× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

برگزیده پیام قرآن (جلد اول)

روشی تازه در تفسیر موضوعی قرآن مجید

نوع اثر : کتاب

ناشر : امام علی ابن ابی طالب(ع)

نویسنده :

گردآورنده : علی اصغر همتیان , سیدحسین هاشمیان

مجموعه اثر : برگزیده پیام قرآن

صفحات کتاب : 628

کنگره : BP۶۵/۴‏‫‬‮‭/م۷پ۹۰۱۸ ۱۳۹۴

دیویی : ۲۹۷/۱۵

کتابشناسی ملی : 5097651

شابک : 978-964-533-213-4

سال نشر : 1394

برچسب ها: تفسیر قرآن

خلاصه اثر

مجموعه سه جلدی خلاصه و برگزیده از مجموعه ده جلدی پیام قرآن می باشد که به اهدافی که در پیشگفتار ذکر شده خلاصه شده است.

در بریده ای از کتاب می خوانیم:
«هنگامی که سخن از تفسیر قرآن به میان می آید فورا نظرها به همان تفسیر معمولی (تفسیر ترتیبی) جلب می شود که آیات قرآن را به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می دهد و محتوا و حقیقت آن ها را روشن می سازد.

نوع دیگری از تفسیر ناظر به تفسیر «مفردات قرآن» است؛ یعنی واژه های قرآنی را جداگانه، به صورت معجم، و به ترتیب الفبا مورد بحث قرار می دهد که نمونه روشن آن کتاب «مفردات راغب» و کتاب «وجوه القرآن» است.

برای قرآن انواع دیگری از تفسیر نیز وجود دارد از جمله «تفسیر موضوعی» که آیات قرآن را براساس موضوعات مختلف مربوط به اصول و فروع اسلام، ومسائل اجتماعی و... مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

نوعی دیگر از تفسیر که ما نامش را «تفسیر ارتباطی» یا «تفسیر زنجیره ای» نهاده ایم آن است که موضوعات مختلف قرآن را در ارتباط با یکدیگر ببینیم.

مثلا بعد از آن که موضوع «ایمان» و موضوع «تقوا» و موضوع «عمل صالح» به طور جداگانه در تفسیر موضوعی مورد بررسی قرار گرفت؛ این سه مطلب را در ارتباط با یکدیگر با توجه به آیات قرآن و اشاراتی که در آن است تفسیر می کند و ارتباط این سه را با یکدیگر روشن می سازد.

نوع دیگری از تفسیر، «تفسیر کلی» یا «جهان بینی قرآن» است. در این جا مفسر تمام محتوای قرآن را در رابطه با عالم هستی در نظر می گیرد؛ و به تعبیر زنده تر کتاب تکوین و تدوین را به یکدیگر پیوند می دهد؛ و هر دو را در ارتباط با هم تفسیر می کند.»

