2.8 امتیاز
14 نفر

خلاصه اثر

دور دنیا در هشتاد روز نام رمانی است، نوشته ژول ورن، نویسنده نامدار فرانسوی، که موضوعی تخیلی دارد. این رمان نخستین بار در سال ۱۸۷۲ منتشر شد.

دور دنیا در هشتاد روز. رمان پرحادثه از ژول ورن، نویسنده فرانسوی، منتشر شده به سال ۱۸۷۳. این رمان در شمار بهترین آثار نویسنده است.
یک جنتلمن انگلیسی به نام فیلاس فوگ با رفقای خود در باشگاه شرط می‌بندد که دور دنیا را در ۸۰ روز بپیماید و به همراهی خدمتکار وفادارش به نام ژان، معروف به پاسپارتو، عازم سفر می‌شود. اما چون مظنون به سرقت از یکی از بانکهای انگلیس است، زیر نظر یک پلیس قرار دارد که او را طی سیر و سیاحت‌هایش لجوجانه تعقیب می‌کند. فوگ در سرزمین هند فرصت می‌یابد تا زن جوانی به نام اود را، که بیوه مهاراجه وفات‌یافته‌ای است و طبق سنت هندوان باید زنده در آتش سوخته شود، از مرگ نجات دهد.
پس از آن حوادث دیگری در چین برای او روی می‌دهد. در این مدت، مأمور پلیس همچنان به دنبال اوست و مسافر ما نیز با او و نوکرش راه خود را ادامه می‌دهد. مأمور پلیس نمی‌تواند او را بازداشت کند، زیرا برگ جلب به سبب تغییر مکان مداوم هنوز به دستش نرسیده‌است. در آمریکا، در قطاری که ساحل شرقی را به ساحل غربی آنجا می‌پیوندد، فوگ موفق می‌شود که حمله عده‌ای از سرخ‌پوستان را دفع کند.
در ساحل شرقی، توفان شدیدی به پا می‌شود و کشتیهای عازم اروپا را در بندر متوقف می‌سازد، ولی فوگ تردید به دل راه نمی‌دهد و با پول خود یک کشتی کرایه می‌کند و راه دریا را در پیش می‌گیرد. در راه، سوخت کشتی به پایان می‌رسد و فوگ ناچار دکل را به جای سوخت به کار می‌برد. در پایان سفر، مأمور پلیس که سرانجام برگ جلب را به دست آورده‌است او را دستگیر می‌کند. فوگ بی‌گناهی خود را ثابت می‌کند و آزاد می‌شود. سپس با یقین به اینکه یک روز دیرتر از وقت مقرر به وعده‌گاه رسیده‌است، خود را بازنده می‌پندارد و تسلیم نومیدی می‌شود. اما زود به اشتباهش پی می‌برد و متوجه می‌شود که سفر از غرب به شرق کره زمین باعث شده‌است تا ۲۴ ساعت اضافه بیاورد و بنابراین شرط را نباخته‌است. در اوج شادمانی از او خواستگاری می‌کند و او را به عقد ازدواج خود درمی‌آورد.
در این رمان عنصر خنده (مثلاً سماجت مأمور پلیس در تعقیب فوگ و کارهای جالب پاسپارتو) با عنصر حادثه‌پردازی به هم می‌آمیزد. کشش داستان در خونسردی انگلیسی‌مأبانه قهرمان آن و فعالیت بی‌اندازه او برای مبارزه با طول راه و فوت وقت است.

