× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
7 نفر

اشراف سیاه

نوع اثر : کتاب

ناشر : موعود عصر(عج)

نویسنده :

مترجم : عباس کسکنی

قیمت نسخه چاپی : 30,000 تومان

صفحات کتاب : 343

کنگره : HV6275‭‮‬‏‫‭/ک9‮الف‬5 1393‭‮‬

دیویی : ‏‫‭364/1‬‭‮‬

کتابشناسی ملی : 3806034‬

شابک : 978-964-6938-81-6‬‬‬‬

سال نشر : 1393

خلاصه اثر

«تاویستاک»، به عنوان یک سازمان ایجاد کننده و اشاعه دهنده ی تبلیغات، با مرکزیّت «ولینگتون هاوس» و با هدف شکل دادن یک روزنه ی تبلیغاتی به منظور درهم شکستن مقاومت عمومی در برابر جنگ ایجاد شده بین «بریتانیا» و «آلمان» تشکیل گردید.

طرح این کار به دو لرد، به نام های راثمر و نورث کلیف سپرده شد و مأموریّت آنان ایجاد سازمانی بود که توانایی دستکاری افکار عمومی و هدایت آن به مسیری مطلوب، برای حمایت از اعلام جنگ از سوی «بریتانیای کبیر» علیه «آلمان» را دارا بودند.

بودجه ی لازم برای این کار، از سوی خانواده ی سلطنتی و بعدها به وسیله ی راث چایلد، که لرد نورث کلیف از طریق ازدواج با او مرتبط بود، فراهم شد. آرنولد توین بی، به عنوان سرپرست بررسی و مطالعات آینده، برگزیده شد. دو آمریکایی به نام های والتر لیپمن و ادوارد برنِیس برای دستکاری نمودن افکار عمومی «آمریکا» به منظور آمادگی برای ورود به «جنگ جهانی اوّل» و توجیه و هدایت وودرو ویلسون، رئیس جمهور وقت «آمریکا» منصوب گردیدند.

کتاب دیجیتال

9,900 تومان

حجم : 1022.9 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 412

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
سخن نویسنده
مقدّمه
فصل اوّل: پایه گذاری اوّلین انستیتوی شست وشوی مغزی جهان
فصل دوم: سقوط «اروپا» از پرتگاه
فصل سوم: چگونه شرایط تغییر زمان ایجاد شد؟
فصل چهارم: مهندسی اجتماعی و دانشمندان علوم اجتماعی
فصل پنجم: آیا به گفته ی اچ.
فصل ششم: ورود ارتباطات جمعی در صنعت نظرسنجی
فصل هفتم: ساختن افکار عمومی
فصل هشتم: تنزّل جایگاه زن و سقوط استانداردهای اخلاقی
فصل نهم: عکس العمل افراد و گروه ها نسبت به آمیخته شدن واقعیّت و افسانه چگونه بود؟
فصل دهم: نظرسنجی بالغ می شود
فصل یازدهم: تغییر الگو در آموزش و پرورش
فصل دوازدهم: دکترین «تغییر هویّتِ لوین»
فصل سیزدهم: انحطاط القایی تمدّن غرب، بین دو جنگ جهانی
فصل چهاردهم: «آمریکا» یک وطن نیست
فصل پانزدهم: نقش رسانه ها در تبلیغات
فصل شانزدهم: توانایی تبلیغات علمی در فریب دادن منتخبان
فصل هفدهم: جنگ تبلیغاتی و روانی
فصل هجدهم: ورود آمریکا به جنگ جهانی اوّل در سایه ی تبلیغات
فصل نوزدهم: آیا تاریخ در حال تکرار است؟
فصل بیستم: هنر سیاه دروغگویی موفّقیت آمیز: جنگ خلیج فارس، 1991 م.
فصل بیست و یکم: بنای یادبود سربازان و گورستان های جنگ جهانی اوّل
فصل بیست و دوم: صلح محبوب همه نیست!
فصل بیست و سوم: انستیتو تاویستاک؛ کنترل ایالات متّحده توسط بریتانیا
فصل بیست و چهارم: شست وشوی مغزی یک رئیس جمهور را نجات می دهد
فصل بیست و پنجم: تهاجم «تاویستاک» به ایالات متّحده
فصل بیست و ششم: چگونه سیاست مداران، بازیگران و آوازه خوانان جلوه داده می شوند؟
فصل بیست و هفتم: ورود «آمریکا» به «جنگ جهانی دوم» بر اساس فرمول تاویستاک
فصل بیست و هشتم: چگونه «تاویستاک» مردم سالم را بیمار کرد؟
فصل بیست و نهم: روانشناسی مکان شناختی، ایالات متّحده را وارد جنگ «عراق» می کند
فصل سی ام: انتخاب کاندیدا توسط من، نه انتخاب من
فصل سی و یکم: رشد صفر در کشاورزی و صنعت: جامعه ی پُست صنعتی آمریکا
فصل سی و دوم: افشای دولت موازی پنهان سطح بالا
فصل سی و سوم: «اینترپول» در ایالات متّحده: افشای منشأ و هدف
فصل سی و چهارم: کیش ها و آیین های کمپانی هند شرقی
فصل سی و پنجم: صنعت موزیک، کنترل ذهن، تبلیغات و جنگ
ضمیمه
بحران بزرگ

محصولات مشابه

بیشتر