کتاب الکترونیکی

رایگان

حجم : 4.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 628

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

مقدّمه ای از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)
مقدمه
پیش گفتار
انواع مختلف تفسیر
تفسیر موضوعی چیست؟
چه مشکلاتی را با تفسیر موضوعی می توان حل کرد؟
سابقه تفسیر موضوعی
تفسیر موضوعی در کلمات علما و بزرگان پیشین
روش صحیح در تفسیر موضوعی
مشکلات تفسیر موضوعی
چرا این بخش از تفسیر قرآن نموّ کافی نکرده است!
شروع کارها به نام خدا
تفسیر و جمع بندی: چرا فقط با نام خدا شروع می کنیم؟!
توضیحات
1. اهمیّت فوق العاده «بسم اللّه»
2. آیا بسم اللّه جزء تمام سوره های قرآن است؟
3. چرا در آغاز سوره برائت بسم اللّه نیست؟
4. نام خدا را با نام غیر او قرین نکنید!
مسأله معرفت (شناخت)
آیا جهانی در خارج از ذهن ما وجود دارد؟
اوّل: قرآن و لزوم معرفت
اشاره
1. لزوم فراگیری علم
2. سرزنش های مکررّ بر ترک تفکّر
3. تأکید بر لزوم «تعلیم» و «تعلّم»
4. هدف آفرینش جهان، علم و معرفت است
5. هدف بعثت انبیاء تعلیم و تربیت است
6. هدف از نزول قرآن اندیشه و تدبیر است
7. دعوت اسلام با دعوت به علم آغاز شد
8. درک اسرار هستی ویژه عالمان است
9. خداوند نخستین معلّم است
10. امتیاز انسان بر سایر موجودات به علم است
11. انبیا خواهان علم بیشترند
12. کلید نجات انسان معرفت است
13. شرط اصلی مدیریت و رهبری شناخت است
14. علم سرچشمه ایمان است
15. علم سرچشمه تقوا و خشیت است
16. علم سرچشمه قدرت است (و دانایی توانایی است)
17. علم سرچشمه تزکیه است
18. علم سرچشمه صبر و شکیبایی است
19. دوزخیان جاهلان اند
20. جهل مایه سقوط آدمی است
21. جهل نابینایی است!
22. جهل سرچشمه کفر است
23. جهل سرچشمه اشاعه فساد است
24. جهل سرچشمه بهانه جویی است
25. جهل عامل تقلید کورکورانه است
26. جهل موجب پراکندگی و اختلاف است
27. جهل سرچشمه بی ادبی است.
28. جهل و دگرگون شدن ارزش ها
جمع بندی و نتیجه
توضیحات
1. امکان شناخت از دیدگاه فلسفه
2. دانش محدود بشری
3. گواهی فلاسفه و دانشمندان بر محدودیت علم بشر
دوم: منابع و طرق معرفت
1. احساس و تجربه
توضیح: فلاسفه و منبع حس
2. عقل و خرد
افعال عقل
تفسیر و جمع بندی: ارزش خرد در میزان قرآن
توضیحات
1. ادراکات عقلی از دیدگاه فلسفه
2. مقام عقل در روایات اسلامی
3. مخالفان حاکمیت عقل
3. تاریخ و آثار تاریخی
تفسیر و جمع بندی
توضیحات
1. آیینه جهان نمای تاریخ!
2. جاذبه های تاریخ
3. دافعه ها و ناخالصی های تاریخ
4. فلسفه تاریخ
5. تاریخ نقلی و علمی و فلسفه تاریخ
6. تاریخ در نهج البلاغه و روایات اسلامی
آخرین سخن پیرامون تاریخ معرفت ساز
4. فطرت و وجدان و شعور باطن
تفسیر و جمع بندی
توضیحات
1. شاخه های فطرت و وجدان
2. آیا شناخت فطری وجود دارد؟
3. «فطرت» و «وجدان» در روایات اسلامی
5. وحی آسمانی
تفسیر و جمع بندی: آفتاب عالم تاب وحی
توضیحات
1. اقسام «وحی» در قرآن مجید
2. حقیقت وحی چیست؟
3. وحی در میان فلاسفه غرب و شرق
4. فرضیه غریزی بودن وحی
5. پیامبر چگونه یقین می کند وحی ازسوی خدا است؟
6. قرآن غنی ترین منبع معرفت در احادیث اسلامی
7. وحی غیر پیامبران (وحی الهامی)
8. چگونگی نزول وحی بر پیامبر
9. الهامات غریزی
6. کشف و شهود
جمع بندی و تفسیر
توضیحات
1. نمونه های جالبی از کشف و شهود در احادیث اسلامی
2. چگونه پرده ها کنار می رود؟
3. چند رؤیای صادقه در قرآن مجید
4. مکاشفات رحمانی و شیطانی!
سوم: حجاب های معرفت
تفسیر و جمع بندی: نفوذ تدریجی آفات معرفت
چهارم: موانع و آفات معرفت
1. صفاتی که مانع شناخت است
1. حجاب هواپرستی
2. حجاب حب دنیا
3. حجاب کبر و غرور مستی قدرت!
4. حجاب جهل و غفلت
5. حجاب نفاق
6. حجاب تعصّب و لجاجت
7. حجاب تقلید کورکورانه
8. حجاب رفاه طلبی
9. حجاب اَمانی
2. اعمالی که حجاب معرفت می شود
10. حجاب گناهان
11. حجاب کفر و اعراض
12. حجاب تجاوز و عدوان
13. حجاب سطحی نگری و ترک تدبّر
14. حجاب ارتداد
15. حجاب دروغ و افتراء
16. حجاب ضخیم پندار
3. حجاب های برونی
17. حجاب رهبران فاسد و گمراه
18. حجاب دوستان گمراه!
19. حجاب تبلیغات و محیط
20. حجاب وسوسه های شیاطین
پنجم: زمینه های معرفت
اشاره
1. رابطه تقوا و معرفت
تفسیر و جمع بندی
توضیحات
الف) رابطه علم و تقوا در احادیث اسلامی
