× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
1 نفر

پادشاهی بر زمین و آسمان

گستره و سیطره حکومت جهانی امام مهدی(عج)

نوع اثر : کتاب

ناشر : موعود عصر(عج)

نویسنده :

مترجم : عباس کسکنی

قیمت نسخه چاپی : 50,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 600

رده بندی کنگره : BP224‬‭/ط2223ع9041 1395‬

رده بندی دیویی : 297/462‬‬

شماره کتابشناسی ملی : 4489459

شابک : 978-964-2918-55-3‬‬

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

دریافت این اثر

کتاب الکترونیکی 21,900 تومان

خرید نسخه چاپی

خلاصه اثر

نگاشتن در مورد امام مهدی(عج) کاری بسیار سخت و دشوار و در عین حال جذّاب و لذّتبخش است؛ زیرا از سینه فردی مشتاق به ظهور نورانی او سرچشمه می گیرد. از این رو، هرکس در مورد امام مهدی(عج) بنویسد، با نوعی سختی و دشواری در این نوع از نگارش روبه رو شده و دچار حیرت و سرگردانی می شود که در مورد کدام بعد از شخصیت ایشان بنگارد؛
در مورد دوران کودکی ایشان که تحقیق در اینباره به صورت کاملاً اشباع شده وجود دارد؟
یا در مورد امام(ع) و اصحاب اندک ایشان یا درباره رو به رو شدن امام (ع) با تعدادی از مردم که قلب های سوزان آنان، مشتاق دیدار ایشان است و حوادثی که برای آنان در هنگام بروز تنگناها رخ می دهد؟
یا در مورد دولت امام(ع)که باب تحقّق رؤیاها و آرزوها به وسیله آن گشوده میگردد؟ کیفیت ظهور و دعوت ایشان از کشورها و ملّت ها چگونه است؟
آیا با آن ها پیکار می کنند؛ آیا با شمشیر خروج می نمایند یا با دعوت محمّدی(ص) که جدّ گرامی شان مردم را به آن فراخواندند یا با هر دو مورد؟
اینها سؤالاتی است که به ذهن هرکس که قصد نوشتن در مورد این موضوع را داشته باشد، خطور می کند.

باید گفت که کتاب های فراوانی در اینباره نگاشته شده و مرکّب های فراوانی از نوک قلم ها سرازیر گشته؛ به گونه ای که قفسه های کتابخانه ها مملوّ از این نوع کتاب ها شده و مؤسّسات فراوانی در مورد تفکّر مهدوی تأسیس گردیده و مطالعاتی در شرق و غرب عالم در اینباره صورت پذیرفته است که برخی از آن ها، بشارت نزدیک بودن ظهور را می دهند و برخی دیگر، این موضوع را از بنیان، منکر شده و آن را در زمره خرافات به حساب می آورند.

کتاب الکترونیکی

21,900 تومان

حجم : 4.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 600

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
مقدّمه
پیش زمینه ها
سرگردانی تاریخی
علّت این پژوهش چیست؟
طرح بحث
بخش اوّل: چشم اندازها، دلایل، مصداق ها و اعجاز
فصل اوّل: مراحل تکامل تفکّر هستی شمولی در دیدگاه علما
مقدّمه
تکامل نگرش هستی شمولی و ضرورت های بحث
پژوهشگران در زمینه هستی شمولی
آیات و مراحل
فصل دوم: گسترش سیطره حکومت مهدوی بر عوالم دیگر
استدلال از طریق مصادیق
هستی شمولی و طول عمر
طول عمر دجّال
فصل سوم: مصداق های توسعه و تکامل مادّی
مقدّمه
طرح های معوّقه
فصل چهارم: مصداق های تکامل معنوی
تکامل معنوی
یاری رساندن به وسیله انبیاء و اولیاء
یاری و حمایت به وسیله ذخایر انبیاء
یاری و نصرت به وسیله ملائکه
یاری و نصرت به وسیله شوق دیدار امام
یاری به وسیله حامیان کیهانی
فصل پنجم: اثبات فرضیه های هم دوشی مأموریّت های کیهانی و زمینی
فراوانی تولید و حسن توزیع
خطاب جهانی قرآن به غیرمسلمانان
فصل ششم: توانایی های اعجازی امام مهدی(عج) و رابطه آن با هستی شمولی
توانایی های اعجازی امام(عج)
سوار شدن بر ابرها
بالا رفتن به وسیله اسباب
مرکب های صعود
طی الأرض
اعتقاد به کرامات
بخش دوم: عوالم حکومت مهدوی، جهان ها و ساکنان و ادیان آن ها
فصل اوّل: ساکنان و اسرار پنهان
جهان های نامتناهی
جهان ها
احادیثی درباره وسعت جهان ها
وجود آب در جهان ها
جهان های موازی و قوانین آن
فصل دوم: ساکنان جهان ها
واقعیت ساکنان کیهانی
قوانین کیهانی
چهل خورشید
ساکنان هفت آسمان و هفت زمین
سخن قرآن در مورد ساکنان کیهانی
ساکنان جهانها در تفکّر دیگر ادیان
ازدواج میان زمینی ها و کیهانی ها
تمدّن کیهانی
خدایان کیهانی
خدایان کهن سومر
ساکنان کیهانی در اندیشه تمدّن های دیگر
ساکنان جهان ها در اندیشه ملّت های معاصر
مشاهدات مستند
ساکنان جهان ها از نظر علوم جدید
ارتباط با ساکنان جهان ها
مشکلات ارتباط با جهان خارجی و مخاطرات آن
نگاهی به افکار عمومی بین المللی
ایمان خودسرانه به فردگرایی زمین
حامیان
مخالفان
فصل سوم: ادیان ساکنان جهان ها
یأجوج و مأجوج، نمونه های ی از ساکنان فضایی
جنس و منشأ آنان
آنانی که می گویند یأجوج و مأجوج نیمه انسان هستند
کسانی که گفته اند یأجوج و مأجوج از نسل آدم(ع) و حوّا هستند
کسانی که می گویند یأجوج و مأجوج غیر انسان هستند
طول عمر آنان
رسالت ها و عمومی بودن تکلیف
پرستشگاه های کیهانی
پیامبران مخلوقات کیهانی
فصل چهارم: امام و عالم ملکوت
عالم ملکوت
عمر دولت امام مهدی(عج) و وعده خلافت الهی
فرضیه هایی درباره عمر دولت مهدوی
مفهوم دولت
جانشینان مرتدّ مهدی
دولت مهدوی و معیار ارزیابی
شرایط و عناصر سقوط
عظیم تر از ملک سلیمان
وعده خلافت و عصر ظهور
وعده خلافت
پرسش بسیار مهم
پاسخ
شکستن حصارهای ذهنی
این عصر ظهور است
فهرست مراجع

محصولات مشابه

بیشتر