× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2.5 امتیاز
2 نفر

فقه الحدیث و نقد الحدیث

نوع اثر : کتاب

ناشر : فرهنگ و دانش

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 13,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 272

رده بندی کنگره : 7ف83س/109RP

رده بندی دیویی : 26/297

شماره کتابشناسی ملی : م85-18329

شابک : 978-964-5874-52-8

سال نشر : 1392

برچسب ها: حدیث فقه

خلاصه اثر

دکتر داوود سلیمانی متولد1336، فارغ التحصیل دوره ی دکترای تخصصی (PH.D ) در رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه نهران است. وی علاوه بر این کتاب که در فهم و نقد حدیث و روش شناسی آن نگاشته شده است ، دارای اثر دیگری در تفسیر موضوعی قرآن با عنوان دو طبقه اجتماعی در قرآن است- که اثری بین رشته ای است - همچنین وی در زمینه ی علوم قرآنی و حدیثی دارای مقالات متعددی است که در نشریات علمی و پژوهشی منتشر شده است...

کتاب دیجیتال (قالب بسته)

5,000 تومان

حجم : 1.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 266

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید یا iOS و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه .
فصل اول
جایگاه حدیث و اهمیت فهم آن
- اهمیت سنت در آیات و روایات .
- پیوستگی کتاب و سنت .
- امر به طاعت از رسول (ص) در کنار اطاعت از خدا در قرآن
- تاکید قرآن بر فهم آیات .
- اهمیت فهم حدیث .
- نتیجه بحث .
- پرسش
- پژوهش .
فصل دوم
فقه الحدیث و نقد الحدیث (تعاریف و روش شناسی)
- فقه الحدیث
- فقه در لغت .
- فقه در قرآن .
- معنای لب
- فقه و قلب در قرآن
- فرق فهم و فقه
- فقه در اصطلاح فقها .
- حدیث در لغت
- حدیث در قرآن
-1 حدیث در معنای سخن .
-2 حدیث در معنای قرآن .
-3 حدیث در معنای خواب
-4 حدیث در معنای خبر و روایت .
- حدیث در اصطلاح علم الحدیث
- فقه الحدیث در اصطلاح
- موضوع فقه الحدیث
- متن حدیث .
- متن در اصطلاح علم الحدیث
- متن و عوارض آن، موضوع فقه الحدیث .
- نقد الحدیث .
-نقد در لغت .
- نقد الحدیث در اصطلاح .
-جایگاه نقد در قرآن و روایات
- اقسام نقد
-1 نقد داخلی حدیث یا نقد متن .
-2 نقد خارجی حدیث یا نقد سند .
- معیارهای نقد حدیث .
- نقش معیارها و ضوابط نقد حدیث در فهم حدیث
- روش شناسی فقه الحدیث و نقد الحدیث- ضرورت
- پرسش .
- پژوهش .
فصل سوم
بررسی نسبت فقه الحدیث و نقد الحدیث با دراته الحدیث .
- بررسی نسبت فقه الحدیث با درایه الحدیث .
- مرحلة اول- معنای نخستین درایه الحدیث .
- مرحلة دوم- معنای درایه الحدیث پس از موضوعیت یافتن سند حدیث
- مرحلة سوم - تباین موضوعی درایه الحدیث و فقه الحدیث .
- توضیح نظریة آغا بزرگ تهرانی .
- نتیجة بحث
- بررسی نسبت نقدالحدیث با درایه الحدیث
- نقد نظری و نقد عملی Theoritical Criticism -1 نقد نظری
Practical Criticism -2 نقد عملی یا تجربی
- نسبت نقد خارجی و نقد داخلی با درایه الحدیث .
- پرسش .
- پژوهش .
فصل چهارم
فحص درونی حدیث به منظور نقد و فهم .
- بررسی متن به منظور فهم .
- بررسی متن با توجه به عوامل درونی حدیث .
- رابطه صوری متن و معنا (منطق و منطوق) .
- رابطه منطوق و مفهوم
- شناخت لغت در عصر ورود حدیث
- غریب الحدیث
- لفظ عالم
- لفظ خاص .
- شناخت ذات و صفات الفاظ غریب
- شناخت ذات لفظ .
- شناخت صفات لفظ .
- اهتمام به غریب الحدیث
- نمونه هایی از غریب الحدیث
- نمونه دیگر
- شناخت علم صرف و نحو
- اهمیت صرف و نحو در حدیث
- زبان متن
- تعریف زبان
- وضع زبان
- زبان حدیث
- جنبه عمومی زبان حدیث
-1 عربی بودن زبان حدیث
-2 عرفی بودن زبان حدیث .
-3 چند لایگی زبان حدیث .
-4 زبان ادبی متن حدیث . 94
- جنبه اختصاصی زبان حدیث .
-1 وجه بلاغی حدیث در عین عبارت معصوم (ع)
-2 شناخت اصطلاحات زبانی حدیث
- شناخت فن ترجمه .
- معنی ترجمه .
- اقسام ترجمه .
-1 ترجمه لفظی (تحت اللفظی)
-2 ترجمه تفسیری یا معنوی
- دو سطح ارتباطی در ترجمه
- پرسش .
- پژوهش .
فصل پنجم
- فحص بیرونی حدیث به منظور نقد و فهم حدیث .
- بررسی متن با توجه به عوامل بیرونی حدیث .
- قرآن و اختلاف حدیث .
- چرایی شناخت اختلاف حدیث
- ریشه اختلاف حدیث در نگاه امام علی (ع)
- معیارهای نقد الحدیث و فقه الحدیث
- سنجش خبر با قرآن (عرض الخبر علی الکتاب) .
- قرآن و فقه الحدیث
- مراد از عرضه کردن احادیث به قرآن
-1 عدم مخالفت قرآن با حدیث .
-2 عدم مخالفت با روح کلی قرآن .
-3 روش تکیه بر کلیدواژ هها در عرضه احادیث بر قرآن
-1-3 تشخیص حوزه حدیث
-2-3 تشخیص موضوع حدیث
-3-3 تشخیص فروع و عوارض موضوع
-4-3 استفاده از کلیدواژه
- نکاتی درباره روش استفاده از کلیدواژه .
- دو مثال برای عرض به قرآن به منظور نقد حدیث
بررسی حدیث
- عرض به قرآن به منظور فهم حدیث
مثال برای عرض به قرآن به منظور فهم
- سنجش خبر با سنت مقطوعه (ردالخبر علی السنه)

- مثال برای رد به سنت مقطوعه به منظور نقد حدیث
- ارجاع به سنت به منظور فهم حدیث
- نمونه احادیث در حوزه فقه الحدیث
- مفهوم مخالف و فقه الحدیث (در بررسی الحدیث مذکور)
- عقل و نقش آن در نقد و فهم حدیث
- روایات ناظر بر حجیت عقل
- مثال برای نقد عقلی حدیث .
بررسی حدیث .
- نقش عقل در فهم حدیث .
- نقش عقل در فهم احکام
- نقش عقل در فهم احادیث اصول اعتقادی .
- نمونه استدلال معصوم (ع) بر توحید
- نمونه ی دیگر در فهم عقلایی حدیث
- معیار حس و مشاهده- دلیل علم قطعی
- نمونه روایات در حوزه نقد الحدیث .
نقد و بررسی حدیث مذکور
- نظر نگارنده در نقد حدیث
- مثالی دیگر در حوزه نقد علمی حدیث
- قطعیات علمی و فقه الحدیث
- نمونه ای از روایات با موضوعات علمی
- معیار تاریخ در نقد و فهم حدیث
- نقش معیار تاریخی در نقد حدیث .
- نموه روایات تاریخی و نقد آن .
بررسی روایت .
-1 روایت وضع جزیه
-2 روایت ابوهریره در انذر عشیرتک الاقربین .
-3 روایت مشاوره قریش با ابوطالب .
-4 روایت عبدالرحمن عوف و نقد آن .
- نقش معیار تاریخ در فهم حدیث .
- فهم متن از جهت صدور (اسباب ورود حدیث) .
- اسباب صدور حدیث
- تعریف اسباب صدور حدیث
- حدیث مسبب
-1 سبب واحد .
-2 اسباب متعدد
- در شناخت سبب صدور حدیث .
- فواید شناخت اسباب صدور حدیث
-1 وقوف بر معنای حدیث .
-2 فهم بهتر احکام و فلسفة آن
-3 رفع اختلاف از احادیث .
-4 تفسیر و تأویل آیات .
انواع اسباب الحدیث
-1 اسباب صریح و ملفوظ در حدیث .
-1-1 نقل صریح سبب توسط راوی در ضمن طریق حدیث
-1-1-1 رفع اختلاف و یا دفع شبهه .
- رفع اختلاف .
- دفع شبه
-2-1-1 سؤال صریح راوی و پاسخ معصوم
-2-1 نقل سبب توسط معصوم در ضمن حدیث
-1-2-1 پاسخ به سؤال مقدر توسط معصوم
-2 اسباب غیرصریح و غیر ملفوظ .
-1-2 احادیث تقیه
-2-2 حوادث تاریخی
-3-2 اتفاقات روزمره
-1-3-2 نمونه دیگر
- پرسش .
- پژوهش .
فصل ششم
کیفیت نقل حدیث (کیفیت منقول و نه ناقل)
نقل عین الفاظ حدیث Paraphrasing نقل به معنا
-1 نظریه عدم جواز نقل به معنا .
-1-1 الفاظ متفاوت دارای معانی متفاوت اند
-2-1 یکسال نبودن فهم راویان و برداشت آنان از کلام معصوم .
-3-1 تأکید معصومین (ع) بر نقل ب یکم و کاست سخنان ایشان
- نقد نظریه عدم جواز
- ادلة نقد
-2 نظریة جواز نقل به معنا
-1-2 اجتناب ناپذیر بودن نقل به معنا .
-2-2 تأیید عقلی بر نقل به معنا
-3-2 جواز ترجمه .
-4-2 اجازه معصومین (ع)
شروط نقل به معنا .
-1 ادای تمام معنای حدیث .
-2 شرط راوی حدیث در نقل به معنا .
-3 عدم تخلف در نقل به معنا از مراد معصوم (ع)
-4 تسویه معنای خفی و جلی در اصل حدیث .
- نمونه روایت نقل به معنا .
- نکات قابل توجه از نقل به معنا
- نقل به اختصار و تقطیع حدیث .
-1 نظریة منع مطلق .
-2 نظریة جواز مطلق .
-3 نظریة تفصیلی در نقل به اختصار و تقطیع .
- تقطیع حدیث در کتب فقهی و روایی .
- نمونه ای از تقطیع حدیث
- فقه الحدیث و نقل به معنا
- نقل به معنا در روایت لا ضرر .
- توجه به قدر مشترک معنوی احادیث
- نقل به معنا در روایات زکات فطره
