 179 - 176
صافات: آیه 182 – 180
سوره ص
ص : آیه 3 - 1
ص : آیه 8 - 4
ص : آیه 11 - 9
ص : آیه 15 - 12
ص : آیه 20 - 16
ص : آیه 25 - 21
ص : آیه 28 - 26
ص : آیه 29
ص : آیه 32 - 30
ص : آیه 39 - 33
ص : آیه 43 - 40
ص : آیه 44
ص : آیه 47 - 45
ص : آیه 48
ص : آیه 54 - 49
ص : آیه 58 - 55
ص : آیه 60 - 59
ص : آیه 63 - 61
ص : آیه 64
ص : آیه 66 - 65
ص : آیه 68 - 67
ص : آیه 70 - 69
ص : آیه 74 - 71
ص : آیه 85 - 75
ص : آیه 88 - 86
سوره زُمَر
زُمَر: آیه 3 - 1
زُمَر: آیه 4
زُمَر: آیه 5
زُمَر: آیه 6
زُمَر: آیه 7
زُمَر: آیه 8
زُمَر: آیه 9
زُمَر: آیه 10
زُمَر: آیه 18 - 11
زُمَر: آیه 20 - 19
زُمَر: آیه 23 - 21
زُمَر: آیه 26 - 25
زُمَر: آیه 28 - 27
زُمَر: آیه 29
زُمَر: آیه 35 - 30
زُمَر: آیه 37 - 36
زُمَر: آیه 41 - 38
زُمَر: آیه 42
زُمَر: آیه 44 - 43
زُمَر: آیه 48 - 45
زُمَر: آیه 52 - 49
زُمَر: آیه 55 - 53
زُمَر: آیه 59 - 56
زُمَر: آیه 60
زُمَر: آیه 61
زُمَر: آیه 66 - 62
زُمَر: آیه 67
زُمَر: آیه 68
زُمَر: آیه 70 - 69
زُمَر: آیه 72 - 71
زُمَر: آیه 74 - 73
زُمَر: آیه 75
سوره غافِر
غافر: آیه 6 - 1
غافر: آیه 9 - 7
غافر: آیه 10
غافر: آیه 12 - 11
غافر: آیه 13
غافر: آیه 15 - 14
غافر: آیه 17 – 16
غافر: آیه 18
غافر: آیه 20 - 19
غافر: آیه 22 - 21
غافر: آیه 24 – 23
غافر: آیه 25
غافر: آیه 29 - 26
غافر: آیه 33 - 30
غافر: آیه 35 - 34
غافر: آیه 45 - 36
غافر: آیه 46
غافر: آیه 48 - 47
غافر: آیه 50 - 49
غافر: آیه 52 - 51
غافر: آیه 55 – 53
غافر: آیه 56
غافر: آیه 57
غافر: آیه 59 - 58
غافر: آیه 63 - 60
غافر: آیه 66 - 64
غافر: آیه 68 - 67
غافر: آیه 73 – 69
غافر: آیه 76 - 74
غافر: آیه 77
غافر: آیه 78
غافر: آیه 81 - 79
غافر: آیه 85 - 82
پیوست های تحقیقی
منابع تحقیق
فهرست کتب نویسنده، نشر وثوق، بهار 1393
بیوگرافی نویسنده

محصولات مشابه

بیشتر