× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران

نوع اثر : کتاب

ناشر : قانون یار

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 15,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 136

رده بندی کنگره : KMH869‏‫‬‮‭‏‫‭/ت3آ2 1396

رده بندی دیویی : 346/55020285

شماره کتابشناسی ملی : 4664223

شابک : 978-600-8077-80-0‬

سال نشر : 1396

خلاصه اثر

برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن به اطلاعات تجاری و فرصت های سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوری ها و ابزار و امکانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهره گیری از شیوه های نوین تجارت، امری ضروری است.

تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها از جمله شیوه هایی است که تحقق آن تحولی عظیم در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کردشرکت ها و سازمان ها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه ها را در بهترین زمان برای دست یابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به خصوص فناوری ها ندارند.

برخورداری بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می باشد.

همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است.

کتاب دیجیتال (قالب بسته)

8,000 تومان

حجم : 1.9 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 138

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: کلیات
مبحث اول-تعریف سند و انواع آن
مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی
مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی
گفتار اول-سند رسمی تجاری الکترونیکی
گفتاردوم-سند عادی الکترونیک
مبحث چهارم-مفهوم امضای الکترونیکی
گفتار اول:امضای دیجیتالی یا امضای الکترونیکی ؟
مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک
مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آن ها
مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم
مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی
مبحث نهم-مفهوم ایجاب در حقوق مدنی
مبحث دهم-مفهوم قبول در حقوق مدنی
مبحث یازدهم-ایجاب الکترونیکی
مبحث دوازدهم-مفهوم قبول در قراردادهای الکترونیکی
مبحث سیزدهم-تاریخچه تجارت الکترونیک
مبحث چهاردهم-تعریف تجارت الکترونیک
مبحث پانزدهم-مفهوم خیار
فصل دوم: شرایط قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول :ویژگی قراردادهای الکترونیکی
گفتاراول- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی
گفتاردوم- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)
گفتارسوم-اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی
گفتارچهارم- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی
گفتارپنجم- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد
گفتارششم- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف کننده
گفتارهفتم- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی
مبحث دوم- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک
گفتار اول- اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی
گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک
مبحث سوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی
گفتار سوم:شرایط صحت معامله
فصل سوم: احکام قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول:تشکیل قرارداد بوسیله ی رایانه باید دارای شرایط زیر باشد
گفتاردوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
بنداول:مقررات داخلی ایران
مبحث دوم:خیارات,تخلف از حق فسخ
گفتار اول-مبنای خیار
بند اول:انواع خیار
گفتاردوم:خیارات در قراردادهای الکترونیکی
گفتار سوم: خیار مجلس در قراردادهای الکترونیک
بنداول) از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ
بنددوم) از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق
گفتار سوم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮری و آﻧﯽ
گفتار چهارم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ
گفتار پنجم: ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟
گفتار ششم: خیاررویت و تخلف وصف درقراردادهای الکترونیکی
گفتارهفتم: خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی
گفتار هشتم: خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیک
بنداول: خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی
ماده 30 قانون تجارت الکترونیک
ماده 40 قانون تجارت الکترونیک
ماده 37 قانون تجارت الکترونیک
ماده 50 قانون تجارت الکترونیک
ماده 52 قانون تجارت الکترونیک
مبحث سوم-امضای الکترونیک
مبحث چهارم – ارزش اثباتی امضای الکترونیکی
مبحث پنجم– تعارض امضای الکترونیکی سایر دلایل
فصل چهارم: آثار قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول:انحلال قرارداهای الکترونیک
گفتار اول: اقاله
گفتار دوم: انحلال ارادی
مبحث دوم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی
گفتاراول: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی
گفتار دوم: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم
بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم
گفتار سوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی
بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی
بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی
بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم
فصل پنجم: قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی
ج) انواع تجارت الکترونیکی
د ) منابع حقوقی تجارت الکترونیکی
د – قواعد سازمانهای بین المللی و منطقه ای
فهرست منابع
الف-کتب
ب-پایان نامه ها
ج-منابع اینترنتی

محصولات مشابه

بیشتر