ب) چگونگی ارتباط چشمه های جوشان علم و تقوا
ج) سوء استفاده از رابطه علم و تقوا
2. رابطه ایمان و معرفت
تفسیر و جمع بندی: تأثیر ایمان در روشن بینی
توضیح: رابطه ایمان و علم در احادیث اسلامی
3. رابطه صبر و شکر و معرفت
تفسیر و جمع بندی: سیر آفاق و انفس و همسفران صبور و شکیبا
4. معرفت زمینه ساز معرفت است
تفسیر و جمع بندی: تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی!
5. رابطه خوف و معرفت
تفسیر و جمع بندی: شناخت و احساس مسئولیت
انگیزه های خداجویی
اشاره
1. انگیزه عقلی
تفسیر و جمع بندی: نخستین وظیفه هر انسان تحقیق است
توضیحات
الف) انگیزه عقلی مذهب در روایات اسلامی
ب) معاندان لجوج
2. انگیزه عاطفی
تفسیر و جمع بندی: شکر منعم نردبان معرفة اللّه
شکر منعم در روایات اسلامی
3. انگیزه فطری
توضیحات
1. توجیهات انحرافی
2. فرضیه ترس
3. فرضیه عوامل اقتصادی
4. فرضیه جنسی
5. فرضیه نیازهای اخلاقی
براهین خداشناسی
اوّل: برهان نظم
امتیازات برهان نظم
پایه های برهان نظم
1. نشانه های او در آفرینش انسان
تفسیر و جمع بندی: نخستین آیات انفسی
پیچیدگی و ظرافت نظام آفرینش
2. نشانه های او در تطّورات جنین
تفسیر و جمع بندی: عالم اسرارآمیز جنین
توضیحات
1. نقش بر آب
2. در ظلمات ثلاث
3. جایگاه امن و امان
4. تغذیه جنین
5. سرنوشت جنسیت جنین
6. تحولات سریع و مرموز
7. آینده نگری رحم!
8. پوششی بر استخوان ها
9. دگرگونی های شگفت انگیز در لحظه تولّد
10. گریه کودکان
11. بیدار شدن تدریجی عقل و حواس در کودکان
12. غذای طفل قبل از تولّد آماده است
3. نشانه های او در عالم حیات
تفسیر و جمع بندی: آفرینش حیات شاهکار آفرینش
توضیحات :
1. معمّای بزرگ حیات
2. آیا انسان می تواند موجود زنده ای بسازد؟
4. نشانه های او در آفرینش روح
تفسیر و جمع بندی: روح اعجوبه عالم خلقت
توضیحات
1. قوای ظاهر و باطن روح
2. روح پدیده اسرارآمیز جهان هستی
3. فعالیت های مختلف روح
4. مقایسه مغز انسان با مغزهای الکترونیکی
5. اصالت و استقلال روح
6. ویژگی های روح در قرآن مجید
7. آخرین سخن درباره روح
5. نشانه های او در هدایت فطری و غریزی انسان و حیوان
تفسیر و جمع بندی: استاد ازل!
توضیح: هدایت «فطری» و «غریزی» در علم روز
6. نشانه های او در مسأله خواب و بیداری
تفسیر و جمع بندی: خواب شما از آیات الهی است
توضیح: پدیده مرموز خواب
7. نشانه های او در پهنه آسمان ها و زمین
تفسیر و جمع بندی: بلند آسمان، آیت حق بود!
توضیحات
1. عظمت و وسعت آسمان ها
2. دقت عجیب قوانین حاکم بر آسمان و زمین
3. آسمان های هفتگانه
4. چرا به آسمان نگاه نمی کنید؟!
8. نشانه های او در آفرینش خورشید و ماه و ستارگان
تفسیر و جمع بندی: سوگند به خورشید و ماه و ستارگان
توضیحات
1. شناسنامه خورشید!
2. برکات عظیم خورشید
3. ماه و برکات آن
9. نشانه های او در آفرینش شب و روز
تفسیر و جمع بندی: نظام عجیب شب و روز
توضیحات
1. اهمّیّت نور و ظلمت و فواید شب و روز
2. پدیده شب و روز در قرآن مجید
10. نشانه های او در آفرینش کوه ها
تفسیر و جمع بندی: برکات و اسرار عجیب کوه ها
توضیحات
1. نقش کوه ها و اعجاز علمی قرآن
2. سخنی از امام صادق7 درباره کوه ها
3. یک حدیث اعجازآمیز درباره پیدایش کوه ها
11. نشانه های او دَر پیدایش ابر و باد و باران
تفسیر و جمع بندی: پدیده اسرارآمیز باد و باران
توضیحات
1. پیدایش و فایده بادها
2. اسرار پیدایش ابرها و ریزش باران
3. باد و باران در احادیث اسلامی
12. نشانه های او دَر پیدایش رعد و برق
تفسیر و جمع بندی: اسرار آفرینش رعد و برق
توضیحات
1. پیدایش رعد و برق ازنظر علم روز
2. فوائد و برکات رعد و برق
13. نشانه های او در آفرینش دریاها و کشتی ها
تفسیر و جمع بندی: شگفتی های دریاها!
توضیحات
1. دریا کانون انواع نعمت ها
2. دریا دیار عجایب!
3. دریا در کلمات معصومین
14. نشانه های او در آفرینش سایه ها
تفسیر و جمع بندی: آیا سایه هم نعمت بزرگی است؟
توضیح: اگر سایه ای وجود نداشت
15. نشانه های او در عالم گیاهان و میوه ها
تفسیر و جمع بندی: برگ درختان سبز...!
توضیحات
1. ساختمان حیرت انگیز گیاهان
2. فوائد و برکات گیاهان
3. شگفتی های جهان گیاهان
4. اسرار خلقت گیاهان در توحید مفضل
16. نشانه های او در آفرینش ارَزاق عمومی
تفسیر و جمع بندی: بر این خوان نعمت چه دشمن چه دوست؟
توضیحات
