3.8 امتیاز
4 نفر

خودآموز اصول و فنون سخنوری

نوع اثر : کتاب

ناشر : سروش

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 7,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 392

رده بندی کنگره : ‫PN4129‭‬ ‭/ف2‫‭ف36 1388

رده بندی دیویی : ‫‭808/5

شماره کتابشناسی ملی : 1809576

شابک : 978-964-376-822-5

سال نشر : 1388

خلاصه اثر

طیف وسیعی از شرایط و عوامل گوناگون در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا ارتباط گفتاری به شکلی شفاف و اثربخش برقرار شود.

برای رسیدن به این شفافیت و اثربخشی، سؤالات و نگرانی های متعددی ذهن ما را به خود مشغول می دارند:

آیا وقتی با هم حرف می زنیم، شما همانی را به من نشان می دهید که واقعا هستید؟
آیا من نیز به نوبه خود، حقیقت وجود و شخصیت و اعماق روح خود را از لابه لای مطالبی که بر زبان می رانم، به شما عرضه می دارم؟
آیا شما همیشه با مردم به همان گونه که با من حرف می زنید، رفتار می کنید؟ ...

کتاب دیجیتال

3,500 تومان

حجم : 1.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 373

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

پیشگفتار مؤلف
فصل اول : درآمدی بر فن بیان و سخنوری
1ـ1ـ جایگاه کلام در زندگی بشر
1ـ 2ـ سخنوری در پهنه تاریخ
1ـ3ـ موقعیت های سخن گفتن رسمی
1ـ4ـ موقعیت های سخن گفتن غیررسمی
1ـ 5ـ سخنرانی؛ یک رسانه قدرتمند
1ـ6ـ موانع سخنرانی اثربخش
1ـ7ـ پیامدهای ضعف در سخنوری
1ـ 8ـ دستاوردها و مزایای مهارت در سخنوری
1ـ9ـ پیش نیازهای یک سخنرانی اثربخش
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل دوم : صدا، ارتباط، و سخنوری
2ـ1ـ صدا از کجا می آید؟
2ـ2ـ امواج صوتی
2ـ3ـ سرعت صدا
2ـ4ـ شنیدن صداها
2ـ 5ـ صدایتان چگونه پدید می آید؟
2ـ6ـ صدای شما در برابر جمع
2ـ7ـ نارسایی های صدا
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل سوم: مبانی و مفاهیم پایه ای ارتباط
3ـ1ـ ارتباط چیست؟
3ـ2ـ ارتباط درون فردی (درونی)
3ـ3ـ ارتباط بین فردی (برونی)
3ـ4ـ ارتباط کسب وکاری
3ـ 5ـ ارتباط در گروه کوچک
3ـ6ـ ارتباط کلامی و غیرکلامی
3ـ7ـ ارتباط عمومی
3ـ 8ـ گرایش بیشتر به ارتباط شفاهی؛ چرا؟
3ـ9ـ مقایسه ارتباط شفاهی با ارتباط کتبی
3ـ10ـ اصول پایه ای ارتباط
3ـ11ـ ارتباط، چگونه عمل می کند؟
3ـ12ـ مؤلفه های فرایند ارتباط
3ـ13ـ نگاهی وسیع تر به ارتباط درون فردی
3ـ14ـ پیوند ارتباط درون فردی و سازمانی
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل چهارم: طراحی ارتباط و تولید پیام اثربخش
4ـ1ـ طراحی ارتباط
4ـ2ـ تعیین و تدوین هدف های پیام
4ـ3ـ سنجش ویژگی های مخاطبان
4ـ4ـ شکل دادن به محتوای پیام
4ـ 5ـ گزینش مجرای ارتباطی
4ـ6ـ تأمین و کسب منابع مورد نیاز
4ـ7ـ آفرینش اعتبار منع
4ـ 8ـ حذف کاستی های پیام
4ـ9ـ ارسال پیام
4ـ10ـ پنج گام اصلی در طراحی ارتباط مؤثر
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل پنجم: گوش دادن؛ یک قهرمان خاموش
5 ـ1ـ رایج ترین مهارت کلامی
5 ـ2ـ گوش دادن فعال
5 ـ3ـ گوش دادن غیرفعال
5 ـ4ـ گوش ندادن
5 ـ 5ـ موانع گوش دادن
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل ششم: آفرینش و به کارگیری معنا
6ـ1ـ معنا چه معنایی دارد؟
6ـ2ـ چگونه معنا را می آفرینیم
6ـ3ـ زمینه های معنا
6ـ4ـ معناهای واژه ها
6ـ 5ـ معناهای صریح و معناهای مبهم پیام
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل هفتم: طراحی پیام با واژه ها
7ـ1ـ آیا می توانیم حرف بزنیم؟
7ـ2ـ معنا از کجا سرچشمه می گیرد؟
