× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

ماتریالیسم دیالکتیکی

نوع اثر : کتاب

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

مترجم : آیدین ترکمه

صفحات کتاب : 232

کنگره : B809/8‏‫‭/ل9م2 1393

دیویی : 146/32

کتابشناسی ملی : 3458936

شابک : 978-600-7212-59-2‬

سال نشر : 1393

خلاصه اثر

کتاب ماتریالیسم دیالکتیکی، اثر هانری لوفور است؛ فیلسوفِ فرانسویِ مارکسیست و اگزیستانسیالیست که شهرتش به دلیل نظریاتش دربارۀ شهر و فضای شهری بوده است. او همچنین، جامعه شناس زندگی شهری و روستایی و جریان های بین المللی سرمایه و فضای اجتماعی بوده است.

این کتاب، دربرگیرندۀ ارجاعات بسیار به نوشته های هگل و مارکس است و هر جا که ممکن باشد، منبع این ارجاع ها به شکل یادداشتی در خود متن آورده می شود. نشانگر بخشی از مبارزۀ بی امان درون و بیرون مارکسیسم میان جزم اندیشان و نقد جزم اندیشی است؛ مبارزه ای که پایان نیافته است و به شدت ادامه دارد. ماتریالیسم دیالکتیکی نقطۀ اوج فعالیت های لوفور بین دو جنگ جهانی بود که پایان جنگ جهانی دوم و مقاومت علیه رژیم ویشی نقطۀ پایان آن بود.

این کتاب، دربارۀ منطق صوری، منطق دیالکتیکی، بیگانگی و زندگی روزمره، کار و سرمایه و چنین مباحثی گفته است. خواندن این کتاب، به کسانی که می خواهند با اندیشه های دیالکتیکی لوفور آشنا شوند، مفید است.

کتاب الکترونیکی

7,200 تومان

حجم : 781.5 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 150

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

یادداشت مترجم انگلیسی
یادداشت مترجم فارسی
پیشگفتاری بر چاپ جدید
دیباچه ای بر چاپ پنجم
بخش یکم
فصل یکم: تضاد دیالکتیکی
فصل دوم: نقدی بر دیالکتیک هگل
فصل سوم: ماتریالیسم تاریخی
فصل چهارم: ماتریالیسم دیالکتیکی
فصل پنجم: وحدت دکترین
بخش دوم
فصل ششم: تولید انسان
فصل هفتم: تحلیل محصول
فصل هشتم: کنشگری های ادغامتحلیل محصول مجزا را می توان با تحلیل فلسفی فاهمه یا ذهن قیاس کرد.
فصل نهم: بخش کنترل شده و بخش کنترل نشده
فصل دهم: دترمینیسم فیزیکی
فصل یازدهم: دترمینیسم اجتماعی
فصل دوازدهم: انسان کامل
فصل سیزدهم: به سوی محتوای کامل

محصولات مشابه

بیشتر