1. از شگفتی های جهان ارزاق
2. آیا روزی مقسوم است؟
3. اگر روزی همه تضمین شده پس چرا گروهی گرسنه اند؟
4. گستردگی و تنگی رزق
17. نشانه های او در آفرینش پرندگان
تفسیر و جمع بندی: مرغ، تسبیح خوان و من خاموش!
توضیحات
1. فنّ پیچیده پرواز
2. عجایب پرندگان و پرندگان عجیب
3. پرندگان در خدمت انسان ها و محیط زیست
4. درس های توحیدی در وجود پرندگان
18. نشانه های او در زندگی زنبوران عسل
تفسیر و جمع بندی: از کشور زنبوران عسل دیدن کنیم
توضیحات
1. تمدن عجیب زنبوران!
2. جمع آوری شیره گلها و ساختن عسل
3. عسل غذای مفید و داروی شفابخش
4. خدمات دیگر زنبور عسل که از عسل گران بهاتر است!
5. ساختمان جسمانی زنبوران نیز عجیب است!
19. نشانه های او در آفرینش حیوانات
تفسیر و جمع بندی: در عالم حیوانات چه خبر است؟
توضیح: شگفتی های جهان حیوانات
20. نشانه های او در آفرینش اعضای بدن
تفسیر و جمع بندی: نقش فوق العاده ابزار شناخت
توضیح: شگفتی های اعضای بدن
21. نشانه های او در زندگی اجتماعی انسان
تفسیر و جمع بندی: روح اجتماعی بشر یکی از بزرگ ترین مواهب الهی
توضیح: آیا جامعه هم روح دارد؟
کلمه ختام
دوم: برهان تغییر و حرکت
تفسیر و جمع بندی: منطق نیرومند ابراهیم دربرابر بت پرستان
رابطه افول و حدوث
توضیحات
1. برهان حرکت و مقدمات آن
2. راه یافتن به وجود خدا از طریق برهان حرکت
3. جهان متغیر است و هر متغیری حادث
4. حدوث جهان از طریق قوانین علمی امروز
سوم: برهان وجوب و امکان
تفسیر و جمع بندی: همه نیازمند اویند
توضیحات
1. برهان وجوب و امکان ازنظر فلسفی
2. برهان غنا و فقر در روایات اسلامی
چهارم: برهان علّت و معلول
تفسیر و جمع بندی: بازپرستی عجیب!
توضیحات
برهان علّت و معلول در فلسفه و کلام
1. تعریف اصل علیّت
2. گستردگی و کاربرد وسیع قانون علیت
3. سرچشمه شناخت قانون علیّت
4. اقسام علت
توضیح برهان علیّت
پنجم: برهان صدّیقین
تفسیر و جمع بندی: قرآن و برهان صدیقین
آفتاب آمد دلیل آفتاب
آغاز و انجام تویی!
توضیحات
1. برهان صدیقین در روایات اسلامی و دعاها
2. توضیح برهان صدیقین
ششم: راهی به سوی او از درون (فطرت خداشناسی)
تفسیر و جمع بندی: آفرینش ثابت و پایدار
هنگامی که در طوفان حوادث گرفتار می شوند
آن ها نیز اعتراف دارند
پیمان عالم ذر
نتیجه بحث پیرامون عالم ذر
توضیحات
1. «عالم ذر» در روایات اسلامی
2. کدام فطرت، فطرت عقل، یا دل؟
3. شواهد زنده فطری بودن ایمان به حق
4. فطرت در روایات اسلامی
یکتایی ذات پاک او (مهم ترین اصل در شناخت خدا)
تفسیر و جمع بندی: گناه نابخشودنی!
بزرگ ترین ستم!
سقوط وحشتناک
بهشت بر مشرکان حرام است
توضیحات
این همه اهمیت به مسأله توحید و شرک چرا؟
دلایل توحید
اشاره
اوّل: گواهی فطرت
تفسیر و جمع بندی: آن جا که نور توحید می تابد!
در تمام شدائد به او پناه می برید
دوم: هماهنگی جهان
تفسیر و جمع بندی: درست نگاه کن، هیچ ناهماهنگی نمی بینی!
اگر در جهان دو خدا وجود داشت
توضیحات
1. وحدت جهان آفرینش از دیدگاه علوم
2. توضیح برهان تمانع
برهان وحدت و تمانع در روایات اسلامی
سوم: دلیل صرف الوجود
تفسیر و جمع بندی: او اوّل و آخر و ظاهر و باطن است
توضیحات
1. او یک حقیقت نامتناهی است
2. حقیقت بی انتها حتمآ یکی است
3. دلیل صرف الوجود در احادیث اسلامی
چهارم: دلیل فیض و هدایت
تفسیر و جمع بندی: دعوت عمومی پیامبران به خدای یکتا
توضیح: فیض و هدایت در روایات اسلامی
پنجم: ادلّه نقلی
سرچشمه های مهم شرک
اوّل: پیروی از اوهام
تفسیر و جمع بندی: فرو رفتن در عالمی از اوهام!
نام های بی نشان
تکیه بر حدس و تخمین
دوم: حس گرایی
تفسیر و جمع بندی: چرا خدا را نمی بینیم؟!
همین درخواست را از موسی کردند
بگذار به آسمان بروم خدا را ببینم!
سوم: منافع خیالی
تفسیر و جمع بندی: بت ها شفیعان ما هستند؟!
توضیحات
1. سرچشمه پندار شفاعت
2. نفوذ بت پرستی در میان اعراب
چهارم و پنجم: عامل تقلید و استعمار
تفسیر و جمع بندی: بت پرستی آیین نیاکان ماست!
توضیحات
1. تقلید، عامل ترقی یا انحطاط اقوام!
2. بت پرستی عامل استضعاف و استعمار فکری
3. آخرین سخن پیرامون عوامل شرک
شاخه های توحید
اشاره
اوّل و دوم: توحید ذاتی و صفاتی
تفسیر و جمع بندی: ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم!
توضیحات
1. مفهوم دقیق توحید ذات
2. مفهوم توحید صفات
3. دلیل بر توحید صفات

