× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

پیامبر و عرب قبل از اسلام

نوع اثر : کتاب

ناشر : متخصصان

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 15,000 تومان

صفحات کتاب : 148

کنگره : BP۲۲۷/۷‏‫‬‭/ک۴پ۹ ۱۳۹۷

دیویی : 297/47

کتابشناسی ملی : 5473582

شابک : 978-622-6237-45-1

سال نشر : 1397

خلاصه اثر

در هنگام ظهور پیامبر اسلام، عربستان سخت در تهدید بود. درسال 525 میلادی حبشی ها به یمن حمله کردند و آنجا را تصرف کرده و برای اشاعه دین مسیح تبلیغ نمودند. درسال597 میلادی دولت ایران حبشی ها را خارج کرد و از طرف خود درآنجا حاکمی گماشت که تا ظهوراسلام یمن و حضرموت و عمان در تصرف دولت ایران بود.

ظهور پیامبر اسلام در میان بنی هاشم و قریش تاثیر شگفت آوری بر مردم گذاشت. کلمات و تاثیر نفس ایشان، چنین قومی سخت و سرکش را که تا آن وقت هیچ فاتح و کشور گشایی نتوانسته بود آنها را مطیع خود سازد، رام نمود و بدرجه ای رساند که دولت های باعظمت را زیر و رو کرد.

امیرالمومنین حضرت علی (ع)در نهج البلاغه در توصیف آن دوران مطالب جالب و جذابی را نقل میکند که جهت مطالعه و درک وقایع آن زمان، میتوان به خطبه های 2 و 33 و 89 و 95 و 104 و 151 از کتاب شریف نهج البلاغه مراجعه کرد.

این خطبه ها گوشه ای از سختی های تبیلغ و حفظ دین الهی توسط شخص پیامبر اکرم (ص)و امیرالمومنین (ع) و نیز فرزندان آن حضرت در طول تاریخ را برای ما روشن می سازد. در این مقدمه بعضی از خطبه های آن حضرت را نقل می کنیم و تنها به یک خطبه اشاره بیشتری میشود.

کتاب دیجیتال

4,900 تومان

حجم : 494.6 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 154

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

بخش اول: بعثت پیامبراکرم
قسمت اول: بزرگترین نعمت خداوند بر بشر
قسمت دوم: رنج های پیامبر در تبلیغ اسلام
الف- ناسزاگویی:
ب- استهزاء :
ج- نسبت های ناروا:
د- آزار جسمی :
قسمت سوم: شرایط زمانی بعثت پیامبر اکرم
بخش دوم: نژاد عرب ساکن جزیرة العرب
قسمت اول: سه گروه در قدیم
قسمت دوم: قحطانیون و عدنانیون
بخش سوم: زبان عرب
تاریخچه زبان عربی
بخش چهارم: تجارت قریش
قسمت اول: هاشم و تجارت قریش
قسمت دوم: تجار مهم قریش
قسمت سوم: رباخواری در قریش
قسمت چهارم: بازارهای دهگانه قریش
قسمت پنجم: وضعیت اقتصادی
بخش پنجم: اعتقادات در جزیرة العرب
قسمت اول: بت پرستی
الف- چرا مردم بت پرست شدند؟!!
ب- بحران عصیان مردم از پرستش بتها
قسمت دوم: یهود در جزیرة العرب
قسمت سوم: مسیحیت درجزیرة العرب
قسمت چهارم: حنفیت و حنفاء قبل ازاسلام
الف- مفهوم شناسی حنیف
ب-حنفیّت، دین یا جنبش؟!
ج- دیدگاه‌ها درموردحنفاء
د- عقاید و تفکرات حنفا
ه- رفتاروعملکرد حنفاء
و- محدوده زمانی ومکانی حنفا
ز- مصداق شناسی حُنفاء
ح- مستشرقان و حنفاء
قسمت پنجم: دین وعقاید نیاکان پیامبر5
الف-کعب بن لؤی بن غالب
ب- قصی
ج- عبد مناف
د- هاشم
ه- عبدالمطلب
و- ایمان ابوطالب
بخش ششم: تفکر اعراب درباره انسان پس از مرگ
خرافات
1-آتش افروزی برای آمدن باران:
2- اگر گاو ماده آب نمی خورد، گاو نر را می زدند:
3-پرنده ای به نام هام
4-غول ها در شب و بیابان
5-ذات انواط را پرستش می کردند
6- خواب و جادوگری:
7- داغ زدن شتر
8- حبس شتر در کنار قبر
9- شتری را در کنار قبری پی می کردند:
10-اعتقاد به «انصاب» و «ازلام»
بخش هفتم: بت های قبایل عرب
بخش هشتم: زندگی اجتماعی و سیاسی عرب
بخش نهم: قبیله و ساختار آن
قسمت اول: توضیح قبیله
قسمت دوم: قبیله قریش
قسمت سوم: مناصب قریش مقارن ظهور اسلام
قسمت چهارم: پیمان های قریش
حلف المطیبین
حلف الفضول
بخش دهم: نقش خصلتهای عربی در رشد اسلام
بخش یازدهم: موقعیت اجتماعی زن نزد اعراب
قسمت اول: جایگاه زن
قسمت دوم: زنده به گور کردن دختران
قسمت سوم:انواع ازدواج قبل از اسلام
1-نکاح صحیح (زناشویی) :
2-نکاح استبضاع:
3-نکاح جمعی (رهط) :
4-مخادنه:
5-نکاح شغار:
6-نکاح ضیزن (مقت یا وراثتی):
7-مضامده:
8-نکاح متعه:
9-جمع بین الاختین :
10-زنان صاحب رایه :
11-ازدواج با امه (کنیز):
قسمت چهارم: حجاب زنان قبل ازبعثت
نقاب:
خمار:
جلباب :
برقع:
نصیف:
بخش دوازدهم: آگاهی عرب به علوم و فنون وقوانین
الف- احکام و قوانین عرب
ب- اهل حمس و بدعتهای قریش
سخن پایانی:
فهرست منابع:

محصولات مشابه

بیشتر