× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

شگردهای مصاحبه پژوهی

نوع اثر : کتاب

ناشر : ایده سبز

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 8,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 78

رده بندی کنگره : ‏‫‭BF637/م57‏‫‭ز4 1391

رده بندی دیویی : ‏‫‭158/39

شماره کتابشناسی ملی : 2525629

شابک : 978-600-91466-7-3‬‬

سال نشر : 1391

خلاصه اثر

مصاحبه پژوهشی شیوه ای چندان مرسوم در بین پژوهشگران نیست. اکثر آنان در مقایسه با مصاحبه پژوهشی، مطالعه و یادداشت برداری را برای انعکاس نظرات صاحب نظران ترجیح می دهند. نویسنده اهمیت یادداشت برداری را انکار نمی کند ولی به مدد تجربه دریافته است غالبا دستاورد مصاحبه پژوهشی از غنای بیشتری برخوردار است.

به بیان ساده محصول یک ساعت مصاحبه می تواند با نتیجه ده ها ساعت مطالعه برابری کند. غالبا در جریان مصاحبه، مصاحبه شونده عصاره و برایند انبوهی از مطالعات و تجربیات خود را در تعابیری کوتاه بیان می دارد در حالی که مصاحبه گر اگر بخواهد به تنهایی این عصاره را حاصل نماید باید ماه ها یا سال های متمادی بخواند و تجربه کند.

با این وصف، مصاحبه پژوهشی اسلوبی بسیار مترقی محسوب می شود که می تواند زمان و هزینه پژوهش را کاهش دهد. از سوی دیگر این امکان برای پژوهشگر فراهم می شود تا با آرا و دیدگاه هایی آشنا شود که قبلا مدون و منتشر نشده است یا شاید قرار نیست هرگز منتشر شود. زیرا بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران از فرهنگ کتابت برخوردار نیستند و تمایل دارند به صورت شفاهی و سینه به سینه اندوخته های خود را به دیگران منتقل سازند.

از منظری دیگر مصاحبه پژوهشی، فرهنگ مباحثه را بین اندیشمندان و پژوهشگران رواج می دهد. در جریان این قسم مباحثه، ایده های غنی و راهگشا ظهور می کند. همچنین طرفین مباحثه می توانند نقدی بر افکار و آرای یکدیگر داشته باشند و به اصلاح مسیر پژوهش خود قبل از انتشار گزارش پژوهشی بپردازند.

کتاب دیجیتال (قالب بسته)

3,000 تومان

حجم : 7.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 79

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید یا iOS و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
مرزبندی مفهومی مصاحبه خبری و مصاحبه پژو هشی
مراحل مصاحبه پژوهشی
1 برآورد ارکان مصاحبه
الف زمان
ب بودجه
ج علاقه
د مصاحبه شونده
2 طراحی مصاحبه
الف مطالعه اکتشافی
ب طرح سوالات
ج مرتب کردن سوالات
د بخش بندی یسوالات
مرور آثار مصاحبه شونده پیرامون موضوع
و تعیین زمان، مکان و شرایط مصا حبه
3 اجرا ی مصاحبه
4 تهیه متن نهایی مصا حبه
-5 تنظیم پرونده مدار ک مصاحبه
فصل دوم: شگردهای حرفهای مصاحبه پژوهشی
مقدمه
شگرد اول
شگرد دوم
شگرد سوم
شگرد چهار م
شگرد پنجم
شگرد ششم
شگرد هفتم
شگرد هشتم
شگرد نهم
شگرد دهم
شگرد یازدهم
شگرد دوازد هم
شگرد سیزد هم
شگرد چهاردهم
شگرد پانزدهم
شگرد شانزدهم
شگرد هفدهم
شگرد هجد هم
شگرد نوزدهم
شگرد بیستم
شگرد بیست و یکم
شگرد بیست و دوم
شگرد بیست و سوم
شگرد بیست و چهارم
شگرد بیست و پنجم
شگرد بیست و ششم
شگرد بیست و هفتم
شگرد بیست و هشتم
شگرد بیست و نهم
شگرد سی ا م
شگرد سی و یکم
شگرد سی و دوم
شگرد سی و سوم
شگرد سی و چهارم
شگرد سی و پنجم
شگرد سی و ششم
شگرد سی و هفتم
شگرد سی و هشتم
شگرد سی و نهم
شگرد چهلم
شگرد چهل و یکم
شگرد چهل و دوم
شگرد چهل و سوم
شگرد چهل و چهارم
شگرد چهل و پنجم
شگرد چهل و ششم
شگرد چهل و هفتم
شگرد چهل و هشتم
شگرد چهل و نهم
سخن پایانی

محصولات مشابه

بیشتر