0 امتیاز
0 نفر

راهنمای دارودرمانی اختلالات روانپزشکی

خلاصه اثر

شیوع بیماری های روانی در ایران در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته و به بیش از 35 درصد گزارش شده و بعد از حوادث دومین بار بیماریها (میزان مرگ و ناتوانی ناشی از یک بیماری) به اختلالات روانی اختصاص داشته است. با افزایش بیماریهای روانی قدرت دفاعی بدن نیز کاهش یافته و ضمن کاهش کیفیت زندگی شخصی و اجتماعی افراد، جسم افراد نیز به بیماریهای گوناگون دچار می شود. در کنار درمان های شناختی- رفتاری دخالت های داروشناسی روی خیلی از اختلالات روانی موثر است.

متنی

5,700 تومان

حجم : 2.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 297

موضوعات

فهرست

پیش گفتار مترجمان
فصل اول: دارو درمانی اختلالات روانپزشکی
فصل دوم: دارو درمانی اختلالات روانی
فصل سوم:داروهای موثر در درمان افسردگی
فصل پنجم: داروهای موثر در اختلالات اضطرابی
فصل ششم: داروهای مؤثر در درمان سوء مصرف مواد و اعتیاد
فصل هفتم: داروهای مورد استفاده برای درمان اختلالات خواب
فصل هشتم:مروری بر زوال عقلی و
فصل نهم :داروهای مورد استفاده در درمان
نمایه

محصولات مشابه