× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

موسیقی قوم بختیاری

آوا - نواهای شادی و ناشادی

نوع اثر : کتاب

ناشر : افراز

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 46,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 512

رده بندی کنگره : ‏‫‭M۱۸۲۱/۱۸‏‫‬‭/د۲م۸ ۱۳۹۶

رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۸۹/۹۹۴

شماره کتابشناسی ملی : 4824393

شابک : 9786003263062

سال نشر : 1396

خلاصه اثر

در پژوهش آوا - نواهای شادی و ناشادی بختیاری،از ثبت ادبیات شفاهی شروع کردم.

برای پی بردن به فرم مقام های آوازی، در صدد جمع آوری آن نوع موسیقی برآمدم که نوآوری های آن بر اساس ریشه های اصیل فرهنگی شکل گرفته باشد.

هم چنان که در نغمه نگاری های تصنیفی، شاخص های بافتاری و ساختاری ابیات فولکلوریک مد نظر بوده است.

کتاب الکترونیکی

10,900 تومان

حجم : 3.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 367

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیش درآمد
بخش نخست: ادبیات شفاهی در ساز آوازهای بختیار ی
ساختار تک بیت ها
پیشینه ی زبانی تک بیت ها
قالبِ فرمی تک بیت ها
محور افقی تک بیت ها
محور ساختاری تک بیت ها
محور بافتاری تک بیت ها
ساختار موضوعی تک بیت ها
نکات تاریخی تذکره ای تک بیت ها
حس های نوستالژیک تک بیت ها
بخش دوم: پیشینه ی تار یخ موسیقی بختیار ی
چشم اندازی بر تاریخ موسیقی
پیشینه ی تاریخی موسیقی فولکلوریک
پیشینه ی زبانی موسیقی فولکلوریک
پیشینه ی تاریخی تذکر های نوازندگان
نوازندگان موسیقی فولکلوریک
پیشینه ی سازهای نوازندگان موسیقی فولکلوریک
نحوه ی استفاده از سازهای فولکلوریک
محیط اجرای سازهای فولکلوریک
روش اجرایی سازهای فولکلوریک
ابزار سازهای فولکلوریک
ساز بادی سرنا
سازبادی کرنا
ساز بادی نی
ساز کوبشی دهل
بخش سوم: شعر موسیقی بختیار ی
شعر موسیقی
پیشینه ی شعر موسیقی
موضوع شعر موسیقی
پیوند شعر موسیقی
بافتار شعر موسیقی
ساختار شعر موسیقی
شعر موسیقی فولکلوریک
آوا نواهای موسیقی سازی
آوا نواهای موسیقی آوازی
شعر موسیقی آوازی
انتساب شعر موسیقی
انتساب مقام های موسیقی آوازی
ساختار نغمه آوازهای موسیقی آوازی
شعر موسیقی آوازی شادی و ناشادی
جایگاه زنان در آوا نواهای شادی و ناشادی
جایگاه مردان در آوا نواهای شادی و ناشادی
شعر موسیقی ناشادی
آوا نواهای سوگ آواها
پیشینه ی سوگ آواها
شعر موسیقی شادی
آوا نواهای سور آواها
پیشینه ی سور آواها
موضوع سور آواها
نمایش رقص آیینی حماسی
پیشینه ی تاریخی رقص در دست نوشته ها
پیشینه ی تاریخی رقص در سنگ نوشته ها
موسیقی مقام سازی
موسیقی مقام کرنا
موسیقی مقام سرنا
انواع رقص آیینی حماسی
موسیقی مقامی دستمال بازی
پیشینه ی رقص آیینی دستمال بازی
اجرای رقص آیینی دستمال بازی
