× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

چگونگی ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت

نوع اثر : کتاب

ناشر : آثار فکر

نویسنده :

صفحات کتاب : 259

کنگره : ‏‫‭BP۲۵۰/۳‏‫‭/ن۲چ۸ ۱۳۹۳

دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۶۳۲

کتابشناسی ملی : 3669505

شابک : 978-600-7492-16-1

سال نشر : 1393

خلاصه اثر

کتاب چگونگی ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت اثر مهدی ناظمی و محمد شیخ زاده، عوامل و شیوه های موثر بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را بررسی می کند.

در کتاب چگونگی ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت برآنیم تا به این سوال پاسخ دهیم که «چگونه می توان فرهنگ ایثار و شهادت را در وزارت بازرگانی ارتقاء داد؟». فرضیه اصلی کتاب این است که «حضور همکاران ایثارگر در پست های مؤثر وزارت بازرگانی، در صورت داشتن شرایط احراز، موجب تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در این وزارت خانه می شود». یا به عبارتی مهمترین راه ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت، عملکرد مثبت ایثارگران در پست های سازمانی است.

هر چه افراد شایسته منتسب به جامعه ایثارگران در پست های کلیدی مشغول به خدمت باشند، فرهنگ ایثار و شهادت، بهتر و بیشتر تقویت می شود. زیرا افراد ایثارگر به دلیل اعتقاد و باور عمیقی که دارند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیازی به سخنرانی و صحبت کردن ندارند بلکه با عمل خود فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان ترویج می کنند. این فرضیه با جمع آوری اطلاعات عملکردی و نگرش سنجی در وزارت بازرگانی مورد آزمون قرار گرفته و تأیید گردید.

این کتاب در هشت بخش طراحی شده است: در بخش اول به بررسی فرهنگ ایثار و شهادت و شاخص های آن پرداخته می شود سپس در بخش دوم راهکارهایی برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ارائه می گردد و در بخش سوم ضمن بررسی راه های توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان به نقش و جایگاه ایثارگران در ترویج این فرهنگ نیز اشاره می شود و در بخش چهارم چگونگی سنجش و ارزیابی جایگاه ایثارگران در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش پنجم گزارش، جایگاه جامعه ایثارگران در وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی و ارزیابی می گیرد. در بخش ششم گزارش نتایج ارزیابی عملکرد ایثارگران در مقایسه با سایر کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می شود. در بخش هفتم گزارش به بررسی نتایج بدست آمده از نگرش سنجی از کارکنان در خصوص جامعه ایثارگران می پردازد. در بخش هشتم نیز راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می شود. در پیوست گزارش نیز نمونه ای از پرسشنامه های بکار رفته در تحقیق ارائه می گردد.

در بخشی از کتاب چگونگی ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت می خوانیم:

وجود واژگان معادل در زبان های دیگر برای کسانی که مرگ را در جهت آزادی و مبارزه با ظلم پذیرا می شوند نشانگر این است که پرتوی از مفهوم شهید در همۀ فرهنگ ها وجود دارد. برای مثال وقتی یک ایرانی درصدد معرفی شهیدی به زبان انگلیسی برمی آید، واژه شهید را به کار نمی گیرد، بلکه واژه مصطلح در آن زبان را استفاده می کند.

کتاب‌الکترونیکی

6,000 تومان

حجم : 2.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 255

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: فرهنگ ایثار و شهادت وشاخصه های آن
فصل دوم: توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و راه های اصلی آن
فصل سوم: توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان و رابطه آن با نقش و جایگاه ایثارگران در سازمان
فصل چهارم: چگونگی سنجش و ارزیابی جایگاه ایثارگران درسازمان
فصل پنجم: شناسایی و ارزیابی جایگاه جامعه ایثارگران وزارت صنعت، معدن و تجارت
فصل ششم: ارزیابی عملکرد جامعه ایثارگران در مقایسه با عملکرد جامعه عمومی
فصل هفتم: نگرش سنجی در جامعه نسبت به سهم تأثیر جامعه ایثارگران در توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
فصل هشتم: بررسی و ارائه راه های ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در وزارت بازرگانی

محصولات مشابه

بیشتر