2.5 امتیاز
2 نفر

خلاصه اثر

داستان در زمان یونان باستان اتفاق می افتد در جائیکه دانشمندان نادان و عوام و همچنین صاحبان قدرت از نفوذ و محبوبیت سقراط حکیم بیمناک گشته اند لذا دادگاهی تشکیل و سقراط را متهم به ایراداتی می کنند سقراط در دادگاه حضور می یابد تا به اتهامات پاسخ دهد اما ....

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 30.4 مگا بایت

طول صدا : 66 دقیقه

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 1

توجه: این کتاب فقط در نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل استفاده است.