× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
4 نفر

نقش روشنفکری

شبیخون

نوع اثر : کتاب

ناشر : موعود عصر(عج)

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 20,000 تومان

صفحات کتاب : 280

کنگره : ‏‫‬‭GN366‏‫‭/ش7ن7 1395

دیویی : ‏‫‭‭‭303/4820955‬

کتابشناسی ملی : 2173450

شابک : 978-964-6938-06-9‬

سال نشر : 1395

خلاصه اثر

حلیل عقاید روشنفکران، ورود آنان به ایران و تأثیر آنان در تغییر فکری ایرانیان با استناد به سخنان مشاهیر آنان

نگاهی گذرا نشان می دهد که در دوران حضور نبی اکرم (ص) و پس از آن در سال های کوتاهی که امام علی (ع) بر مسند خلافت تکیه زد، هیچ ظلمی بر زنان نرفت؛ مگر آنچه در خفا رخ داد و ذکر دزدیده شدن خلخال زن یهودی و فریاد و فغان امام علی (ع)، سند زنده ی توجه امام به همه ی حرمت ها و حقوق زنان در جغرافیای خلافت اسلامی است.

باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از مویه کنندگان بر آزادی و برابری زنان، به تبع فرهنگ غربی، برای زنان شأن ویژه ی مردان قائل شده اند و از آن با عنوان برابری زن و مرد، داد سخن می دهند.

اینان دانسته یا ندانسته، زن را از مقام اصلی و شأن خود خارج ساخته یا تمنای واقع شدن شأن متفاوت با مقام اصلی زن را بر ایشان قائلند؛ چنان که همواره همه ی آنچه را که مردان ساخته است، از زنان می طلبند؛ به رغم آنکه در این نگرش همواره باید متوجه شرایط و مقتضیات ویژه ی جسمانی، نفسانی و عاطفی زنان و آنچه که برای نقش آفرینی در هستی بدان نیازمندند بود؛ ورنه پذیرش هیئت مردانه و ظاهر شدن در هیبت یک مرد در عرصه ی زمین به نوعی بزرگترین ظلم رفته بر زنان بوده و در مثل چنان است که انسان بی توجهی بخواهد پرتقال، در عین پرتقال بودن، طعم و مزه ی سیب بدهد یا رنگ وبوی سیب را داشته باشد.

آنچه می توان از آن به عنوان تعدی به حقوق زنان در تاریخ گذشته یاد کرد:
نادیده گرفته شدن شأن زن، تجاوز به حقوق مادی و معنوی آنان به حسب آنچه دین و سنن الهی آن را مقدور و معلوم نموده و جلوگیری از ظهور و بروز استعدادهایشان در محدوده ی شأن پذیرفته شده است.

تاریخ گذشته نمونه های بسیاری از این بی عدالتی ها را شاهد بوده است و امروزه نیز نمونه های بسیاری از می توان شمرد که از آن جمله است:
1. نادیده گرفته شدن خدمات زنان در منزل و تلقی و انحرافی غلط از نقش مادر به عنوان خدمتکاری بی جیره و مواجب برای خانواده؛
2. وجه المصالحه قرار دادن زنان در همه ی مشاجرات و دعواهای قبیله ای، قومی و سیاسی؛
3. ...

کتاب دیجیتال

6,900 تومان

حجم : 862.7 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 328

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیشگفتار اوّل
پیشگفتار دوم
فصل اول : جدایی اقوام
یک رنگی ملّت ها
روشنفکری
بیماری روشنفکری
تعریف انسان
پروتستانتیسم
دو ابزار شناسایی
تشکیک در معرفت دینی
عنصر روشنفکر
ترقّی
اصالت علوم تجربی
پریشانی زبان
لیبرالیسم اخلاقی
قراردادهای اجتماعی
خداوندان سرنوشت
نفی فرهنگ دینی
سطحی نگری و ظاهربینی بشر جدید
آموزش و پرورش فرهنگ غربی
فصل دوم : انجمن های فراماسونری و نقش آنها در جریانات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی
فراماسونری در ایران
اهداف ماسونیّت
جهان وطنی
بیگانگی از خود
قطع ریشه ها
زاد و ولد روشنفکری
محافل فراماسونری
مراکز حمایت کننده
جدایی عمل و نظر
فصل سوم : گسیل دانشجو به اروپا و روشنفکران اوّلیه
اومانیسم روح حاکم بر آثار ادبی
تجدّد و دینداری
تغییر الفبا
زبان و دین
فصل چهارم : تحلیل اندیشه حاکم بر مطبوعات ادبی و فرهنگی
ناآرامی اجتماعی
مطبوعات پیشگام در تهاجم
بن بست دهشتناک و تهاجم دوجانبه
مصادیق تهاجم فرهنگی در مطبوعات ادبی و فرهنگی
زبان نمادّین
دیوارهای ذهنی
مرغ نوحه خوان
اهداف سه گانه
لنگرگاه روشنفکران
کانون جنبش
فرهنگ جهانی
پایان جنگ نظامی
روشنفکران ایرانی و کانون جنبش
تیغ دودم جنجال
جامعه باز
طرح سابقه تاریخی
تشکّل و سازماندهی
اندیشه اجتماعی روشنفکری
معیار اخلاقی نو
ابتذال یا نیهیلیسم؟
و بالأخره
شرح اصطلاحات
فهرست منابع
فهرست اعلام

محصولات مشابه

بیشتر