× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

هر چه پیش آید نیکوست

نوع اثر : کتاب

نویسنده :

ارائه دهنده : آذرسا

گوینده : نازنین آذرسا

دریافت این اثر

کتاب صوتی 6,000 تومان

خلاصه اثر

زندگی ما پر از چیزهایی هست که ما دوست نداریم موارد ناامید کننده، خیانت دوستانمان عدم ترفیع شغلی و ...

ما می توانیم به این موارد نگاه کنیم و بگوییم خدا مار ا کمک نکرد اما اگر با نگاه دیگری نگاه کنیم متوجه می شویم که همه چیز در کنترل خداوند است و در پس هر چیز شری خداوند به نوعی و به خیر ما استفاده خواهد کرد و به عبارتی هر چه پیش آید نیکوست و خدا آن چیز شر را مامور کرده تا ما رشد کنیم و به چیزی دست یابیم که لایق اش هستیم و به این ترتیب به چیزهایی راضی نشویم که کمتر از شایستگی ماست.

وقوع یک تصادف برای ما در ظاهر برای ما بد است اما در باطن آن حکمت دیگری نهفته است
چون خدا این امتیاز را دارد که تصویر بزرگی از زندگی ما را ببیند.

در این کتاب صوتی به این موضوع جول اوسیتن خواهد پرداخت ...

کتاب صوتی

6,000 تومان

حجم : 32.1 مگا بایت

مدت زمان : 34 دقیقه

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 1

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.