4.5 امتیاز
2 نفر

بازی آن روزها

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه چاپی : 2,900 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 162

رده بندی کنگره : ‫‬‮‭PIR7980/ه73‫‭‫‬‭ب2 1388

رده بندی دیویی : ‫‭8‮فا‬3/62

شماره کتابشناسی ملی : 1588107

شابک : 978-964-506-588-9

سال نشر : 1388

خلاصه اثر

ما بازی را بُرده بودیم؛ امّا محمّد دیگر پسته نمی خورد. خیلی دمغ بود
از بازی که برمی گشتیم، بچّه ها خیلی خوش حال بودند.
وقتی می بُردیم، نمی توانستند شادی شان را پنهان کنند.
سربه سر هم می گذاشتند و از سر و کول هم بالا می رفتند؛ آن قدر که همه ی اهل محل می فهمیدند تیم ما بازی را بُرده.
این طور وقت ها، هر بار که از جلوی مغازه ی ناصر آقا رد می شدیم، صدا مان می کرد و ذوق زده، کلّی پسته توی مشت مان می ریخت.

متنی

1,500 تومان

حجم : 918.9 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 162

موضوعات

فهرست

1
2
3
4
5
٦
7
8
9
10

محصولات مشابه