سوم: توحید عبادی
مفهوم دقیق عبادت
تفسیر و جمع بندی: معبود فقط اوست!
من غیر خدا را پرستش نمی کنم
توضیحات
1. درخت پربار توحید عبادت
2. روح عبادت و پرهیز از افراط و تفریطها
3. توحید شرک آلود وهابیان
چهارم: توحید افعالی
الف) توحید خالقیّت
تفسیر و جمع بندی: او خالق همه چیز است
حتی بت پرستان خالق جهان را خدا می دانستند
توضیحات
1. نخستین گام به سوی شرک در خالقیت
2. گام دیگر در طریق شرک
ب) توحید ربوبیّت
تفسیر و جمع بندی: خداوندا! تو پروردگار جهانیانی
توضیحات
1. توحید یعنی حذف واسطه ها!
2. تاریخ ادیان و خرافه واسطه ها
3. تفویض نیز نوعی شرک است
4. پاسخ به یک سؤال: آیا فرشتگان مدبّرات امرند؟
5. «توحید ربوبی» در احادیث اسلامی
ج) توحید مالکیّت و حاکمیّت تکوینی
تفسیر و جمع بندی: خداوندا! مالک الملک تویی!
توضیحات
1. اثرات تربیتی ایمان به «توحید مالکیّت و حاکمیّت»
2. سوء استفاده از مفهوم «خدامالکی»
د) توحید در قانون گذاری (حاکمیّت تشریعی)
تفسیر و جمع بندی: هرکس بر طبق حکم خدا حکم نکند
حکم فقط حکم اللّه!
توضیحات
1. حاکمیّت خداوند در منطق عقل
2. حکومت یک ودیعه الهی است
3. مشروعیّت حکومت ها تنها ازسوی خداست
4. آثار تربیتی ایمان به توحید حاکمیّت
ه ) توحید در اطاعت
تفسیر و جمع بندی: خداوندا! فقط مطیع فرمان توایم
توضیحات
1. مطاع مطلق خداست
2. توحید اطاعت در روایات اسلامی

محصولات مشابه

بیشتر