× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

نشست تخصصی بررسی تاریخ وقف در ایران

با تاکید بر موقوفه عباسقلی خان شام

نوع اثر : کتاب

ناشر : بوی شهر بهشت

گردآورنده : غلامحسین نوعی

قیمت نسخه چاپی : 4,900 تومان

صفحات کتاب : 304

کنگره : رده بندی کنگره: ‏‫‬‭BP193/2‏‏‫‭/ن9ت2 1394

دیویی : 297/372

کتابشناسی ملی : 4082382

شابک : 978-600-370-058-1

سال نشر : 1394

خلاصه اثر

سنت پسندیده وقف در ایران عمری به درازای تاریخ دارد و پژوهش در رابطه با آن در تاریخ نگاری ایران امری ضروری و قابل توجه است. به ویژه اینکه بدانیم در برخی مواقع نیاکان ما با خردورزی دست به اقداماتی زده و مجموعه های ارزشمند و هویت سازی را وقف نموده اند که سالیان سال چراغش روشن و نقشش ماندگار است.

یکی از این موقوفات ارزشمند و هویت آفرین در شهر مقدس مشهد مدرسه عباسقلی خان شاملو است. بنایی متعلق به دوره صفوی با کارکردی آموزشی – دینی و ستاره ای درخشان به لحاظ معماری باقیمانده از دوره صفوی. این مدرسه یادگار عباسقلی خان شاملوبیگلربیگی خراسان بزرگ در دوره صفویه است که با رویکرد تربیت عالم دینی از آن زمان تا کنون با فراز و نشیب های فراوان دایر بوده و چراغش هیچگاه به خاموشی نگراییده است.

واقف نیک اندیش برای دایر ماندن این بنای وقفی تدبیرها کرده و حال بعد از گذر سالیان می توان پی برد که چه اندیشه مترقی در پس این اقدام بوده است. انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی با هدف توسعه سنت حسنه وقف در کشور، و با رویکرد بازشناسانه تاریخی، نشست تخصصی تاریخ وقف در ایران را با تأ کید بر موقوفات عباسقلی خان شاملو برگزار نمود.

کتاب الکترونیکی

4,900 تومان

حجم : 9.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 384

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
تحلیلی بر وقفنامه مدرسه عباسقلی خان
مدرسه عباسقلی خان مشهد و نزاع بین وارثان آن و متولیان وقت
معرفی چند تن از اساتید و شاگردان مدرسه عباسقلی خان شاملو
مدارس مشهد و جریان های فکری عصر صفوی
اثرات آموزشی موقوفات آستان قدس رضوی در دوره صفویه
وقف و نهادهای وقفی در دوره ساسانی
تاریخ کتابخانه های وقفی در جهان اسلام و ایران
موقوفات زواری در مشهد و نقش آن در گسترش فرهنگ زیارت و رونق سفرهای زیارتی
سیاست های ایلخانان مغول در امر موقوفات
بازخوانی وقفنامه پرویزخان شیبانی
زنان واقف در عصر صفوی
بررسی مسئله وقف در دوره تیموری
تأثیر نهاد وقف بر آموزش مسائل دینی در دوره صفویه
گزارشی از نشست تخصصی تاریخ وقف درایران با تا کید بر موقوفه عباس قلی خان شاملو

محصولات مشابه

بیشتر