× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
1 نفر

لاله ها و سنگ ها

داستان هایی از زندگی بانوان شهید

نوع اثر : کتاب

ناشر : ستاره ها

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 1,200 تومان

صفحات کتاب : 80

کنگره : ‏‫PIR۸۲۹۹ ‭/‮ال‍ف‌‬۶۳۲۱۴‏‫‬‭ل۲ ۱۳۹۱

دیویی : ‏‫‬‭۸‬‭‬‭‬‭‮فا‬۳‬/۶۲

کتابشناسی ملی : ۳۰۷۶۹۰۴

شابک : 978-600-254-024-9

سال نشر : 1391

خلاصه اثر

کتاب "لاله ها و سنگ ها: داستان هایی از زندگی بانوان شهید" کوششی است برای به تصویر کشیدن گوشه ای از دریای بی پایان مهر، عطوفت و پاکی انسان هایی که با نثار گوهر وجود خود، درخت آزادی و آبادی این سرزمین را سرسبز نگاه داشتند. کسانی که در پیشگاه خداوند مأجور و در میان خلق خدا مهجورند. زندگی سراسر از پاکی آنان می تواند سرمشقی نیکو برای هر انسان آزاده و به ویژه زنان و دختران پاک سیرت در دنیای پر از رنگ و نیرنگ امروز باشد.

شهیدانی که نامشان اوراق این کتاب را مزیّن کرده از بین ده ها بانوی شهید خراسان انتخاب شده اند. خواست قلبی من آن بود که درباره ی همه ی شهیدانی که اطّلاعاتی از آنان در اختیارم گذاشته شده بود، بنویسم، امّا از سویی خاطرات گفته شده ی خانواده های برخی از آنان بسیار اندک بود و در قالب داستان نمی گنجید و از سوی دیگر عروج آسمانی بسیاری از آنان شبیه به یکدیگر بود.
به همین دلیل در انتخاب زندگی قهرمانان این کتاب، چگونگی پرواز آنان به سوی عرش در نظر گرفته شد تا هر کدام به عنوان پیشرو، معرّف قافله ی عاشورایی خود باشند.

کتاب دیجیتال

1,200 تومان

حجم : 358.1 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 68

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.