0 امتیاز
0 نفر

تفسیر باران (جلد یازدهم)

نگاهی دیگر به قرآن مجید (فصّلت، فتح)

نوع اثر : کتاب

نویسنده :

مجموعه اثر : تفسیر باران

تعداد صفحات نسخه چاپی : 352

رده بندی کنگره : BP98‏‫‬‮‭/خ36ت7 1300

رده بندی دیویی : 297/179

شماره کتابشناسی ملی : ‏‫3657123

شابک : 978-600-107-159-1

سال نشر : 1393

دریافت این اثر

کتاب دیجیتال رایگان

خلاصه اثر

این کتاب به صورتی است که گویا انسان امروزی با خدا گفتگو می کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجی فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان می باشند، جوانانی که از ادبیاتِ سنگین متن های دینی خسته شده اند و به آن هیچ رغبتی ندارند.

خدا قرآن را برای سعادت ما فرستاده است، وظیفه ما این است که قرآن را بخوانیم و به آموزه های آسمانی آن، عمل کنیم، ما باید مسائل زندگی مادی و معنوی و موضوعات خانوادگی و اجتماعی خود را با قرآن تنظیم کنیم و در پرتو آن حرکت نماییم.

در بخشی از تفسیر آیه 6 -8 سوره یس می خوانید:

بزرگان بُت پرستان از محمّد(صلی الله علیه وآله)پرسیدند که هدف او چیست و به دنبال چه می باشد؟

اکنون از محمّد(صلی الله علیه وآله) می خواهی تا به آنان چنین پاسخ دهد: «ای مردم! من هم مثل شما انسانی هستم ولی به من وحی می شود که خدای شما، خدایی یگانه است و هیچ شریکی ندارد، پس به او رو آورید و از او بخواهید تا گناه شما را ببخشد. بدانید که عذاب شدیدی در انتظار مشرکان است، همان کسانی که زکات نمی دهند و به نیازمندان کمک نمی کنند، همان کسانی که به روز قیامت ایمان ندارند و آن را دروغ می شمارند. ای مردم! کسانی که به خدای یگانه ایمان آورند و عمل نیکو انجام دهند، پاداش بی پایان خواهند یافت»...

کتاب دیجیتال

رایگان

حجم : 1.0 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 260

توجه: این کتاب فقط در نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل استفاده است.

