× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

مشاوره و راهنمایی

اصول و روش ها

نوع اثر : کتاب

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده :

مجموعه اثر : فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

صفحات کتاب : 83

کنگره : ‏‫‭‬‭BP۲۳۰‏‫‭‬‭/و۶م۵ ۱۳۸۷

دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۴۸۳

کتابشناسی ملی : 1314050

شابک : ‫‬‭978-964-7673-51-8

سال نشر : 1387

خلاصه اثر

«مشاوره» و «مشورت» از مادۀ «شور» است. «شور» در لغت به معنای استخراج و بیرون آوردن چیزی سودمند از چیز دیگر است؛ از این رو، عرب آن گاه که عسل را از خانۀ زنبور بیرون می آورد، می گوید: «شرتُ العسلَ»، و نیز آن گاه که حیوان مدنظر خود را از میان دیگر حیوانات برای فروش برمی گزیند، می گوید: «شرتُ الدابّة». بر همین اساس، در زبان عربی به لانۀ زنبور، «الشوره» و «المشواره»، و به میدان دام «المشوار» گفته می شود.

مشورت در اصطلاح به معنای نوعی تعامل میان مُراجع و مشاور است؛ بدین صورت که مراجع برای یاری خواستن از مشاور مشکل خویش را نزد وی بازگو می کند و مشاور پس از کسب اطلاعات لازم و آشنایی با مشکل مراجِع، او را کمک می کند تا استعدادهای نهفتۀ خویش را بازشناسد و بر اساس توانمندی های خود تصمیمی درست و کارآمد بگیرد...

کتاب الکترونیکی

700 تومان

حجم : 288.0 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 92

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
آغاز سخن
گفتار اول: مفهوم شناسی
گفتار دوم: بایستگی، اهمیت و ضرورت مشاوره
1- ضرورت عقلانی مشاوره در فرایند زندگی فردی و اجتماعی
2- اهمیت و جایگاه مشاوره در مکتب وحیانی
الف- اهمیت مشاوره در قرآن
ب- اهمیت مشاوره در حدیث و منطق عملی پیشوایان
گفتار سوم: مبانی و اصول مشاوره در اسلام
1- خردورزی
-2 حق محوری
-3 اختیار
-4 وجود تفاوت های فردی
5- مسئول بودن
-6 تربیت پذیری
-7.
8- تدریج
-9 حفظ کرامت
گفتار چهارم: گستره
1- گسترۀ عرضی
-2 گسترۀ طولی (مرزها)
الف- الزامات شرعی
ب- جانشینی پیامبر(ص)
ج- امر خارج از فکر بشر
گفتار پنجم: انواع مشاوره
گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ها
1- وظایف و مسئولیت ها در مشورت خواهی
الف- مشاورگزینی درست
ب- کسب آگاهی های لازم
ج- خودشناسی و خودیابی
د- حسن معاشرت
ه - بیان مشکل
و-عدم اتهام مشاور
ز- تصمیم گیری
ح- پذیرش رأی مشاور و عملی ساختن آن
ط- ضرورت قدردانی و سپاسگزاری
2- وظایف و مسئولیت ها در مشورت دهی
الف- ویژگی های مشاوران
یک- خردمندی
دو- دین داری و آزادگی
سه- دانایی
چهار- تجربه و آزمودگی
پنج- راستی و درستی
شش- صراحت و دلیری
ب- ادب مشورت دهی
یک- مسئولیت پذیری
دو- استقبال و بدرقه
سه- رفق و مدارا
چهار- امانت داری
پنج- تلاش در پیداکردن راه حل
شش- دخالت ندادن دشمنی های پنهان
هفت- ارجاع به اصلاح
ج- روش ها و مهارت ها
یک- اعتمادسازی
دو- امیدآفرینی
سه- گوش دادن فعّال
چهار- همسانی با مراجع
گفتار هفتم: آثار و فواید مشاوره
1- فواید فردی
الف- بهره مندی از امدادهای الهی
ب- بهره مندی از اندیشۀ دیگران
ج- قدرت بر انتخاب اصلح
د- آگاهی و پویایی
ه - مصونیت از خطا
و-پیشگیری از ندامت
ز- پیشگیری از حسادت و ملامت
ح- آرامش و آسودگی خاطر
2- فواید اجتماعی
الف- گسترش فرهنگ مشاوره
ب- تقویت روحیۀ مسئولیت پذیری
ج- پویایی معنوی
د- ارزیابی و شناسایی فرهیختگان
ه - ایجاد تفاهم و همگرایی
گفتار هشتم: پیامدهای مشورت گریزی
1- پیامدهای فردی
الف- خطرپذیری
ب- لغزش و گمراهی
ج- شکست پذیری از دشمن
2- پیامدهای اجتماعی
الف- تقویت خوی استبدادگری
ب- گسترش روحیۀ انزواگری
ج- محرومیت از پشتوانۀ عقل جمعی
د- رکود مرگ بار
گفتار نهم: موانع و آسیب ها
1- موانع اقدام به مشاوره
الف- نادانی
ب- خودپسندی
ج- پندار ناتوانی
د- شتاب زدگی
ه - استخاره به جای استشاره
و- اختلال در سیستم برخی منابع مشورتی
زـ مسئولیت گریزی مشاوران
2- سبب ناکارآمدی مشاوره
الف- تحمیل نظر به جای راهنمایی
ب- سرزنش و بازگویی ناکامی ها
ج- ناپختگی مشاوران
د- خیره سری
گفتار دهم: بررسی تطبیقی مشاوره از نگاه اسلام و علوم رفتاری
1- وجوه مشترک
2- تفاوت ها
الف- رسالت مشورت دهی نخبگان
ب- پشتوانه های معنوی
ج- برخورداری از حد و مرز
د- شرایط مشاوران
ه - مشاوره با زنان
جمع بندی و نتیجه گیری
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر