× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
1 نفر

اجرای راهبرد

نوع اثر : کتاب

ناشر : عارف کامل

نویسنده :

مترجم : حسن هوشنگی

مجموعه اثر : مشاور همراه

قیمت نسخه چاپی : 2,000 تومان

صفحات کتاب : 155

برچسب ها:

خلاصه اثر

بسیاری از راهبردها (برنامه‌ های دستیابی به نتایج ویژه در کسب و کار) در رسیدن به نتایج امید بخش- اعم از اینکه سودآوری بیشتر، سهم بزرگتری از بازار، مشارکت بهتر کارکنان یا دیگر منافع مطلوب مدنظر باشد- ناکام می‌مانند. دلیل این ناکامی‌ها چیست؟ مشکل معمولاً در فرآیند برنامه‌ریزی راهبرد نیست بلکه در فرآیند اجرای آن است یعنی گام‌هایی که در اجرای برنامه راهبردی برداشته می‌شود. حتی برجسته‌ترین راهبردها هم بی‌استفاده می‌ماند مگر این که کسانی در یک مجموعه یا سازمان آن راهبرد را به اجرا دربیاورند.

کتاب دیجیتال

2,000 تومان

حجم : 1.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 155

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیام مشاوره: قدرت یک راهبرد به خوبی اجرا شده
فصل اول: نقش راهبرد
راهبرد چیست؟
چرا راهبرد مهم است؟
راهبرد چگونه ساخته و پرداخته می شود؟
کانون توجه این کتاب
یادداشتی در مورد ترم شناسی
فصل دوم: چهار عنصر اساسی برنامه ریزی راهبردی
بیانیه سمت وسو
اهداف راهبردی
فناوری اطلاعات چگونه نقش ایفا خواهد کرد؟
موضوعات اولویت دار
برنامه های اقدام
فصل سوم: گام های پنج گانه فرآیند برنامه ریزی راهبردی
گام 1: تحلیل عوامل بیرونی و درونی
گام 2: انجام تحلیل SWOT
گام 3: پیش نویسی موضوعات اولویت دار
گام 4: تدوین برنامه های اقدام رده ی عالی
گام 5: نهایی سازی برنامه
فصل چهارم: برنامه اقدام برای ابتکار راهبردی شما
مولفه های برنامه اقدام
نمونه یک برنامه اقدام
فصل پنجم: تعریف اهداف و سنجی ها
شناسایی حوزه های نتایج کلیدی
تعیین معیارهای موفقیت
نوشتن اهداف
فصل ششم: تعیین منابع لازم
برآورد منابع لازم
اندیشیدن دراز مدت
فصل هفتم : تبیین میان پیوندها
نیاز به همکاری میان کارکردی
چالش هماهنگ سازی گروه ها با همدیگر
فصل هشتم: برنامه اقدام را در مسیر نگه دارید
بازبینی پیشرفت
درک علل ناهمراستایی
پیش بینی ناهمراستایی
فصل نهم: تعیین پاسخگویی
تعیین مسئولیت ها
گردآوری درون دادها از دیگران
داوری در مورد کارها
فصل دهم: ایجاد محیطی برای حرکت به سوی تعالی
ایجاد قالب ذهنی راهبردی در گروه
توجه به فرهنگتان
پرورش رهبری
شناسایی و رفع مقاومت
آموزش افراد برای آینده
فصل یازدهم: ارزیابی و پاداش دهی به عملکرد
بهره گیری از معیار کلی
بهره گیری از معیار کیفی
پاداش به نتایج مطلوب
نکته ها و ابزارها
فصل دوازدهم: ابزارهایی برای اجرای راهبرد
خودآزمایی
پاسخ به پرسش های آزمون

محصولات مشابه

بیشتر