× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل

نوع اثر : کتاب

ناشر : قانون یار

نویسنده :

صفحات کتاب : 199

کنگره : ‏‫‬‮‭K۵۵۷۵‏‏‫‬‮‭/ر۴م۲ ۱۳۹۶

دیویی : 345/03

کتابشناسی ملی : 4664218

شابک : ‭978-600-8077-81-7‬‬

سال نشر : 1396

خلاصه اثر

کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل نوشته علی رزمان به موارد سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد، الزام به تادیب، سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد، مجازات های شفاهی و الزام به شرکت در کلاس های آموزشی و حرفه ای می پردازد.

به طور کلی آنچه از مجازات ها تا اواخر قرن هیجدهم به یادگار مانده است، اعمال مجازات های شدید، حتی در مورد اطفال، جز در موارد استثنائی بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وضعیت مجازا ت ها تا پایان قرن هیجدهم چنین می نویسند: «دستگاه عدالت تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد، مجازات گناهکاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود ؛ زیرا تصور می شد که شکنجه و مجازات های شدید می تواند ترس و وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد. این گونه سیاست پیشگیری از جرم، توأم با انتقام در ملاء عام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می گرفت».

در بخشی از کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل می خوانید:

خانواده نخستین محیطی است که طفل در آن رشد نموده و پرورش می یابد و لذا این والدین هستند که دائما با طفل در تماس بوده، با خصوصیات روانی و اخلاقی، وضع جسمی، طرز رفتار و اعمال او آشنایی دارند. از طرف دیگر، طفل در دوره ای از زندگی نیاز به مراقبت، حمایت، هدایت و محبت دارد و جدا کردن وی از محیط خانواده، لطمات جبران ناپذیری بر احساسات عاطفی او وارد کرده، در رفتار اجتماعی وی تاثیر می گذارد؛ چرا که وی جدایی از خانواده را بر طرد و تحقیر خود، تعبیر نموده، خویشتن را تنها و بی کس احساس می کند و در نتیجه حس اعتماد به نفس که لازمه رشد شخصیت است، تضعیف و حس حسادت و بدبینی، تقویت می شود.

کتاب دیجیتال

8,000 تومان

حجم : 618.5 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 154

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: کلیات
فصل اول –الزام به تادیب
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
گفتار سوم – اسناد بین المللی
فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
گفتارا ول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتار چهارم – اسناد بین المللی
فصل سوم – مجازاتهای شفاهی
فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و حرفه ای
گفتار اول – حقوق کیفری ایران
گفتار دوم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت
فصل ششم – سازش با مجنی علیه و جبران ضرر و زیان وی
فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
گفتار اول – تاریخچه
گفتار دوم – ماهیت و روش اجرا
گفتار سوم – شرایط و الزامات
گفتار چهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتار ششم – اسناد بین المللی
فصل هشتم- مراقبت با دستگاه الکترونیک
فصل نهم – محرومیتها وممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی
گفتار اول – ماهیت ، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتار چهارم – اسناد بین المللی
فصل دهم – جزای نقدی
گفتار اول - تاریخچه
گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
گفتار سوم – انواع
مبحث اول – جزای نقدی ثابت
مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
گفتار چهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتار ششم – اسناد بین المللی
بخش دوم: جایگزین ها در مرحله اجرای حبس
فصل اول – نظام نیمه آزادی
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل دوم – استفاده از زندان های باز
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتارسوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
گفتار اول – شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایاو معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل چهارم – حبس در منزل
گفتار اول – ماهیت، شرایط و ا هداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم - اسناد بین المللی
فصل پنجم – تعلیق
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – انواع
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول – سابقه تاریخی
مبحث دوم – شرایط
مبحث سوم – آثار
مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
مبحث پنجم – فسخ
گفتار ششم – اسناد بین المللی
فصل ششم – آزادی مشروط
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – تاریخچه
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول – سابقه تاریخی
مبحث دوم – شرایط
مبحث سوم – آثار
گفتار ششم – اسناد بین المللی
منابع و ماخذ
الف – کتاب ها
ب- مقالات و نشریات
ج – پایان نامه ها
د – جزوات

محصولات مشابه

بیشتر