موسیقی مقامی چوب بازی
پیشینه ی رقص حماسی چوب بازی
اجرای رقص حماسی چوب بازی
موسیقی مقامی سواربازی
پیشینه ی سواربازی
اجرای سواربازی
بخش چهارم: آوا نواهای موسیقی فولکور یک بختیار ی
ساختار آوا نواهای موسیقی فولکوریک
قالب آوا نواهای فولکلوریک
موضوع آوا نواهای فولکلوریک
مقام آوا نواهای موسیقی فولکلوریک
آوا نواهای مقامی
آوا نواهای تصنیفی
قالب آوا نواهای تصنیف
سوگ آواهای تصنیفی
سور آواهای تصنیفی
بازخوانی آوا نواهای تصنیف
تصنیف دُدَر لَچک ریالی بهمن علاء الدین
تصنیف گُلی جون غلامشاه قنبری
تصنیف دای شیرین رحیم عدنانی
تصنیف هَری صنم کهیار بختیاری
بخش پنجم: مقام های موسیقی بختیار ی
شعر موسیقی مقامی
موسیقی مقامی
موسیقی غیر مقامی
مقام های موسیقی
موسیقی مقامی چپ نوازی
موسیقی مقامی راست نوازی
موسیقی مقامی بزم خوانی
موسیقی مقامی کارآواها
موسیقی مقامی لالایی
موسیقی مقامی آیینی
موسیقی مقامی چپ نوازی
موسیقی سازی حماسی
موسیقی آوازی حماسی
پیشینه ی موسیقی مقامی حماسی
موضوع موسیقی حماسی
سوگ آوازهای حماسه خوانی
شعر موسیقی مقامی حماسه ی شیر علی مردان بختیاری
بازنوازی آهنگ شیرعلی مردان بهمن علاء الدین
باز نوازی آهنگ شیر علی مردان رضا صالحی
شعر موسیقی مقامی حماسه ی ابوالقاسم بختیاری
بازنوازی آهنگ ابوالقاسم بختیاری بهمن علاءالدین
بازنوازی آهنگ ابوالقاسم بختیاری غلامشاه قنبری
موسیقی مقامی سوگ خوانی
پیشینه ی موسیقی مقامی سوگ
موضوع موسیقی مقامی سوگ
نمادهای آیینی نمایشی سوگ
آیین نمایشی بُهون کَنون
آیین نمایشی کُتَل گردانی
آیین نمایشی مافِه گَه
آیین نمایشی گیسو بُری
آیین نمایشی شیر سنگی
آیین نمایشی شال به گردن بستن پیایل
آیین نمایشی شال به گردن بستن زنگل
راوی در سوگ آواها
سوگ آوا از زبان متوفی
سوگ آوا از زبان خواهرمتوفی
سوگ آوا از زبان مادر متوفی
سوگ آوا از زبان همسر متوفی
سوگ آوازهای مقامی سوگ خوانی
شعر موسیقی سوگ مردان
شعر موسیقی سوگ کودک، نوجوان و جوانان
شعر موسیقی سوگ زنان
موسیقی مقامی راست نوازی
موسیقی سازی راست نوازی
موسیقی آوازی راست نوازی
پیشینه ی موسیقی سور
موضوع موسیقی مقامی سور
آوا نواهای موسیقی مقامی بزم خوانی
شعر موسیقی مقام آوازی دُوالالِی
شعر موسیقی مقام آوازی گُلُمِی دِی گُل
آوا نواهای موسیقی مقامی
پیشینه ی آوا نواهای موسیقی مقامی
موضوع آوا نواهای موسیقی مقامی
انواع آوا نواهای موسیقی مقامی
شعر موسیقی مقام آوازی بلال
پیشینه ی آوا نواهای بلال
موضوع آوا نواهای موسیقی بلال
بلال خوانی غلامشاه قنبری
شعر موسیقی مقام آوازی شلیل
پیشینه ی آوا نواهای شلیل
موضوع آوا نواهای شلیل
شعر موسیقی مقام آوازی داینِی
پیشینه ی آوا نواهای داینِی
موضوع آوا نواهای داینِی
داینی خوانی رحیم عدنانی
داینی خوانی علی تاجمیری
پیشینه ی آوا نواهای صیادی
