0 امتیاز
0 نفر

سیبویه پژوهی

ترجم و تحلیل شش باب نخست الکتاب

نوع اثر : کتاب

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه چاپی : 12,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 199

رده بندی کنگره : ‏‫‭PJ6151‏‫‭/س86ک20214 1394

رده بندی دیویی : 492/75‬

شماره کتابشناسی ملی : 4082124

شابک : 978-964-426-868-7‬‬

سال نشر : 1394

خلاصه اثر

«عمرو بن عثمان بن قنبر» معروف به سیبویه، دانشمند بزرگ ایرانی در سده دوم هجری و پیشوای مکتب نحوی بصره است.

مهم ترین اثر مکتوب او «الکتاب» یکی از کهن ترین آثار ارزشمند در جهان اسلام است که به عنوان نخستین اثر موجود در حوزه دستور زبان عربی از آن یاد می شود و علاوه بر آن، دانش های دیگری چون زبان شناسی، لغت، تفسیر، قرائت، بلاغت، حدیث و حتی فقه نیز از آن بهره های فراوان برده اند.

با این حال پیش از این کتاب مستقلی به زبان فارسی درباره وی نوشته نشده بود و تمام بضاعت فارسی زبانان درباره این دانشمند پرآوازه در چند مقاله و پژوهش خلاصه می شد.

پی دی اف اختصاصی

2,500 تومان

حجم : 4.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 212

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
مطالعه تاریخ زبانشناسی و غنای زبان فارسی
الکتاب، نقطه عطفی در تاریخ زبانشناسی ایران و جهان
الکتاب و سنت نظری زبانشناسی ایرانی
فضای فکری الکتاب
آشنایی با زبان الکتاب
ترجمه متن الکتاب
تحلیل متن الکتاب
تطبیق سنت نظری سیبویه با نظریات زبانشناسی معاصر
فصل اول: دانش کلمه
کلمه
انواع کلمه در برابر اجزای کلام
تأکید بر اسم
اهمیت فلسفی اصطلاح حرف
کلمه و توصیف ساختار زبان
ساختار فعل و شرح زمان
اهمیت دسته بندی سه گانه کلمه
جمع بندی باب اول الکتاب
فصل دوم: مجرا وکلمه
مجرا و جایگاه پایانی کلمه
نقش در برابر صورت
عنصر تهی و تقابل نقش و صورت
استوار )متمکن(
اصطلاح منطقی عامل، نخستین استدلال خردگرایی
واحد دوتایی و مفهوم اتحاد
اصطلاح عامل و نشانه های دانش منطق در مشرق زمین
همانندی فعل و اسم، اصل قیاس
حرف تصریف و استدلال کمینه گرایی در الکتاب
ارتباط الکتاب با فلسفه های کهن ایرانی
رویکرد پیکره بنیاد در الکتاب
همانند )مضارع(
جانشین (معاقب)
حرکت (حرکه)
جایگاه (موضع) و مفهوم همنشینی
کارکرد رمز یا تأویل در الکتاب
شواهد قرآن کریم در الکتاب
مکان (موقع) و مفهوم همنشینی
مفهوم انتزاعی فاصله (بُعد)
دسته بندی سه گانه زمان
نمود نحوی، نمود معنایی
بررسی همزمان سطوح زبان
مقدماتی بودن، تواتر رخداد قاعده، و میزان قدرت
جانشین (عوض)، مرتبه (منزله) و دید عمودی
همنشینی و جانشینی در نزد سیبویه، سوسور، و هلیدی
اخلاق و نظریات زبانشناسی
اخلاق گرایی نماد خردگرایی در الکتاب
ارزش ساخت اصطلاحات زبانشناسی
نظیر و مقایسه های منطقی
نشان (علامه)
تأثیر رویکرد های زبانشناختی سیبویه بر ابونصر فارابی
روساخت سطحی معتبر در تبیین زبان
نشانداری ساخت مؤنث
وزن و نخستین بودن اسم نسبت به فعل
کلام، واحد معنایی مستقل
کلام، گفتار، زبان
رابطه اسم و کلام
اول بودن، بینشان بودن
تعریف مرز میان اسم و فعل
جمع بندی باب دوم الکتاب
فصل سوم: بسته و وابسته
رابطه وابستگی یا اسنادی
اسم مبتدا، اسم اول
مرتبه ابتدا
ابتدا، آغاز گزاره
اول بودن ابتدا و یک (واحد) و تقدّم نکره بر معرفه
جابه جایی بسته و وابسته یا دوم شدن ابتدا
جمع بندی باب سوم الکتاب
فصل چهارم: لفظ برای معنی
شرح روابط معنایی
جمع بندی باب چهارم الکتاب
فصل پنجم: رخداد های لفظی
رخداد های لفظی در کلمه
زبان و گفتار
جمع بندی باب پنجم الکتاب
فصل ششم: استقامت کلام و ناممکن بودن
کلام و ناممکن بودن
استقامت کلام و درجات دستوری بودن
کلام در الکتاب و متن در نقشگرایی
مستقیم، نیک، نادرست، بد، ناممکن
کاربرد برچسبآ های کلامی الکتاب در ادبیات معاصر
شناخت و کارآیی توصیفی
جمع بندی باب ششم الکتاب
فصل هفتم: نتایج پژوهش
مؤلفه های عمومی در نظریه زبانی سیبویه
مؤلفه های انحصاری در سنت فکری سیبویه
مبانی فلسفی و حکمی در الکتاب
تفاوت های بنیادی الکتاب با سنت یونانی رومی
تطبیق مؤلفه های مشترک میان نظریه زبانی سیبویه و نظریات معاصر
استمرار یک سنت فکری
ضرورت مطالعه تاریخ زبانشناسی ایران
معرفی موضوع هایی برای پژوهش های آینده
کتابنامه
واژه نامه عربی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی

محصولات مشابه