0 امتیاز
0 نفر

تفسیر باران (جلد یازدهم)

نگاهی دیگر به قرآن مجید (فصّلت، فتح)

نوع اثر : کتاب

نویسنده :

مجموعه اثر : تفسیر باران

تعداد صفحات نسخه چاپی : 352

رده بندی کنگره : BP98‏‫‬‮‭/خ36ت7 1300

رده بندی دیویی : 297/179

شماره کتابشناسی ملی : ‏‫3657123

شابک : 978-600-107-159-1

سال نشر : 1393

خلاصه اثر

این کتاب به صورتی است که گویا انسان امروزی با خدا گفتگو می کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجی فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان می باشند، جوانانی که از ادبیاتِ سنگین متن های دینی خسته شده اند و به آن هیچ رغبتی ندارند.

خدا قرآن را برای سعادت ما فرستاده است، وظیفه ما این است که قرآن را بخوانیم و به آموزه های آسمانی آن، عمل کنیم، ما باید مسائل زندگی مادی و معنوی و موضوعات خانوادگی و اجتماعی خود را با قرآن تنظیم کنیم و در پرتو آن حرکت نماییم.

در بخشی از تفسیر آیه 6 -8 سوره یس می خوانید:

بزرگان بُت پرستان از محمّد(صلی الله علیه وآله)پرسیدند که هدف او چیست و به دنبال چه می باشد؟

اکنون از محمّد(صلی الله علیه وآله) می خواهی تا به آنان چنین پاسخ دهد: «ای مردم! من هم مثل شما انسانی هستم ولی به من وحی می شود که خدای شما، خدایی یگانه است و هیچ شریکی ندارد، پس به او رو آورید و از او بخواهید تا گناه شما را ببخشد. بدانید که عذاب شدیدی در انتظار مشرکان است، همان کسانی که زکات نمی دهند و به نیازمندان کمک نمی کنند، همان کسانی که به روز قیامت ایمان ندارند و آن را دروغ می شمارند. ای مردم! کسانی که به خدای یگانه ایمان آورند و عمل نیکو انجام دهند، پاداش بی پایان خواهند یافت»...