موضوع آوا نواهای صیادی
صیادی خوانی بهمن علاء الدین
شعر موسیقی مقامی برزگری
پیشینه ی آوا نواهای برزگری
موضوع آوا نواهای برزگری
بیت های تغزلی غنایی برزگری
بیت های تغزلی غنایی مناظره ای برزگری
شعر موسیقی مقامی کوچ
پیشینه ی آوا نواهای کوچ
موضوع آوا نواهای کوچ
شعر موسیقی کوچ
آوا نواهای مال کَنون
آوا نواهای کوچ مهاجرت
آوا نواهای کوچ اجباری
آهنگ کاشکی بهمن علاءالدین
آوا نواهای موسیقی مقامی کارآواها
پیشینه ی آوا نواهای مقامی کارآواها
موضوع آوا نواهای مقامی کارآواها
آوا نواهای فرمیک کارآواها
آوا نواهای کارآوایی زنانه
آوا نواهای کارآوایی مردانه
شعر موسیقی کارآوایی
آوا نواهای خرمن کوبی
آوا نواهای کارآوایی شیردوشی
آوا نواهای کارآوایی مشک زنی
آهنگ مَشک دُو سُهر رضا صالحی
شعر موسیقی مقامی لالایی
پیشینه ی آوا نواهای لالایی
موضوع آوا نواهای لالایی
آوا نواهای لالایی
شعر موسیقی مقامی آیینی نمایشی
پیشینه ی آوا نواهای موسیقی مقامی آیینی نمایشی
موضوع آوا نواهای موسیقی مقامی آیینی نمایشی
شعر موسیقی مقام آوازی آیینی نمایشی طلب باران
آوا نواهای آیینی نمایشی هلهله کوسه
آوا نواهای آیینی نمایشی چهل کچلون
شعر موسیقی آیینی نمایشی آیین مداوا
آوا نواهای آیینی نمایشی درمانی
شعر موسیقی آیینی نمایشی نوروز خوانی
پیشینه ی آوا نواهای نوروز خوانی
موضوع آوا نواهای نوروز خوانی
آوا نواهای نوروز خوانی
آوا نواهای نوروزی نوازندگان
آوا نواهای نوروزی مکتب دارها
بخش ششم: آوا نواهای موسیقی نواحی بختیار ی
در آمدی بر شناخت موسیقی نواحی
مجاورت های موسیقی نواحی
صداهای موسیقی نواحی
آواز کَوگِ نازنین بهمن علاءالدین
آواز یار یار ملک محمد مسعودی
آواز گل بهار منوچهر قزلباش
نغمه آوازهای موسیقی نواحی
پیشگامان موسیقی نواحی
رهروان موسیقی فولکلوریک
سنت گرایان موسیقی اقلیمی
تصنیف خوانان موسیقی اقلیمی
نوحه خوانان موسیقی اقلیمی
دشتی خوانان موسیقی اقلیمی
بانوان موسیقی اقلیمی
ترانه خوانان موسیقی اقلیمی
ترانه سرایان موسیقی اقلیمی
گروه های موسیقی اقلیمی
آوانگاران موسیقی اقلیمی
شادی خوانان موسیقی اقلیمی
ناشادی خوانان موسیقی اقلیمی
نقالان و شاهنامه خوانان موسیقی اقلیمی
آوا نواهای بهمن علاء الدین
آلبوم های علاءالدین
آلبوم مال کَنون
آلبوم هِی جار
آلبوم تاراز
آلبوم براَفتو
آلبوم آستارِه
آلبوم بَهیِگ
فرم ساز آوازهای علاءالدین
خاستگاه آوا نواهای علاءالدین
ادوات تحریری در آوا نواهای علاءالدین
آوازهای دستگاهی در آوا نواهای علاءالدین
بازخوانی ساز آوازهای علاءالدین در دستگاه شور
ساختار سوگینه خوانی
ساختار بلال خوانی
ساختارشلیل خوانی
ساختار برزگری خوانی
ساختار خدابس خوانی
ساختار بَهیگ خوانی
بخش هفتم: گفت وگو
آوانگاری آوا نوا ها موسیقی نواحی
نمایه ی نام ها
منابع و ماخذ

محصولات مشابه

بیشتر