کتاب دیجیتال

رایگان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 159

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

‫1. آﻗﺎی ﻓﻴﻠﻴﺲ ﻓﺎگ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫2. ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر او‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫3. آﻗﺎی ﻓﺎگ ﺑﻪ ﻛﻠﻮپ ﻣﻲ رود‬‬‬‬‬‬‬‬
‫4. ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎﻧﻚ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫5. ﺷﺮط ﺑﻨﺪی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫6. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬
‫7. کارآگاه ﭘﻠﻴﺲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫8. ﻓﻴﻜﺲ و ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫9. آﻗﺎی ﻓﻴﻜﺲ و ﻛﻨﺴﻮل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫10. از ﺳﻮﺋﺰ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺌﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫11. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﻛﻔﺸﻬﺎﻳﺶ را ﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫12. ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫13. ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫14. آﻗﺎی ﻓﺎگ ﻳﻚ ﻓﻴﻞ ﻣﻲ ﺧﺮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫15. ﻣﻨﻈﺮه ﻋﺠﻴﺐ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
16. ﺳﺘﻲ‬‬‬‬‬‬
‫17. ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ زن را ﻧﺠﺎت دﻫﻴﻢ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫18. اوﻟﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫19. دوﻣﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫20. ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫21. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﻧﻘﺸﻪ ای ﻣﻲ رﻳﺰد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫22. راﺟﻪ زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫23. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫24. ﺑﻪ ﻃﺮف اﷲ آﺑﺎد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫25. ﭘﺎداش وﻓﺎداری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫26. ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﻠﻜﺘﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫27. ﭘﻠﻴﺲ آﻧﺎن را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫28. در ﻣﺤﻀﺮ ﻗﺎﺿﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫29. ﻧﻘﺸﻪ کارآگاه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫30. زﻧﺪان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫31. وﺟﻪ اﻟﻀﻤﺎن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫32. از ﻛﻠﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫33. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫34. در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫35. ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﺎن ﻓﻴﻜﺲ و ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫36. ﻓﻴﻜﺲ ﻧﮕﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫37. ﻫﻮای ﺑﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫38. ﺧﺒﺮ ﺧﻮش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫39. ﻋﻤﻮی آﺋﻮدا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫40. ﻓﻴﻜﺲ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫41. ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﻲ رﻳﺰد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫42. ﻓﻴﻜﺲ از ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫43. ارﺑﺎب ﺗﻮ ﻳﻚ ﺳﺎرق اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫44. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ از ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫45. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫46. ﻓﻴﻜﺲ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫47. ﻧﺎﺧﺪا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫48. ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎﺧﺪا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫49. ﻓﺎگ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎﺧﺪا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫50. ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ را ﺗﺮک ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫51. اوﻟﻴﻦ ﺷﺐ در ﺗﺎﻧﻜﺎدر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫52. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻮای ﺑﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫53. ﻃﻮﻓﺎن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫54. ﻛﻤﻲ دﻳﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫55. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ از ﻛﺎرﻧﺎﺗﻴﻚ ﺳﺮ درﻣﻲ آورد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫56. آﻗﺎی ﻓﺎگ در ﻛﺎرﻧﺎﺗﻴﻚ ﻧﻴﺴﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫57. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ وارد ﻳﻮﻛﻮﻫﺎﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫58. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺒﺎس ﻣﻲ دﻫﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫59. ﺳﻴﺮک ﺑﻴﻨﻲ درازان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫60. ﻫﺮم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫61. آﻗﺎی ﻓﺎگ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻛﻮﻫﺎﻣﺎ رﺳﻴﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫62. اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫63. ﻓﺎﺻﻠﻪ و زﻣﺎﻧﻬﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫64. ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺠﺎ ﺑﻮد؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫65. ﻣﻼﻗﺎت ﻓﻴﻜﺲ و ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫66. ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫67. اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫68. ﻣﺠﺎدﻟﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫69. اوﻟﻴﻦ ﺷﺐ در ﻗﻄﺎر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫70. ﺑﻮﻓﺎﻟﻮﻫﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫71. ﺧﻄﺮ ﺟﺪﻳﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫72. ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫73. ﭘﻞ ﻧﺎاﻣﻦ اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫74. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫75. ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺎگ و ﭘﺮوﻛﺘﻮر‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫76. دوﺋﻞ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫77. ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﻬﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫78. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫79. ﮔﺮوه ﻧﺠﺎت ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫80. ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫81. اﻧﺘﻈﺎر‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫82. ﻧﺠﺎت‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫83. ﺳﻮرﺗﻤﻪ ﺑﺎدﺑﺎن دار‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫84. ﺣﺮﻛﺖ از روی ﺑﺮف‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫85. از اوﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮک‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫86. ﻛﻤﻲ دﻳﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫87. در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺸﺘﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫88. ﻧﺎﺧﺪا اﺳﭙﻴﺪی‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫89. ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن اﺳﭙﻴﺪی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫90. ﻧﺎﺧﺪا ﻋﻮض ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫91. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫92. ﺑﺎد ﺷﺪت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫93. زغال ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن می رسد‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫94. آﻗﺎی ﻓﺎگ ﻫﻨﺮﻳﺘﺎ را ﻣﻲ ﺧﺮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫95. از ﻛﻮﺋﻴﺰﺗﺎون ﺑﻪ ﻟﻴﻮرﭘﻮل‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫96. آﻗﺎی ﻓﺎگ زﻧﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫97. آﻗﺎی ﻓﺎگ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬
‫98. در ﺳﺎوﻳﻞ رو‬‬‬‬‬‬‬‬
‫99. در ﻛﻠﻮپ رﻳﻔﻮرم‬‬‬‬‬‬‬‬
‫100. اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روز‬‬‬‬‬‬‬
‫101. ﻳﻚ روز زودﺗﺮ‬‬‬‬‬‬‬
‫102. ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮش‬‬‬‬‬‬‬

محصولات مشابه

بیشتر