× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4.8 امتیاز
6 نفر

مهارت های زندگی زناشویی

نوع اثر : کتاب

ناشر : ورای دانش

نویسنده : , ,

قیمت نسخه چاپی : 20,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 400

رده بندی کنگره : HM1106‫‬‭/م7ر2 1390

رده بندی دیویی : 302

شماره کتابشناسی ملی : 2218724

شابک : 978-600-138-031-0

سال نشر : 1390

خلاصه اثر

داشتن رابطه ی صمیمی می تواند یکی از نیرومندترین خوشی های انسان و درعین حال، یکی از بزرگ ترین منابع درد و رنج او باشد. رابطه ی عاشقانه با هزاران امید و آرزو شروع می شود. امید به درک شدن، پذیرفته شدن، احساس تعلّق، مراقبت و احساس امنیّت، علاقه مندی شدید و پیوند پایدار. امّا این امید خیلی زود با واقعیت های عشق برخورد می کند: خواسته ها و نیازها هماهنگ نیستند، خشم و عصبانیت باعث ایجاد فاصله بین زوج ها می شود، قضاوت ها پذیرش آسان را دشوار می سازد، تنهایی جای صمیمیت و کنار هم بودن را می گیرد.

کتاب دیجیتال

6,000 تومان

حجم : 3.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 326

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید یا iOS و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیش گفتار
مقدمه
بخش اول : مهارت های پایه
فصل 1: گوش دادن
تاریخچه
زمینه ی نظری
موانع گوش دادن
زمان لازم برای کسب مهارت
ارزیابی موانع گوش دادن
گوش دادن فعّال
بازگویی کردن
روشن سازی
ارائه ی بازخورد
همدلی
فصل 2 : ابراز احساسات و بیان خواسته های خود
تاریخچه
زمان لازم برای کسب مهارت
شناسایی احساسات خود
ابراز احساسات
رهنمودهایی برای بیان احساسات خود
بیان خواسته های خود
رهنمودهایی برای بیان خواسته های خود
فصل 3 : تقویت متقابل
تاریخچه
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
شیوه ی اجرای تقویت متقابل
هفته ی اوّل: تهیّه ی فهرستی از کارهای خوشایند
رهنمودهایی برای تقویت دو جانبه
هفته ی دوم: انجام کارهای خوشایند
هفته ی سوم: درخواست از طرف مقابل برای انجام کارهای خوشایند
هفته ی چهارم: مبادله ی قرارداد
هفته ی پنجم: انجام متقابل کارهای خوشایند
ملاحظات خاص
بخش دوم : مهارت های پیش رفته
فصل 4 : ارتباط سالم
تاریخچه
زمان لازم برای کسب مهارت
اصول ده گانه ی ارتباط سالم
ارزیابی
نحوه ی برقراری ارتباط با استفاده از پیام های کامل
فصل 5 : شناسایی و تغییر تحریف های شناختی
تاریخچه
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
گوش دادن به افکار خود
ثبت تحریف های شناختی
شناسایی تحریف های شناختی
خلاصه ی تحریف های شناختی
توجّه به رابطه ی بین افکار و رفتارها
به چالش کشیدن تحریف های شناختی
فصل 6 : مذاکره
تاریخچه
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
آماده شدن برای مذاکره
برقراری گفت و گو
پیشنهاد/پیشنهاد متقابل
عدم توافق
توافق
ملاحظات ویژه
فصل 7 : حلّ مسئله
تاریخچه
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
توصیف مشکل
تعیین هدف ها
بارش فکری
دوره ی آزمایش: امتحان کردن راه حل ها
ارزشیابی نتایج
بخش سوم : مدیریت خشم و تعارض
فصل 8 : ارزیابی و تغییر راهبردهای آزارنده
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
