رایگان
كتاب خودسازی انقلابی - نویسنده:  علی شریعتی - ارائه دهنده: تأمین محتوای نگین
5 امتیاز
4 نفر

خودسازی انقلابی

نوع اثر : كتاب

نویسنده :

ارائه دهنده : تأمین محتوای نگین

مجموعه اثر : -

تعداد صفحات نسخه چاپی : 328

رده بندی کنگره : ‫‬‭BP233/7‭‬ /ش4 ‫‬‭2. ج 1356

رده بندی دیویی : ‫‬‭297/48

شماره کتابشناسی ملی : 1908162

سال نشر : 1356

خلاصه اثر

انسان فقط وفقط یک جیز بیشتر نیست و آن و همه ی ارزشها از آن زاییده میشوند و آن اختیار و ازادی مطلق توست.
نقطه ضعف مدهب موجود رسمی این است که واقعا انسان را از انسان بودن خارج می کند و به صورت یک بنده ی کدای ملتمس برای نیروهای غیبی که خارج از قدرت ائویند در میآورد انسان را از اراده خویش بیگانه و خلع می کند.این مذهب رسمی است که ما الان می شناسیم...
نقطه ضعف سوسیالیسم این است که آنرا به ماده گرایی وصل کرده اند و در عمل هم به صورت دولت پرستی و اصلات رعیس دولت و رهبر در آمده است...
اگزیستانسیالیسم نیز نقطه ضعفش این است که هر چند به اصالت وجودی انسان و آزادی او تکیه می کند ولی وقتی خدا را و مسادل اجتماعی را نفی می کند و بوجود خود انسان بر میگردد در هوا معطل می گذارد.
آن احساسی ارزش دارد که بعد از شک و دلهره و اضطراب و درد بوجود میاید ارزش دارد.
مهم ترین جریانات بشری در سه کلمه خلاصه می شود...
1-عشق که ریشه ی تجلی مکتب های عرفانی است.
2-عدالت مادی بین ملت ها و طبقات...
3-اصالت وجودی انسان به معنای تکیه کردن و بازگشت به درونی ذاتی
سوسیالیسم مرا به مسدولیت اجتماعی دیکران می خواند و از طرفی عرفان و عشق رابطه ی مرا با عالم وجود زندگی سرنوشت نهایی وجود و نوعی میخواند.
اسلام روحش و جوهرش عرفان است اما تکیه اش به مسائل عدالت اجتماعی است....
توحید اسلامی تنها توحیدی است که وجود انسان را در برابر خدا اثبات می کند.
حضرت علی:در حکومت من اکر زنی مظلوم مورد تجاوز واقع شود اگر مردم سرزنشم نکنید.
اگر واقعا مکتب را از بین سه بعد یعنی بعد اصالت وجودی و اصالت عدالت و اصالت عرفان بعنوان جراغ درونی ذات انسانی نگاه کنیم به نظر من بهترین وجه نیازمندی زمان خود را رفع کرده ایم

موضوعات

فهرست

دیباچه
چگونه ماندن
طرح مسأله
جستجوی جواب
عرفان، برابری، آزادی
عشق - توحید
آزادی، خجسته آزادی
خودسازی انقلابی
یادداشت ضمیمه
بر در حق کوفتن حلقة وجود
سلامهای نماز
حر
شب قدر
معراج و اسراء

محصولات مشابه