0 امتیاز
0 نفر

ترجمه و شرح رساله فی اتصاف الماهیه بالوجود

نوع اثر : کتاب

ناشر : مهر الزهرا

نویسنده :

مترجم : غلامرضا شاملی

قیمت نسخه چاپی : 4,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 50

برچسب ها:

خلاصه اثر

کتاب حاضر، ترجمه و شرح رساله (فی اتصاف الماهیه بالوجود) اثر «صدرالمتالهین شیرازی» است. متن عربی این کتاب مأخوذ از چاپ سنگی کتاب رسائل فلسفی «صدرالمتالهین» است و به همین دلیل در ابتدای کتاب اصل متن آورده شده است. این رساله در اصل پاسخ به اشکال قاعده فرعیه است که ابتدا «صدرالمتالهین» نظرات بزرگانی همچون «امام فخر رازی»، «سید سند» و «علامه دوانی» را در پاسخ به این اشکال بیان نموده و سپس پاسخ خود را در سه دلیل بیان می‌نماید که ماحصل آن این است که اصلاً اتصاف ماهیت به وجود ثبوتی لشی نیست بلکه فقط ثبوت الشی است. در شرح این رساله سعی شده عیناً بر اساس متن، مطلب بیان شود و به وجهی متن به‌صورت مبسوط در شرح آمده است.

کتاب الکترونیک

1,000 تومان

حجم : 262.7 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 50

موضوعات

فهرست

مقدمه
رسالة فی اتصاف الماهیة بالوجود
ترجمه رساله اتصاف ماهیت وجود
تعلیق رساله اتصاف ماهیت بوجود.
هلیه بسیطه وهلیه مرکبه:
قاعده فرعیه
اقوال مختلف در پاسخ به اشکال قاعده فرعیه
نظریه اول:
نظریه دوم:
نظریه سوم:
نظریه چهارم :
نظریه پنجم
نظریه ششم
نظریه هفتم
پاسخ های صدرالمتالهین به اشکال قاعده فرعیه
فصل:
منابع و مآخذ

محصولات مشابه