کتاب الکترونیک

رایگان

حجم : 1.0 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 260

موضوعات

فهرست

سوره فُصِّلَت
فُصِّلَت: آیه 5 - 1
فُصِّلَت: آیه 8 - 6
فُصِّلَت: آیه 12 - 9
فُصِّلَت: آیه 14 - 13
فُصِّلَت: آیه 16 - 15
فُصِّلَت: آیه 18 - 17
فُصِّلَت: آیه 21 - 19
فُصِّلَت: آیه 23 - 22
فُصِّلَت: آیه 24
فُصِّلَت: آیه 25
فُصِّلَت: آیه 28 - 26
فُصِّلَت: آیه 29
فُصِّلَت: آیه 32 - 30
فُصِّلَت: آیه 36 - 33
فُصِّلَت: آیه 38 - 37
فُصِّلَت: آیه 39
فُصِّلَت: آیه 44 - 40
فُصِّلَت: آیه 48 - 45
فُصِّلَت: آیه 51 - 49
فُصِّلَت: آیه 52
فُصِّلَت: آیه 53
فُصِّلَت: آیه 54
سوره شوری
شوری: آیه 6 - 1
شوری: آیه 8 - 7
شوری: آیه 9
شوری: آیه 13 - 10
شوری: آیه 15 - 14
شوری: آیه 16
شوری: آیه 18 - 17
شوری: آیه 19
شوری: آیه 20
شوری: آیه 22 - 21
شوری: آیه 24 - 23
شوری: آیه 26 - 25
شوری: آیه 27
شوری: آیه 29 - 28
شوری: آیه 31 - 30
شوری: آیه 35 - 32
شوری: آیه 39 - 36
شوری: آیه 43 - 40
شوری: آیه 44
شوری: آیه 46 - 45
شوری: آیه 47
شوری: آیه 50 - 48
شوری: آیه 51
شوری: آیه 53 - 52
سوره زُخرُف
زُخرُف: آیه 4 - 1
زُخرُف: آیه 5
زُخرُف: آیه 8 - 6
زُخرُف: آیه 9
زُخرُف: آیه 10
زُخرُف: آیه 11
زُخرُف: آیه 14 - 12
زُخرُف: آیه 18 - 15
زُخرُف: آیه 19
زُخرُف: آیه 20
زُخرُف: آیه 21
زُخرُف: آیه 25 - 22
زُخرُف: آیه 28 - 26
زُخرُف: آیه 30 - 29
زُخرُف: آیه 35 - 31
زُخرُف: آیه 39 - 36
زُخرُف: آیه 40
زُخرُف: آیه 42 - 41
زُخرُف: آیه 44 - 43
زُخرُف: آیه 45
زُخرُف: آیه 50 - 46
زُخرُف: آیه 53 - 51
زُخرُف: آیه 56 - 54
زُخرُف: آیه 65 - 57
زُخرُف: آیه 66
زُخرُف: آیه 67
زُخرُف: آیه 73 - 68
زُخرُف: آیه 77 - 74
زُخرُف: آیه 80 - 78
زُخرُف: آیه 82 – 81
زُخرُف: آیه 83
زُخرُف: آیه 86 – 84
زُخرُف: آیه 89 - 87
سوره دُخان
دُخان: آیه 8 - 1
دُخان: آیه 16 - 9
دُخان: آیه 24 - 17
دُخان: آیه 28 - 25
دُخان: آیه 29
دُخان: آیه 33 - 30
دُخان: آیه 36 - 34
دُخان: آیه 37
دُخان: آیه 42 - 38
دُخان: آیه 50 - 43
دُخان: آیه 57 - 51
دُخان: آیه 58
دُخان: آیه 59
سوره جاثیه
جاثیه: آیه 5 - 1
جاثیه: آیه 9 - 6
جاثیه: آیه 11 - 10
جاثیه: آیه 13 - 12
جاثیه: آیه 15 - 14
جاثیه: آیه 17 - 16
جاثیه: آیه 20 - 18
جاثیه: آیه 22 - 21
جاثیه: آیه 23
جاثیه: آیه 27 - 24
جاثیه: آیه 33 - 28
جاثیه: آیه 35 - 34
جاثیه: آیه 37 - 36
سوره اَحقاف
اَحقاف: آیه 3 - 1
اَحقاف: آیه 6 - 4
اَحقاف: آیه 8 - 7
اَحقاف: آیه 10
اَحقاف: آیه 14 - 11
اَحقاف: آیه 16 - 15
اَحقاف: آیه 18 - 17
اَحقاف: آیه 20 - 19
اَحقاف: آیه 25 - 21
اَحقاف: آیه 28 - 26
اَحقاف: آیه 32 - 29
اَحقاف: آیه 33
اَحقاف: آیه 34
اَحقاف: آیه 35
سوره محمّد(صلی الله علیه وآله)
محمّد: آیه 6 – 1
محمّد: آیه 12 - 7
محمّد: آیه 13
محمّد: آیه 15 - 14
محمّد: آیه 17 - 16
محمّد: آیه 18
محمّد: آیه 19
محمّد: آیه 21 - 20
محمّد: آیه 23 - 22
محمّد: آیه 24
محمّد: آیه 28 - 25
محمّد: آیه 31 - 29
محمّد: آیه 32
محمّد: آیه 33
محمّد: آیه 34
محمّد: آیه 35
محمّد: آیه 38 - 36
سوره فَتح
فَتح: آیه 1
فَتح: آیه 3 - 2
فَتح: آیه 4
فَتح: آیه 5
فَتح: آیه 7 - 6
فَتح: آیه 9 - 8
فَتح: آیه 10
فَتح: آیه 12 - 11
فَتح: آیه 14 - 13
فَتح: آیه 15
فَتح: آیه 17 - 16
فَتح: آیه 21 - 18
فَتح: آیه 24 - 22
فَتح: آیه 25
فَتح: آیه 26
فَتح: آیه 27
فَتح: آیه 28
فَتح: آیه 29
پیوست های تحقیقی
منابع تحقیق
فهرست کتب نویسنده، نشر وثوق، بهار 1393
بیوگرافی نویسنده

محصولات مشابه

بیشتر