شناسایی هشت راهبرد آزارنده
ارزیابی راهبردهای آزارنده ی خود
نتیجه گیری از برگه ی ثبت تعارض
نگرش اساسی به حلّ تعارض
فصل 9 : مقابله با خشم
تاریخچه
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
تکمیل برگه ی ارزیابی خشم
تجزیه و تحلیل افکار برانگیزنده ی خشم
شش گام مسئولیت پذیری شخصی
تغییر و بازنویسی افکار برانگیزنده ی خود
خودآموزی
مصون سازی در برابر استرس
فصل 10 : مقابله با همسر عصبانی
تاریخچه
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
تمرین پاسخ های جرأت مندانه
نحوه ی پاسخ دادن به انتقاد.
بررسی کردن
تأیید کردن
منحرف کردن
محدود کردن آسیب
ملاحظات ویژه
فصل 11 : ترک موقعیّت
تاریخچه
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
تعیین علامتی برای ترک موقعیّت
توافق در مورد اوّلین علائم هشداردهنده
پیروی از قواعد ترک موقعیّت
بستن قرارداد برای ترک موقعیّت
تمرین ترک موقعیّت
ملاحظات ویژه
بخش چهارم :درک و تغییر رویه های اشتباه
فصل 12 : شناسایی طرح واره های خود درباره ی همسرتان
تاریخچه
زمینه ی نظری
چرا طرح واره های ذهنی پایدارند؟
اثر خلأ
طرح واره های ذهنی و ارتباط قاعده مند
زمان لازم برای کسب مهارت
شناسایی طرح واره های خود
بررسی پیامدهای طرح واره های خود
تعدیل طرح واره های خود
بررسی دقیق طرح واره ها
همدلی صحیح
فصل 13 : تله های قدیمی: متمایز کردن همسرتان از والدین تان
تاریخچه
زمینه ی نظری
شرایط برانگیزنده ی تحریف انتقالی
تحریف انتقالی در مقابل استفاده ی مفید از تجارب گذشته ی خود
نحوه ی شناسایی تحریف انتقالی
زمان لازم برای کسب مهارت
آیا تحریف انتقالی را تجربه می کنید؟
ماهیت تحریف انتقالی شما چیست؟
به چالش کشیدن تحریف انتقالی
فصل 14 : مقابله با دفاع های خود
تاریخچه
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
شناسایی دفاع های خود
شناسایی نمونه هایی از دفاع های خود
شناسایی درد و رنج هیجانی
شناسایی پیامد دفاع های خود
انتخاب یک نقطه ی شروع
رهایی از دفاع های خود
فصل 15: شناخت سیستم زناشویی خود
تاریخچه
زمینه ی نظری
ویژگی های سیستم ها
سیستم های زناشویی متداول
زمان لازم برای کسب مهارت
شناسایی سیستم زناشویی خود
حلقوی بودن تعاملات
حفظ تعادل
نقش ها
ملاحظات ویژه
فصل 16 : مداخله در سیستم زناشویی خود
زمان لازم برای کسب مهارت
زمینه ی نظری
برنامه ی مداخله
مقابله با تمایل سیستم به حفظ تعادل
تأیید
تقویت
نقش ها
ملاحظات ویژه
فصل 17: شناسایی و تغییر انتظارات و قواعد
تاریخچه
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
شناسایی قواعد خود
شناسایی معنای نهفته در پشت قواعدتان
تجزیه و تحلیل قواعد خود
بازنویسی قاعده ی خود به صورت درخواست جرأت مندانه
فصل 18: پذیرش و تعهّد
تاریخچه
زمینه ی نظری
زمان لازم برای کسب مهارت
مرحله ی 1: تهیّه ی فهرستی از تلاش ها و اقدامات خود برای تغییر دادن رابطه ی خود
بررسی پیامدهای راهبرد تغییر
مرحله ی 2: شناسایی اهداف ارزشمند خود
مرحله ی 3: ارزیابی موانع دست یابی به اهداف ارزشمند خود
مرحله ی 4: مقابله با موانع رسیدن به پذیرش و داشتن یک زندگی ارزشمند
ذهن آگاهی
گسلش (فاصله گرفتن)
ارزیابی سودمندی رفتار خود
مرحله ی 5: اقدام عملی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر