× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

قضاوت زن در مذاهب خمسه

نوع اثر : کتاب

ناشر : نظری

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 9,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 208

رده بندی کنگره : BP195/1‏‫‬‮‭/خ16ق6 1393

رده بندی دیویی : 297/375

شماره کتابشناسی ملی : 3349349

شابک : ‬‏‫‭978-600-289-137-2

سال نشر : 1393

خلاصه اثر

شناخت دقیق یک موضوع خود می تواند انگیزه ای باشد برای اینکه شخص مطالعات خود را پیرامون آن توسعه بدهد و از حقیقت و واقعیت آن باخبر شود، یکی از این موضوعات قضاوت زن در مذاهب خمسه می باشد، از آنجا که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، خود به خود این موضوع تبدیل به یک بحث اجتماعی می شود در نتیجه می طلبد که پیرامون این موضوع به کندکاو پرداخته و نظر مذاهب اسلامی که با بهره گیری از آیات قرآن کریم و سنت شریف و آراء و نظریات فقیهان مذاهب به توسعه و تبیین این موضوع بپردازیم.

فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته، و قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی دانند لیکن در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند از فقهای امامیه که قائل به جواز قضاوت زن شده اند می توان به مقدس اردبیلی و از فقهای اهل سنت می توان به ابوحنفیه اشاره نمود که قضاوت زن را در شرایط خاصی جایز می دانند.

با وجود این در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال 1361 تصدی منصب قضاوت را به مردان اختصاص داده است، این در حالی است که در نظام قضایی جاری ماهیت قضاوت دگرگون شده و ما با دو نظام حقوقی قضای اسلام و نظام اجتهادی قضای اسلامی روبرو هستیم و از شرط اجتهاد قاضی نیز که مشهور فقها بر آن اتفاق نموده اند، عدول شده است.

و از جهت ضرورت، قضات غیر مجتهد مجاز به امر قضا از سوی شورای عالی قضائی اقدام به حکم می کنند و در برخی از محاکم خانواده نیز از زنان بعنوان مستشار استفاده می شود.

