× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

ما و لیبرالیسم

نوع اثر : کتاب

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 12,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 163

رده بندی کنگره : JC574‏‫‬‭‏‫‬‭‏‫‬‭/ح46م2 1395

رده بندی دیویی : 320/51

شماره کتابشناسی ملی : 4619190

شابک : 978-964-426-916-5

سال نشر : 1395

برچسب ها: آزادیخواهی

خلاصه اثر

دوران جدید و معاصرِ فکرِ غربی را دورانی دانسته اند که اندیشة « لیبرالیسم» در آن شکل گرفته و سرانجام به صورت اندیشة غالب درآمده است؛ اندیشه ای که در چند قرن اخیر دارای فراز و فرودهایی نیز بوده است.

«لیبرالیسم» در بدوِ ظهور در عین واکنشی بودن به اندیشه های فلسفة مدرسی (فلسفة «اسکولاستیک») و اندیشه های دینی قرون وسطی، با گذشت زمان، ویژگی ها و مؤلّفه هایی را در خود مشخّص و تعریف کرده که باعث شفافیت ابعاد، عمیق شدن معنا و گستردگی جغرافیایی آن شده است.

حالت های بعدی این اندیشه به شرایط اجتماعی و تاریخیِ به وجود آمده و تلاش اندیشمندانی برمی گردد که در این حوزه، تفکّر و تأمل داشته اند؛ این تلاش ها معطوف به مبانی و ارکان از کجا «لیبرالیسم» و با توجه به نیازها و شرایط مختلف بوده است.

اینکه «لیبرالیسم» از کجا شروع شده و چه سیری را طی کرده و با چه تحولات و مسائلی مواجه بوده است، موضوعی است که مستلزم بررسی تاریخ تحولات و اندیش ههای معاصر غرب است.

قطع نظر از ریشه های سیاسی و اجتماعی تحول مذکور، مفاهیم آزادی خواهی و آزادی گرایی، انسان گرایی، عقل گرایی، فردگرایی، برابری خواهی و برابری گرایی، مالکیت گرایی، قانون گرایی، دنیاگرایی، جدایی دین از سیاست، تجربه گرایی، حق گرایی مدنی و سیاسی، محدودیت اختیارات دولت و قراردادگرایی، به گونه ای با اندیشة سیاسی «لیبرالیسم» جلوه می نماید.

کتاب دیجیتال (قالب بسته)

2,400 تومان

حجم : 1.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 189

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید یا iOS و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: روش و چارچوب نظری
روش
چارچوب نظری
رویکرد نواندیشی دینی یا اصلاح گری دینی
رویکرد غرب ستیزی
نقد و انتقاد
شیوه داده پردازی
فصل دوم: “لیبرالیسم” (سیر تاریخی، اصول و مبانی)
“لیبرالیسم”
اصول و مبانی لیبرالیسم
سابقه “لیبرالیسم”
اصول مشترک “لیبرالیسم”
اصل آزادی انسان
اصل حاکمیت فرد نسبت به اجتماع
اصل برابری در خلقت و در عرصه اجتماع یا برابری حقوق
اصل مدارا و تحمل مخالف یا تساهل
اصل حاکمیت قانون یا قانون گرایی
اصل دولت محدود یا مشروط
اصل حاکمیت عقل و علم به عنوان مبنای عمل
اصل پیشرفت دنیوی یا ترقّی بر مبنای “تکنولوژی”
مبانی “لیبرالیسم”
مبانی انسانشناسی
مبانی غایت شناسی
مبانی هستی شناسی
مبانی معرفت شناسی
مبانی روش شناسی
فصل سوم: بررسی نظرات و آراء
بررسی نظرات متفکّران ایرانی
لیبرالیسم
غرب
آزادی
حاکمیت فرد نسبت به اجتماع
برابری
مدارا و تحمل مخالف یا تساهل
حاکمیت قانون یا قانون گرایی
دولت محدود یا مشروط
حاکمیت عقل وعلم
ترقی برمبنای “تکنولوژی”
انسان شناسی
غایت شناسی
هستی شناسی
معرفت شناسی
روش شناسی
نتیجه گیری
شیخ فضل الله نوری
محمدحسین نائینی
تقی ارانی
علی شریعتی
مرتضی مطهری
سید احمد فردید
پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر