0 امتیاز
2 نفر

هوش شراکت

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان مدیریت صنعتی

قیمت نسخه چاپی : 2,500 تومان

دریافت این اثر

کتاب صوتی 2,500 تومان

خلاصه اثر

در این کتاب صوتی با مهارتهای بازاریابی و توسعه شراکت و تداوم آن در کسب و کار آشنا خواهید شد و خواهید فهمید که چگونه می توان شراکتی موفق و سودآور داشت.

کتاب صوتی

2,500 تومان

حجم : 14.9 مگا بایت

طول صدا : 59 دقیقه

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 26

موضوعات

فهرست

هوش شرکت
بکارگیری هوش شراکت چه ضرورتی دارد؟
چگونه می توان از هوش شراکت برای یافتن شرکای مناسب استفاده کرد؟
تشکیل و ایجاد شراکت چه ویژگی هایی را پدید می آورد؟؟
جهت گیری آینده نگر چیست و چگونه اجرا میشود؟
توسعه ی روابط
شکل گیری
طوفانی
هنجار سازی
انجام
آیا سرعت عبور گروه ها از مراحل چهارگانه ثابت است؟
آیا میتوان میزان پیشرفت گروه را اندازه گیری کرد؟
توسعه ی شراکت
حوزه ی معنوی شراکت
حوزه ی مادی شراکت
انواع شراکت
شراکت خارجی
شراکت داخلی
توسعه ی شراکت
ارزیابی
جست و جو
تنظیم توافق نامه ی شراکتی
تعهد
جمع بندی
کنترل و هدایت
جمع بندی

محصولات مشابه