7ـ3ـ قواعد سخن گفتن
7ـ4ـ درباره چه چیز صحبت می کنید؟
7ـ 5ـ استفاده از اقناع در برهان سازی
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل هشتم: موضوع، هدف، و مخاطب سخنرانی
8 ـ1ـ انتخاب موضوع و عنوان سخنرانی
8 ـ2ـ هدف های سخنرانی: چرا سخنرانی می کنید؟
8 ـ3ـ ارزیابی و شناخت مخاطبان
8 ـ4ـ گونه شناسی شنوندگان
8 ـ 5ـ مقایسه سخنرانی عمومی و مکالمات روزمره
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل نهم: آماده سازی و سازمان دهی سخنرانی
9ـ1ـ موقعیت سخنرانی
9ـ2ـ سازمان سخنرانی
9ـ3ـ مقدمه سخنرانی (Introduction)
9ـ4ـ بدنه (پیکره) سخنرانی (Body)
9ـ 5ـ نتیجه سخنرانی (Conclusion)
9ـ6ـ حلقه های اتصال را فراموش نکنید.
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل دهم: گونه های ایراد سخنرانی
10ـ1ـ سخنرانی فی البداهه
10ـ2ـ سخنرانی با خواندن از روی متن
10ـ3ـ سخنرانی با طرح ریزی قبلی و بدون حفظ کردن
10ـ4ـ سخنرانی حفظ شده
10ـ 5ـ متن سخنرانی را بنویسید
10ـ6ـ ارائه شفاهی گروهی
10ـ7ـ گزارش دهی شفاهی
10ـ 8ـ ارتباط غیررسمی
10ـ9ـ پس از سخنرانی
10ـ10ـ ارزیابی سخنرانی
10ـ11ـ گام های اساسی طراحی و آماده سازی سخنرانی
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل یازدهم: آرامش، تسلط، و اطمینان
1-11- آیا حتما باید حرف بزنید؟
2-11- اضطراب، طبیعی، موقتی، و سازنده است
3-11- چه عواملی موجب اضطراب می شوند؟
11ـ4ـ واکنش های درونی و بیرونی اضطراب
11ـ 5ـ چگونه اضطراب را کاهش دهیم؟
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل دوازدهم: پیام های غیرکلامی در ارتباطات شفاهی
1-12- چشم انداز عمومی ارتباط غیرکلامی
2-12- برخی ویژگی های ارتباط غیرکلامی
3-12- مجراهای ارتباط غیرکلامی
4-12-پیام رسانی بدنی
5-12- رفتارهای فاصله ای (مجاورتی)
6-12- ارتباط آوایی (فرازبان)
7-12- زمان شناسی (رفتارهای زمانی)
8-12- ارتباط از طریق لمس کردن
9-12- ارتباط مصنوعی
10-12- ظاهر
11-12- لهجه (گویش)
12-12- رفتارهای غیرکلامی در زنان و مردان
13-12- تفاوت های فرهنگی رفتارهای غیرکلامی
14-12- سکوت رسا
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل سیزدهم: ارتباط شفاهی و فناوری
1-13- سخنرانی و فناوری
2-13- استفاده از ابزار دیداری
3-13- استفاده از نرم افزار الکترونیکی در ارائه سخنرانی
4-13- فن میکروفون
5-13- تلفن؛ صدای نزدیک از راه دور
پرسش های توصیفی
تمرین سخن وری
فصل چهاردهم: ویژگی ها و توانمندی های یک سخنران موفق
14ـ1ـ توجه به ویژگی های شخصی
14ـ2ـ قدرت جلب اعتماد
14ـ3ـ صداقت
14ـ4ـ جامعیت در بیان
14ـ5ـ صمیمیت
14ـ6ـ شناخت و تحلیل مخاطبان
14ـ7ـ بهره گیری از ارتباط غیرکلامی
14ـ 8ـ ظاهر آراسته
14ـ9ـ صدای خوب
14ـ10ـ حافظه قوی
14ـ11ـ سایر ویژگی ها
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل پانزدهم: اخلاق در سخنوری
15ـ1ـ جایگاه اخلاق در ارتباطات شفاهی
15ـ2ـ موازین اخلاقی برای سخنران
15ـ3ـ موازین اخلاقی برای شنوندگان
15ـ4ـ موازین اخلاقی برای طرح ریز و برگزار کننده سخنرانی
پرسش های توصیفی
تمرین سخن ورزی
فصل شانزدهم: سخن و سخنوری در قرآن و کلام معصومان(ع)
1-16- کارکرد ارزشی قدرت بیان
2-16- سخن و سخنوری در کلام الهی
3-16- سخن و سخنوری در کلام معصومان(ع)
فصل هفدهم: سخن و سخنوری در کلام شاعران
17ـ1ـ ظرفیت پیام رسانی کلام منظوم
17ـ2ـ گزیده اشعار در باب سخن و سخنوری
17ـ3ـ کاربرد شعر در فرایند سخنوری
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی
دیگر آثار مؤلف

محصولات مشابه

بیشتر