کتاب الکترونیکی

2,700 تومان

حجم : 1.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 208

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیشگفتار:
فصل اول: تعاریف و تاریخچه
بخش اول: بررسی معانی قضا
تعریف لغوی قضا
قضا در قرآن
تعریف اصطلاحی قضا در لسان فقهاء
قضا در اصطلاح عبادات فقه
قضا در اصطلاح حقوق
قضا در قانون اساسی ایران
قضا در دیدگاه اهل سنت
ادله تشریع قضا
1- کتاب
2- سنت
3- عقل
اقسام قاضی در فقه و حقوق
1- قاضی منصوب
2- قاضی منصوب از سوی فقیه
3- قاضی تحکیم
مشروعیت قاضی تحکیم
ادله مشروعیت قاضی تحکیم
شرایط قاضی از نظر فقهاء
نظر فقهای مذاهب اربعه
شرایط قاضی در حقوق مدنی
بررسی مفاهیم شرایط قاضی
شرطیت عقل و بلوغ
شرط اسلام و ایمان
شرط طهارت مولد (حلال زاده بودن)
شرط حرّیت (آزاد بودن)
شرط عدالت
شرط اجتهاد
ضبط (حافظه) و کتابت
شرط نطق- شنوایی
شرط ذکوریت (مذکر بودن)
بخش دوم: تاریخچه قضاوت بانوان در ایران
قضاوت زنان قبل از انقلاب اسلامی
قضاوت زن پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران
فصل دوم: قضاوت زنان از دیدگاه فقهاء امامیه و اهل سنت
با رویکردی به ادله نقلی جواز و یا عدم جواز قضاوت بانوان
بخش اول: آرای فقیهان اهل سنت و امامیه پیرامون قضاوت بانوان
آرای فقیهان حنفی
آراء فقیهان شافعی
آرای فقیهان مالکی
آرای فقیهان حنبلی
نظریه ابن جریر طبری
آرای فقیهان امامیه
آرای فقیهان دورۀ اول
آرای فقیهان دورۀ دوم
آرای فقیهان دورۀ سوم
3-2-4 آرای فقیهان دورۀ چهارم
بخش دوم: بررسی ادله نقلی(آیات و روایات) مخالفان و موافقان قضاوت زن
بررسی آیات
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان درباره آیه قیمومیت
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان درباره آیه قیمومیت 85
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان، آیه تبرج
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با آیه تبرج
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان ، آیۀ شریفه درجه
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان، در رابطه با آیه درجه
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان ،آیه خصام
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با آیه خصام
بررسی روایات:
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان،واستناد به حدیث ابابکره
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان درباره حدیث ابابکره
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان،و استناد به وصیت پیامبر«صل الله علیه و آله و سلم»
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان، درباره وصیت پیامبر«صل الله علیه و آله و سلم»
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان و استناد به حدیث جابر
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با حدیث جابر
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان،واستناد به حدیث ابو خدیجه
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان،در رابطه با روایت ابو خدیجه
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان واستناد به خبر شیخ مفید
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان ،در رابطه با حدیث شیخ
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان، و استناد به حدیث تحفه الاخوان
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با حدیث تحفة الاخوان
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز و استناد به حدیث روایت محمد بن عمیر
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با روایت محمدبن عمیر
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز و استناد به روایت روایت عبدالله بن سنان
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه باروایت عبدالله بن سنان
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان و استناد به وصیت امام علی «علیه السلام»
بررسی دیدگاه قائلین به جواز در رابطه با وصیت امام علی«علیه السلام»
فصل سوم: بررسی ادله عقلی جواز و یا عدم جواز قضاوت بانوان
انواع نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران
بخش اول: بررسی ادله عقلی مخالفان و موافقان قضاوت بانوان
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان و استناد به اجماع
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با اجماع
اجماع در گفتار مقدس اردبیلی :
اجماع در گفتار میرزای قمی
اجماع در گفتار شیخ اعظم انصاری
اجماع در گفتار شیخ طوسی
اجماع در گفتار علامه حلی

نتیجه :بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان و استناد به اصل
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با اصل
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان و استناد به سیره
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با سیره
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان در رابطه با عقل بانوان
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با عقل بانوان
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز، قضاوت بانوان و استناد به احساساتی بودن بانوان
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان، در رابطه با احساساتی بودن بانوان
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز، و استناد به عدم مشورت با زنان و اطاعت از آنان
بررسی دیدگاه قائلین به جواز، و استناد به عدم مشورت با زنان و اطاعت از آنان
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز،و استناد به بررسی تاثیر مراوده با نامحرم در قضاوت بانوان
بررسی دیدگاه قائلین به جواز،و استناد به تاثیر مراوده با نامحرم در قضاوت بانوان
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان و استناد به شهادت بانوان
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با شهادت بانوان
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانو ان و استناد به عدم صلاحیت بانوان برای امامت در نماز
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با عدم صلاحیت بانوان برای امامت در نماز
بررسی دیدگاه قائلین به عدم جواز قضاوت بانوان و استناد به عدم صلاحیت بانوان بر اولاد صغیر، مجنون
بررسی دیدگاه قائلین به جواز قضاوت بانوان در رابطه با عدم صلاحیت بر اولاد صغیر، مجنون
موارد جواز عدول از شرط مرد بودن در قاضی
1- قاضی تحکیم
2- قاضی منصوب از جانب ولی فقیه
3- مشاور قضایی
4- قاضی تحقیق
بخش دوم: انواع نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران
1- سیستم قضایی اجتهادی و فقهی
قضاوت زنان در پرتوحکم ثانویه و حکم حکومتی
مفهوم حکم ثانوی
تعریف حکم حکومتی
نتیجه
2- سیستم قضایی قانونی اسلامی
جمع بندی
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر