4 امتیاز
1 نفر

زنان ایران و چشم انداز توسعه

نوع اثر : کتاب

ناشر : بینش آزادگان

پدید آورنده : پروانه خانیا

قیمت نسخه چاپی : 2,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 198

رده بندی کنگره : ‫‬‭HQ1240‫‬‭/خ23ز9 1387

رده بندی دیویی : ‫‬‮‭‬‭305/420955

شماره کتابشناسی ملی : 1159500

شابک : 978-964-7722-62-9

سال نشر : 1387

خلاصه اثر

از جمله شاخص های توسعه یافتگی انسانی یک کشور میزان مشارکت نقش و احترام به حقوق زنان در ان کشور است که رابطه مستقیمی با رفاه اجتماعی و افزایش درامد سرانه آنها دارد. به همین نسبت عدم بهره وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی و سیاسی. دستیابی به توسعه متوازن و پایدار را ناممکن ساخته است. ماهیت توسعه به گونه ای است که بدون مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی موفقیت چندانی در تحقق برنامه های توسعه حاصل نمی شود

کتاب دیجیتال (PDF)

500 تومان

حجم : 3.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 198

موضوعات

فهرست

چکیده
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
اهمیت تحقیق
فرضیه های تحقیق
واژگان کلیذی
پیشینه ی تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
اقدام برای حفظ و تعالی حقوق بشر
اصول بنیادین حقوق بشر
شاخصهای ساختاری حقوق بشر
تعریف واژه ی اسطوره
زن و ادیان
تعریف واژه ی دین
تعریف مفهوم دین
عدالت زن در جهان
عدالت محوری شعاری برای جهان سوم
اهمیت عدالت در اسلام
زن و توسعه
مفهوم مشارکت و اشکال آن
ویژگی های جامعه ی مدنی و مشارکت
مکانیزم های نهادین در مورد امور زنان
نگرش های تعاریف توسعه
محورهای توسعه
ابعاد توسعه
شاخص های توسعه
فقر و استراتژی فقر زدانی زنان در دنیا
جایگاه اجتماعی زن در اسلام
هدف از خلقت زن
علت تبعیض بین زنان و مردان چیست؟
ذکر خصوصیات و ویژگیهای زنان در نهج البلاغه
خشونت خانوادگی در ایران
زنان و قدرت سیاسی از نظر رهبر انقلاب اسلامی (امام خمینی (ره))
فمینیسم
نگرش حضرت امام(ره) و گونه های فمینیسم
تئوری قدرت امام (ره) و جایگاه زنان در آن
توانایی و ظرفیت سیاسی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره)
زنان و جهانی شدن
فرصتهای ناشی از جهانی شدن
تهدید ناشی از جهانی شدن
نقاط قوت
نقاط ضعف(یا عوامل داخل کشور)
جهانی شدن و گفت و گوی تمدن ها
نقش گفت و گوی تمدنها و جایگاه زن
جهانی شدن و بیداری اسلامی
فصل سوم: تجزیه و تحلیل
ایزد بانوان ایران باستان
نقش زنان باستان در پیدایش نظام کشاورزی
زن در قرآن
جایگاه واژه ی عدالت زن و مرد در قرآن
فعالیت زنان
فعالیت زنان پس از انقلاب
در رابطه عدالت اجتماعی با جهان بینی الهی در اسلام
عدالت خواهی فطری است
تاریخچه ی مشارکت زنان در جامعه
مدیریت زنان
موانع زنان در جایگاه مدیریت
توسعه اجتماعی و مشارکت زنان
اشتغال زنان
چرا زنان بیشتر دچار فقرند؟
عوامل مهم در زمینه فراهم ساختن زمینه های مشارکت
عوامل بازدارنده در افزایش مشارکت در زنان
موانع مشارکت زنان در اجتماع
دیدگاههای از بین بردن تبعیض بین زن و مرد
سازماندهی زنان در توسعه ی پایدار
برنامه ریزی جنسیتی و فقر زنان
تعاونی های زنان روستایی به عنوان مدلی برای فقر زدایی
اسلام به زن حقوقی کامل بخشیده است
برابری زن با مرد در اسلام
نقش زنان در امور در صدر اسلام
نتیجه گیری از نظرات امام خمینی در رابطه با نقش و حضور زنان
زنان.فرهنگ و روابط بین الملل
زنان و توسعه و جهانی شدن
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع مورد استفاده

محصولات مشابه

بیشتر