3.5 امتیاز
24 نفر

هشت کتاب سهراب

مجموعه هشت کتاب از سهراب سپهری

نوع اثر : کتاب

نویسنده :

ارائه دهنده : تأمین محتوای نگین

خلاصه اثر

ریخته سرخ غروب
جابجا بر سر سنگ.
کوه خاموش است.
می خروشد رود.
مانده در دامن دشت
خرمنی رنگ کبود.
سایه آمیخته با سایه.
سنگ با سنگ گرفته پیوند.
روز فرسوده به ره می گذرد.
جلوه گر آمده در چشمانش...

کتاب الکترونیک

رایگان

حجم : 497.2 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 221

موضوعات

فهرست

-آواز آفتاب
بی تار و پود
گل آینه
روزنه های به رنگ
فراتر
کو قطره ی وهم
آوای گیاه
دروگران پگاه
برتر از پرواز
...(شعر سهراب)
خوابی در هیاهو
ای همه سیماها
طنین
همراه
ای نزدیک
شکست کرانه
سایبان آرامش ما، ماییم
میوه تاریک
راه واره
نیایش
موج نوازشی، ای گرداب
تارا
محراب
شاسوسا
آن برتر
غبار لبخند
دیاری دیگر
پرچین راز
شب هم آهنگی
گردش سایه ها
نزدیک آی
بیراهه ای در آفتاب
در سفر آن سوها
-حجم سبز
از روی پلک شب
ساده رنگ
غربت
واحه ای در لحظه
صدای دیدار
پرهای زمزمه
جنبش واژه زیست
به باغ همسفران
تا نبض خیس صبح
روشنی، من، گل، آب
آب
پیغام ماهی ها
پشت دریاها
شب تنهایی خوب
ورق روشن وقت
از سبزبه سبز
دوست
وپیامی در راه
در گلستانه
نشانی
تپش سایه دوست
سوره تماشا
آفتابی
ندای آغاز
همیشه
-زندگی خوابها
خواب تلخ
گل کاشکی
باغی در صدا
فانوس خیس
مرز گمشده
بی پاسخ
مرغ افسانه
جهنم سرگردان
پاداش
نیلوفر
یادبود
لولوی شیشه ها
برخورد
پرده
لحظه گمشده
سفر
-شرق اندوه
روانه
چند
نه به سنگ
پاراه
Bodhi
هنگامی
تراو
نیایش
تا گل هیچ
هلا
هایی
و
شیطان هم
گزار
تا
وید
به زمین
پادمه
شکپوی
نا
شورم را
لب آب
تنها باد
و شکستم، و دیدم، و فتادم
و چه تنها
-صدای پای آب
-ما هیچ، ما نگاه
ای شور، ای قدیم
اکنون هبوط رنگ
اینجا پرنده بود
چشمان یک عبور
اینجا همیشه تیه
نزدیک دورها
از آب ها به بعد
متن قدیم شب
تنهای منظره
تا انتهای حضور
وقت لطیف شن
هم سطر، هم سپید
بی روزها عروسک
سمت خیال دوست
-مرگ رنگ
در قیر شب
مرغ معما
رو به غروب
جان گرفته
دنگ...
-مرگ رنگ
سرگذشت
سرود زهر
دود می خیزد
روشن شب
غمی غمناک
دلسرد
نایاب
دریا و مرد
وهم
سپیده
سراب
خراب
دره خاموش
دیوار
نقش
با مرغ معما
-مسافر

محصولات مشابه

بیشتر