× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
1 نفر

سه آرزو

بر اساس زندگی سردار شهید سید علی حسینی

نوع اثر : کتاب

ناشر : ستاره ها

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 500 تومان

صفحات کتاب : 38

کنگره : ‏‫DSR۱۶۲۶‭‬ ‭/ح۵۳‏‫‬‮‭م۸ ۱۳۸۷

دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

کتابشناسی ملی : ۱۱۹۳۸۷۹

شابک : ‏‫‬‭978-600-5146-00-4

سال نشر : 1387

دریافت این اثر

کتاب دیجیتال 500 تومان

خلاصه اثر

انسان باید از این که رویاهایش، آرزوهایش، و خواسته هایش بر آورده می شوند، اتفاق می افتند و واقعی می شوند خوشحال باشد، باید بخندد و خدا را سپاس گوید، اما من چنین نبودم، من از این که خواسته های همسرم تحقق پیدا کند ابداً خوشحال نبودم، دلهره و اضطراب رهایم نمی کرد، می ترسیدم.
من همیشه دعاهایش را می شنیدم، می دانستم از خدا چه خواسته، می ترسیدم، وقتی به حج رفت یعنی این که یکی از خواسته هایش تحقق یافته یعنی این که یک گام به شهادت نزدیک شده و یک گام از من و از زندگی من دور شده، آیا باید خوشحال می بودم؟

کتاب دیجیتال

500 تومان

حجم : 68.3 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 18

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.