- نکات قابل توجه در فقه الحدیث روایات نقل به معنا .
- پرسش .
- پژوهش .
فصل هفتم
اقسام مصطلحات حدیثی مأخوذ از متن یا مصطلح الحدیث فی فقه الحدیث .
دلیل نقد
- نسبت مصطلحات درایی با فقهی
- مصطلح الحدیث در فقه الحدیث .
- انواع مصطلح الحدیث در فقه الحدیث
- نص و ظاهر و موؤل .
-1 نص
-2 ظاهر
-3 موؤل .
- محکم و متشابه
-1 محکم
-2 متشابه
- مثال حدیث متشابه .
- مجمل و مبین
-1 مجمل .
-2 مبین .
- ناسخ و منسوخ .
- تصریح معصوم بر منسوخ در ضمن حدیث
- نمونه هایی از احادیث ناسخ و منسوخ
- عام و خاص
-1 خاص
-2 عام
- مکاتب .
- اختلاف در تعریف حدیث مکاتب .
- مقبول .
- مسبب
- غریب لظی (غریب الحدیث- غریب الالفاظ)
مشکل
- مختلف- موافق
- حکم دو حدیث مختلف
- مثال حدیث مختلف از احادیث احکام
مصحف .
- فرق مصحف و محرف .
- تصحیف در متن
-1 تصحیف لفظی
فهرست مطالب / 21
-2 تصحیف معنوی
- محرف .
- مزید .
- مزید در متن
- زیادات الثقات .
- مدرج (مدرج) .
- مدرج المتن .
- اقسام مدرج المتن
- مثال های اقسام مدرج المتن به جهت موضوع آن در متن حدیث
-1 ادراج در اول حدیث .
-2 ادراج در وسط حدیث
-3 ادراج در پایان حدیث .
- طریق شناخت حدیث مدرج
- معلل مقلوب
- مثال مقلوب در متن
- مضطرب
- مثال روایت مضطرب المتن
- مطروح
- موضوع
موضوع در لغت و اصطلاح
روایت کردن حدیث موضوع
- شناخت حدیث موضوع
-1 اقرار واضع به وضع حدیث
-2 اقرار راوی به امری که در معنای اقرار باشد
-3 قرینه در روایت
22 / فقه الحدیث
-4 مخالفت با عقل به نحوی که تأویل نپذیرد
-5 خبر دادن از امر بزرگ و مهم
-6 وعید شدید در امر صغیر یا وعد عظیم بر فعل کوچک .
-7 شهرت به دروغگویی در نقل حدیث
-8 مدح خلفاء توسط مخالفان معصومین (ع)
- اصناف واضعین حدیث
-1 تقرب به ملوک و ابناء دنیا .
-2 منسوبین به زهد و جعل حدیث
-3 تبعیت از اهواء و اغراض نفسانی یا قومی و قبیل های .
- پرسش .
- پژوهش
فصل هشتم
مختلف الحدیث و راه های علاج آن
- مختلف و موافق
- اهمیت شناخت مختلف الحدیث
- پیشینه موضوع
- اسباب اختلاف حدیث .
-1 اسبابی که منشاء آن ظاهراً شارع است .
-2 اسبابی که منشاء آن اختلاف اسباب ورود است
-3 اسبابی که منشاء آن راوی یا راویان حدی ثاند .
- اخبار علاجیه و اقسام آن .
-1 روایات تخییر .
-2 روایات ترجیح
روایت عبدالرحمن
مقبول هی عمر بن حنظله
- تعادل و تراجیح
- معنای تعادل
- معنای تراجیح .
- حقیقت تعارض
- شروط تعارض
-1 شرط اول
-2 شرط دوم .
-3 شرط سوم .
-4 شرط چهارم
-5 شرط پنجم .
-6 شرط ششم
- ورود ادله ی مارات بر ادل هی اصول عقلیه .
-1 ورود دلیل بر اصل برائت عقلیه
-2 ورود دلیل بر اصل احتیاط عقلی
-3 ورود دلیل بر اصل تخییر عقلی .
- حکم حدیث مختلف (متعارض)
-1 متعادلین
- حکم دو حدیث متعادل
- نظریة اول
- نظریه دوم
-2 غیرمتعادلین
-1-2 قاعدة جمع
- توضیح بحث
- سند و مدرک قاعده جمع
- گستره دلالت قانون جمع
-1 جمع عرفی
-2 جمع تبرعی و تعقلی
اختصاص قاعدة جمع به جمع عرفی و نه تعقلی و تبرعی
-2-2 تقدیم ناسخ بر منصوخ
-3-2 ترجیح یک خبر
- پرسش .
- پژوهش
منابع و مأخذ

محصولات مشابه

بیشتر