موضوعات

فهرست

سوره فُصِّلَت
فُصِّلَت: آیه 5 - 1
فُصِّلَت: آیه 8 - 6
فُصِّلَت: آیه 12 - 9
فُصِّلَت: آیه 14 - 13
فُصِّلَت: آیه 16 - 15
فُصِّلَت: آیه 18 - 17
فُصِّلَت: آیه 21 - 19
فُصِّلَت: آیه 23 - 22
فُصِّلَت: آیه 24
فُصِّلَت: آیه 25
فُصِّلَت: آیه 28 - 26
فُصِّلَت: آیه 29
فُصِّلَت: آیه 32 - 30
فُصِّلَت: آیه 36 - 33
فُصِّلَت: آیه 38 - 37
فُصِّلَت: آیه 39
فُصِّلَت: آیه 44 - 40
فُصِّلَت: آیه 48 - 45
فُصِّلَت: آیه 51 - 49
فُصِّلَت: آیه 52
فُصِّلَت: آیه 53
فُصِّلَت: آیه 54
سوره شوری
شوری: آیه 6 - 1
شوری: آیه 8 - 7
شوری: آیه 9
شوری: آیه 13 - 10
شوری: آیه 15 - 14
شوری: آیه 16
شوری: آیه 18 - 17
شوری: آیه 19
شوری: آیه 20
شوری: آیه 22 - 21
شوری: آیه 24 - 23
شوری: آیه 26 - 25
شوری: آیه 27
شوری: آیه 29 - 28
شوری: آیه 31 - 30
شوری: آیه 35 - 32
شوری: آیه 39 - 36
شوری: آیه 43 - 40
شوری: آیه 44
شوری: آیه 46 - 45
شوری: آیه 47
شوری: آیه 50 - 48
شوری: آیه 51
شوری: آیه 53 - 52
سوره زُخرُف
زُخرُف: آیه 4 - 1
زُخرُف: آیه 5
زُخرُف: آیه 8 - 6
زُخرُف: آیه 9
زُخرُف: آیه 10
زُخرُف: آیه 11
زُخرُف: آیه 14 - 12
زُخرُف: آیه 18 - 15
زُخرُف: آیه 19
زُخرُف: آیه 20
زُخرُف: آیه 21
زُخرُف: آیه 25 - 22
زُخرُف: آیه 28 - 26
زُخرُف: آیه 30 - 29
زُخرُف: آیه 35 - 31
زُخرُف: آیه 39 - 36
زُخرُف: آیه 40
زُخرُف: آیه 42 - 41
زُخرُف: آیه 44 - 43
زُخرُف: آیه 45
زُخرُف: آیه 50 - 46
زُخرُف: آیه 53 - 51
زُخرُف: آیه 56 - 54
زُخرُف: آیه 65 - 57
زُخرُف: آیه 66
زُخرُف: آیه 67
زُخرُف: آیه 73 - 68
زُخرُف: آیه 77 - 74
زُخرُف: آیه 80 - 78
زُخرُف: آیه 82 – 81
زُخرُف: آیه 83
زُخرُف: آیه 86 – 84
زُخرُف: آیه 89 - 87
سوره دُخان
دُخان: آیه 8 - 1
دُخان: آیه 16 - 9
دُخان: آیه 24 - 17
دُخان: آیه 28 - 25
دُخان: آیه 29
دُخان: آیه 33 - 30
دُخان: آیه 36 - 34
دُخان: آیه 37
دُخان: آیه 42 - 38
دُخان: آیه 50 - 43
دُخان: آیه 57 - 51
دُخان: آیه 58
دُخان: آیه 59
سوره جاثیه
جاثیه: آیه 5 - 1
جاثیه: آیه 9 - 6
جاثیه: آیه 11 - 10
جاثیه: آیه 13 - 12
جاثیه: آیه 15 - 14
جاثیه: آیه 17 - 16
جاثیه: آیه 20 - 18
جاثیه: آیه 22 - 21
جاثیه: آیه 23
جاثیه: آیه 27 - 24
جاثیه: آیه 33 - 28
جاثیه: آیه 35 - 34
جاثیه: آیه 37 - 36
سوره اَحقاف
اَحقاف: آیه 3 - 1
اَحقاف: آیه 6 - 4
اَحقاف: آیه 8 - 7
اَحقاف: آیه 10
اَحقاف: آیه 14 - 11
اَحقاف: آیه 16 - 15
اَحقاف: آیه 18 - 17
اَحقاف: آیه 20 - 19
اَحقاف: آیه 25 - 21
اَحقاف: آیه 28 - 26
اَحقاف: آیه 32 - 29
اَحقاف: آیه 33
اَحقاف: آیه 34
اَحقاف: آیه 35
سوره محمّد(صلی الله علیه وآله)
محمّد: آیه 6 – 1
محمّد: آیه 12 - 7
محمّد: آیه 13
محمّد: آیه 15 - 14
محمّد: آیه 17 - 16
محمّد: آیه 18
محمّد: آیه 19
محمّد: آیه 21 - 20
محمّد: آیه 23 - 22
محمّد: آیه 24
محمّد: آیه 28 - 25
محمّد: آیه 31 - 29
محمّد: آیه 32
محمّد: آیه 33
محمّد: آیه 34
محمّد: آیه 35
محمّد: آیه 38 - 36
سوره فَتح
فَتح: آیه 1
فَتح: آیه 3 - 2
فَتح: آیه 4
فَتح: آیه 5
فَتح: آیه 7 - 6
فَتح: آیه 9 - 8
فَتح: آیه 10
فَتح: آیه 12 - 11
فَتح: آیه 14 - 13
فَتح: آیه 15
فَتح: آیه 17 - 16
فَتح: آیه 21 - 18
فَتح: آیه 24 - 22
فَتح: آیه 25
فَتح: آیه 26
فَتح: آیه 27
فَتح: آیه 28
فَتح: آیه 29
پیوست های تحقیقی
منابع تحقیق
فهرست کتب نویسنده، نشر وثوق، بهار 1393
بیوگرافی نویسنده

محصولات مشابه

بیشتر