× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

چارگوش

نوع اثر : کتاب

ناشر : افراز

نویسنده :

مجموعه اثر : داستان امروز ایران

قیمت نسخه چاپی : 7,000 تومان

صفحات کتاب : 88

کنگره : ‏‫PIR7929‭‬ ‭/ج37‏‫‬‮‭چ42 1392

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 3199821

شابک : 9786003260412‬

سال نشر : 1392

خلاصه اثر

داوود آجرلو:
فکر کن افقی گیر کنی وسطِ یک راه باریک و گوشتی که هی گشاد و تنگ هم می شود. دریچه ای آن بالا است. باز و بسته می شود گاه به گاه و باز شدنا روشن می کند همه جا را. چیزی نمی فهمی از صدای بیرون. اهمیتی هم ندارد. مهم این است که آن بیرون، صدا هست. پس بیرون هست: کاش می رسیدم به دریچه و می پریدم بیرون.

فکر کن سال ها است دریچه ی بیرون که باز می شود، گوشت و خون هایی دور و برت هست که می بینی و می ترسی. تارهایی که می لرزند و تو هم می لرزی: ترس و لرز دارم، با هم.

فکر کن عادت می کنی به ترس و لرز و با صدای بیرون بازی می کنی. هر صدایی را نشانه ی حرفی می کنی. این صدا یعنی این و آن صدا یعنی آن. کم کم به گمانت حرف بیرون را می فهمی. بعد هم با فشار به دیواره ی گوشتیِ این راهِ باریک، اشاره هایی می کنی که گمانت بیرون می بیند و می فهمد حرف های تو را.

حرف می زنید با هم: به من شک داری؟ نه: پس چرا نمی آیی؟ گیر کرده ام این جا بین گوشت و خون ها: مثل استخوان؟ مثل استخوانِ لای زخم: اما تو استخوان نیستی و آن جا زخم نیست: پس من استخوان نیستم و این جا زخم نیست: ...
فکر کن.

کتاب دیجیتال

6,200 تومان

حجم : 258.6 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 66

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

گوش یک:
آن جا که نرده ها تمام می شد و می شد رفت تو
بینفس کناراب
پشت هم ریسه می رود از خنده
منحنی زیر ماشین لِه می شود
چرا این مگس ها را نباید کشت؟
نه مادر هست، نه من می توانم جیغ بزنم
زادَلی
باران امان نمی داد یا اصلاً بارانی نبود
لباسم هیچ مناسب نیست
گوش دو:
دهانش را می دیدم که می جنبد اگرچه بی صدا
روزنامه
مِ اول
مِ دوم
من چند ساعت پیش کمتر یا بیشتر
ش
یا من یا دیوار
حالا دیگر خوابیدن از هر ناسزایی بدتر است
نمی گذرم
فکر می کنم
دود از نوک سیگار بی هیچ شکستگی
گرفته شد به هم خورد بد شد
دو روایت از یک جنگل
گوش سه:
یک فنجان
قرار بود نشد
کِرمی چیزی
گوش چهار

محصولات مشابه

بیشتر