3.8 امتیاز
4 نفر

ب‍ا م‍خ‍اطب ه‍ای‌ آش‍ن‍ا

نوع اثر : کتاب

نویسنده :

ارائه دهنده : تأمین محتوای نگین

تعداد صفحات نسخه چاپی : 356

رده بندی کنگره : ‫‬‮‭BP233/7‭‬ /ش4‫‭ 1.ج 1300ی‬‬

رده بندی دیویی : ‫‬‮‭297/48

شماره کتابشناسی ملی : 8738

سال نشر : 1360

خلاصه اثر

ن کتاب دربرگیرنده مجموعه نامه های دکتر شریعتی برای همسر، فرزندان و دوستان و همرزمانش می باشد. جملات انتخاب شده شمال نکات فلسفی و بسیار آموزنده و ارزشمند برای توجه و تفکر می باشد.

انسان به میزانی که برخوردارتر است انسان نیست، بلکه انسان به میزانی که خود را نیازمندتر احساس می کند، انسان است.
اگزیستانسیالیسم یعنی همه عالم، ماهیتش قبل از وجودش است ولی انسان اول وجود پیدا کرد و بعد ماهیت یافت.
انسان گرفتار جهار زندان است:
1)طبیعت 2)جامعه 3)تاریخ 4)خویشتن
ارزس یک ایمان به این است که زندگی کند و رشد و نمو و تکثیر داشته باشد.
ادبیات ما در شعر تجلی دارد و شعر ما بیشتر در غزل و غزل ما مجموعاً عبارت است از آه و ناله و زاری و زوزه های ذلت آور و رقت بار عاشق برای جلب نظر معشوق
شعر و ادب ما همه مدح و ثنا برای حاکم است و عجز و لابه برای معشوق یعنی تقرب به قدرت نه از راه کسب قدرت و یا انجام خدمت و ابزار لیاقت بلکه تملق و چاپلوسی و دعا و ثنای دوستان و نفرین و دشنام دشمنان حاکم.
شاید به تعبیر شمس تبریزی – خط سوم ام؟ که گفت: یکی خط نوشتی که همخود خواندی و هم خلق، دومی، خط نبشتی که تنها خود خواندی و سومی، خط نبشتی که خود خوندی و نه خلق!

کتاب دیجیتال (PDF)

رایگان

حجم : 1.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 329

توجه: این کتاب فقط در نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل استفاده است.

موضوعات

فهرست

با پدر، استاد و مراد و همسر و فرزند
با دوستان، برادران و خواهران
از شما دو تن شهید شاهد و با شما دو تن نیز ای خواهر و ای برادر
دو وصیت
آخرین نوشته ها
آخرین حرف: با تو ای مهربان جاودان آسیب ناپذیر

محصولات مشابه

بیشتر