× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

باکتری شناسی در آزمایشگاه (جلد دوم)

نوع اثر : کتاب

ناشر : شریعه توس‏‫

گردآورنده : کیارش قزوینی , فریا حسن‌زاده‌ حقیقی , محمد نکوهی

صفحات کتاب : 432

کنگره : QR۶۷/۲‭/ق۴ب۲ ۱۳۹۶

دیویی : ۶۱۶/۰۷۵۸۱

کتابشناسی ملی : ۴۷۷۹۴۶۱

شابک : ‏‫‭978-964-8557-55-8 ‏‫‭978-964-8557-55-8

سال نشر : 1396

خلاصه اثر

کتاب حاضر که پیش روی شماست جلد دوم مجموعه کتاب های باکتری شناسی پزشکی در آزمایشگاه است که با هدف تشخیص میکروب های بیماری زای پزشکی در آزمایشگاه میکروب شناسی تنظیم شده است.

این جلد کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است.
در بخش اول توضیحاتی کلی راجع به چگونگی انتخاب آزمایشات تشخیصی برای هر مورد و تشخیص و اهمیت آن ارائه شده است. همچنین جداولی آورده شده که محیط های کشت لازم برای کشت اولیه و جداسازی نمونه های مختلف بدن در آن پیشنهاد شده است.

بخش دوم کتاب در چهل و یک فصل به توضیح کامل و جامع آزمایشات بیوشیمی که در تشخیص باکتری ها بکار می روند پرداخته است. در هر یک از این فصول اصول کلی، موارد کاربرد، اساس بیوشیمیایی، روش انجام آن آزمون، کنترل کیفی آزمون و ارگانیسم های مناسب درکنترل کیفی آن بیان گردیده است در انتها نیز مواردی که در انجام هر آزمایش باید در نظر گرفته شود تا از خطا و نتایج کاذب جلوگیری شود، عنوان شده است.

در مورد بسیاری از آزمایشات نیز روش های جایگزین و روش های سریع انجام آن ها بیان گردیده است که در کوتاهترین زمان نتیجه مشخص و در وقت و مواد صرفه جویی خواهد شد.

در نهایت بخش سوم کتاب نیز به نکاتی در مورد بعضی از باکتری های شایع و روش تشخیص آن ها به طور خلاصه اشاره شده است.

امید است با مطالعه این کتاب دید تازه تری نسبت به تشخیص در آزمایشگاه باکتری شناسی برای خوانندگان محترم ایجاد شود همچنین کمکی به همکاران بخش باکتری شناسی جهت انجام بهتر آزمایشات تشخیصی باشد.

کتاب‌الکترونیکی

2,000 تومان

حجم : 4.0 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 432

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

بخش اول: اساس انتخاب تست تشخیصی
فصل اول: اساس انتخاب تست های آزمایشگاهی
بخش دوم: تست های تشخیص باکتری ها
فصل 1: تست الک Elek TEST
فصل 2: آزمایش حساسیت به اپتوچین Optochin Disk Test
فصل 3: آزمایش اکسیداز Oxidase Test
فصل 4: آزمایش اکسیداسیون فرمانتاسیون Oxidation-Fermentation Test
فصل 5: آزمایش اندول Indol Test
فصل 6: آزمایش اوره Urease Test
فصل 7: آزمایش حساسیت به باسیتراسین Bacitracin / Sxt Test
فصل 8 : بتا گالاکتوزیداز B-Galactosidase (ONPG, PNPG Test)
فصل 9: تست بتالاکتاماز Β-Lactamase Test
فصل 10: تست پورفیرین Porphyrin-Δ-Aminolevulinic Acid Test
فصل 11: تستPYR
فصل 12: تست تخمیر قندهای مختلف Carbohydrate Fermentation Tests
فصل 13: آزمایش حساسیت لیزواستافین (Lysostaphin Susceptibility Test)
فصل 14: تست حرکت Motility Test
فصل 15: تست حلالیت در صفرا Bile Solubility Test
فصل 16: دئوکسی ریبو نوکلئاز و ترمونوکلئاز Deoxyribonuclease(DNASE) and Thermouclease(TNASE) Test
فصل 17: آزمایش دکربوکسیلاز و دهیدرولاز Decarboxylase Test (lysine –ornitine –argenine) فصل 18: آزمایش ذوب ژلاتین gelatin Liquefaction Test
فصل 19: تست سولفات هیدروژن تست Hydrogen Sulfide Test
فصل 20: آزمایش سیترات Citrate Test
فصل 21: آزمایش شیرتورنسلی Litmus Milk Test
فصل 22: فاکتورهای X&V
فصل 23: آزمایش فسفاتاز Phophatase Test
فصل 24: آزمایش فنیل آلانین دآمیناز Phenylalanine Deaminase Test
فصل 25: تست کاتالاز و پراکسیداز Catalase-Peroxidase Tests
فصل 26: تست کاربردکربوهیدرات در نایسریا Neisseria Carohydrate Utilization Tests
فصل 27: تست های انعقادی (کوآگولاز) Coagulase Test
فصل 28: آزمون های آگار آهن دار دو قندی / سه قندی
فصل 29: آزمایش کمپ و کمپ معکوس CAMP/ Reverse CAMP Test
فصل 30: تست گلوکونات اکسیداز Gluconate Oxidation Test
فصل 31: احیا نیترات به نیتریت Nitrate/Nitrite Reduction Test
فصل 32: تست هیدرولیز بایل اسکولین Bile Esculin (Aesculin) HydrolYsis Test
فصل 33: تست هیدرولیز هیپورات Hippurate Hydrolysis Test
فصل 34: آزمون های هیدرولیز سوبسترای ایندوکسیل Indoxyl Substrate Hydrolysis Tests
فصل 35: تست لسیتیناز Lecithinase Test
فصل 36: تست لوسین آمینوپپتیداز Leucin Aminopeptidase
فصل 37: آزمایش لیپاز Lipase Test
فصل 38: تست مالونات Malonate Test
فصل 39: تست متیل رد Methyl Red Test
فصل 40: آزمایش هیدرولیز نشاسته Starch Hydrolysis Test
فصل 41: تست VP
فصل 42: تست کاهش متیلن بلو در محیط شیردار برای انتروکوکوس Methylene Blue Milk Reduction Test for Enterococci
بخش سوم: دیگر آزمون های تشخیصی در شناسایی باکتری ها
تست های تشخیصی مربوط به استافیلوکوکوس ها
تست های تشخیصی مربوط به استرپتوکوکوس ها
تست های تشخیصی مربوط به استرپتوکوکوس پنومونیه
تست های تشخیصی مربوط به انتروکوکوس ها و استرپتوکوکوس گروه D
تست های تشخیصی مربوط به لیستریا
تست های تشخیصی مربوط به باسیلوس ها
تست های تشخیصی مربوط به کلستردیوم ها
تست های تشخیصی مربوط به سودوموناس
تست های تشخیصی مربوط به مایکوباکتریوم ها
تست های تشخیصی مربوط به ویبریوناسه.
تست های تشخیصی مربوط به بروسلا
تست های تشخیصی مربوط به تره پونما پالیدوم
تست های تشخیصی مربوط به ریکتزیا
برخی محیط کشت های کاربردی
منابع و ماخذ

محصولات مشابه

بیشتر