× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

فضا، تفاوت، زندگی روزمره

خوانش هانری لوفور

نوع اثر : کتاب

ناشر : تیسا ساغر مهر

مترجم : افشین خاکباز , محمد فاضلی

صفحات کتاب : 554

کنگره : H۶۱/۱۵‏‫‬‮‭/ل۹ف۶ ۱۳۹۴

دیویی : ۳۰۷/۷۶۰۱

کتابشناسی ملی : 3500594

شابک : 978-600-7212-38-7

سال نشر : 1394

خلاصه اثر

«هنری لوفر» جامعه شناس و به عنوان پدر دیالکتیک فرانسه شناخته شده است. او اندیشه های تند مارکسیستی داشت و با این پیش زمینه به تئوری های بسیاری در نقد زندگی روزمره پرداخته است.

کتاب «فضا، تفاوت، زندگی روزمره» مجموعه ای از مقالات درباره هانری لوفور، است که از اندیشه های مارکسیستی او می گوید.

او تئوری های بسیاری درباره آثار او درباره فضا، زندگی روزمره و شهری شدن ارائه کرده است که باعث احیای نظریه هایی در، جغرافیا، برنامه ریزی، معماری شهر و مطالعات فرهنگی در جهان شد.

«فضا، تفاوت، زندگی روزمره» درگیر مباحثات روشنفکری پس از جنگ جهانی دوم شده و راهبردهای مختلف ورود به پرسش هایی درباره فضا، زمان، تفاوت، شهری شدن، دولت، استعمار و سیاست رادیکال را به تصویر می کشد.

این کتاب تاریخی طولانی دارد. ویراستاران این کتاب «کانیشکا گونواردنا»، « استفان کیفر» و «ریچارد میلگرام» مدت های زیادی درباره هانری لوفور و حتی فراتر از آن، مشغول پژوهش بودند. آنها از دهه ۱۹۸۰ با یکدیگر کار کرده اند. در واقع حتی برخی کسانی که در این اثر سهم دارند از دهه ۱۹۶۰ با لوفور مواجه شده اند. ویراستاران این کتاب می گویند: «قرائت ما از وی به شدت تحت تأثیر تلاش های اجتماعی و درگیری های سیاسی شهرهای محل زندگی مان قرار گرفته است.»

کتاب دیجیتال

16,000 تومان

حجم : 2.0 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 386

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل یکم: تولید هانری لوفور
فصل دوم: نظریه هانری لوفور درباره تولید فضا به سوی دیالکتیکی سه بُعدی
فصل سوم: خوانش انقلاب شهری فضا و بازنمایی
فصل چهارم: فضا به مثابه انتزاع انضمامی
فصل پنجم: عالمگیر شدن قبل از جهانی شدن
فصل ششم: لوفور بدون هایدگر
فصل هفتم: مارکسیسم و زندگی روزمره درباره هانری لوفور، گای دبور و برخی دیگر
فصل هشتم: هانری لوفور و زندگی روزمره() در جست وجوی ممکن
فصل نهم: ریتم ها، خیابان ها، شهرها
فصل دهم: درس هایی در سوررئالیسم رابطه مندی، رخداد و رویارویی
فصل یازدهم: لوفور و دبور؛ ترکیبی فاوستی
فصل دوازدهم: چگونه لوفور، گرامشی را شهری کرد()
فصل سیزدهم: کلیت، هژمونی، تفاوت
فصل چهاردهم: نقد هانری لوفور بر تولیدگرایی دولتی()
فصل پانزدهم: حق به شهر؛ سیاست های شهروندی()
فصل شانزدهم: لوسین کرول طراحی، تفاوت و زندگی روزمره()
فصل هفدهم: جهانی سازی لوفور؟

محصولات مشابه

بیشتر