× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

شرح منظومه

نوع اثر : کتاب

ناشر : صدرا

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 12,000 تومان

صفحات کتاب : 403

کنگره : ‏‫BBR1239‭‬ ‭/ش4103م6‏‫‬‭ 1373

دیویی : ‏‫‬‭‬‭189/1

کتابشناسی ملی : ‭م‌73-3084

شابک : 964-5600-23-5

سال نشر : 1373

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

دریافت این اثر

کتاب الکترونیکی 6,000 تومان

خرید نسخه چاپی

خلاصه اثر

کتاب حاضر درس های شرح منظومه تفکر شهید استاد مطهری رضوان الله علیه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی می باشد که اینک تقدیم خوانندگان محترم می گردد.

این درس ها در فاصله سال های 39 تا 47 مکررا توسط استاد شهید برای دانشجویان تدریس می شده است و دانشجویان نیز برخی عینا مطالب استاد را یادداشت می کردند و بعضی نیز به صورت خلاصه برداری؛ لذا از مباحث گوناگون این سلسله درس ها نسخه های متعددی در دست است که توسط دانشجویان به استاد ارائه گردیده بود و ایشان نیز خود از میان آن ها یک نسخه را که کامل تر بود انتخاب و اضافات سایر نسخ و سپس به صورت پلی کپی در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

در تهیه کتاب حاضر قسمت عمده مطالب از روی نسخه پلی کپی شده ای که به خط خود استاد تصحیح شده بود استفاده شده است. برخی از مباحث نیز توسط خود استاد در نسخه خطی اصلاح و محشی گردیده بود که آن ها نیز عینا به همان صورت به طبع رسید ...

کتاب الکترونیکی

6,000 تومان

حجم : 2.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 403

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
فریده اول: وجود و عدم
غرر اول: بداهت وجود
غرر دوم: اشتراک وجود
غرر سوم: مغایرت و اتحاد وجود و ماهیت
غرر چهارم: اصالت وجود
غرر پنجم: حق متعال وجود محض است
غرر ششم: وحدت و کثرت وجود
غرر هفتم: وجود ذهنی
اتحاد عاقل و معقول
غرر هشتم: معقولات ثانیه
غرر نهم: انقسام وجود به مطلق و مقید
غرر دوازدهم: مساوات وجود و ثبوت و شیئیت
غرر سیزدهم: عدم تمایز و علیت بین اعدام
غرر چهاردم: امتناع اعاده معدوم
غرر شانزدهم: مناط صدق در قضایا
غرر هفدم: تعلق جعل به وجود
فریده دوم: وجوب و امکان
غرر اول: مواد ثلاث
غرر دوم: اعتباری بودن مواد ثلاث
غرر سوم:اقسام هر یک از مواد ثلاث
فریده سوم:حدوث و قدم
غرر اول: در تعریف و تقسیم حدوث و قدم
فریده هفتم:علت و معلول
غرر اول: در تعریف و تقسیم
غرر دوم: در بحث از غایب
غرر سوم: در رفع تشکیکها از غایت
مقصد سوم: الهیات بالمعنی الاخص
مقدمه
خداشناسی
فریده اول: در احکام ذات واجب
غرر اول: در اثبات وجود حق تعالی
غرر دوم: در اثبات توحید ذات حق تعالی
غرر سوم: بیان شبهه ابن کمونه و پاسخ آن
مقصد چهام: طبیعیات
مقدمه: مباحث طبیعیات
فریده اول در حقیقت جسم طبیعی
غرر اول: بیان آرا گوناگون در حقیقت جسم طبیعی
غرر دوم: در اثبات هیولای اولی به اصطلاح مشائین
غرر پنجم: در بطان جزء لایتجزی
غرر ششم: در تناهی ابعاد

محصولات مشابه

بیشتر