× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

بیوفارماسی و کینتیک داروها

نوع اثر : کتاب

ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 12,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 302

رده بندی دیویی : 1978-600-369-014-1

شماره کتابشناسی ملی : 3807237

شابک : 978-600-369-014-1

سال نشر : 1393

برچسب ها: داروسازی

خلاصه اثر

با توجه به اهمیت یادگیری علم بیوفارماسی برای دانشجویان رشته‌های داروسازی و پزشکی و عدم وجود کتابی مناسب و به روز به زبان فارسی در رابطه با فارماکوکینتیک پایه، نیاز به تجدید چاپ و به روز رسانی این کتاب احساس شد. البته با توجه به اینکه بیوفارماسی و ارماکوکینتیک پایه در سال‌های اخیر تغییر چندانی ننموده است لذا در تجدید چاپ این کتاب سعی بر آن بوده است که با به روز رسانی، رفع اشکالات موجود در چاپ اول و افزایش تعداد مسایل فصول مختلف کیفیت و کمیت کتاب بهبود یابد. با وجود سعی وافر در رفع اشکالات چاپ قبلی نهایتا متن کتاب خالی از اشکال نخواهد بود. امید است همکاران گرامی و دانشجویان عزیز اشتباهات احتمالی و همچنین پیشنهادات و نکته نظرات خود را منعکس نمایند تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب دیجیتال (قالب بسته)

2,500 تومان

حجم : 6.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 302

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

پیش‌گفتار چاپ دوم 11
پیش‌گفتار چاپ اول 13
مقدمه 15
بخش اول: اصول ریاضی، سرعت و درجه واکنش‌ها 17
فصل اول: یادآوری اصول ریاضی 19
1-1- توان‌ها و لگاریتم‌ها 19
1-1-1- لگاریتم 20
1-2- محاسبات 23
1-2-1- محاسبات دیفرانسیلی 23
1-2-2- محاسبات انتگرالی 24
1-2-3- روشهای تعیین سطح زیر منحنی 25
1-3- گراف‌ها 30
1-3-1- رسم بهترین منحنی‌ها 30
1-3-2- چگونگی تعیین شیب 32
1-3-3- ضریب همبستگی 35
فصل دوم: سرعت و درجه واکنش 37
2-1- سرعت 37
2-2- ثابت سرعت واکنش 38
2-3- واکنش‌های درجه صفر 38
2-4- واکنش‌های درجه اول 40
2-5- نیمه عمر 41
2-5-1- نیمه عمر واکنش درجه اول 41
2-5-2- نیمه عمر واکنش درجه صفر 42
مسائل 46
بخش دوم: مفهوم بیوفارماسی و فارماکوکینتیک داروها 51
فصل سوم: تعاریف و مفاهیم 53
3-1- فراهمی زیستی (Bioavailability) 53
3-2- فارماکوکینتیک 54
3-2-1- انتخاب نوع دارو 56
3-2-2- انتخاب شکل دارویی 56
3-2-3- تعیین دستور دارویی 56
3-2-4- عوامل مختلف مؤثر در میزان اثر دارو 57
3-3- سرنوشت دارو در بدن (Fate of drug) 57
3-3-1- عوامل مؤثر بر روی ایجاد اثرات دارویی 59
فصل چهارم: جذب داروها از لوله گوارش 61
4-1- مقدمه 61
4-2- ارتباط بین سرعت جذب دارو و اثر فارماکولوژیکی آن 61
4-3- راههای تجویز دارو و مقایسه آنها 63
4-3-1- راه تزریقی (Parenteral) 69
4-3-2- راه دهانی (Oral) 74
4-3-3- راه زیرزبانی 79
4-3-4- راه پوستی 79
4-3-5- راه استنشاقی (Inhalation) 79
4-3-6- راه مقعدی یا رکتالی 79
4-3-7- راههای چشمی، گوشی و بینی 81
4-3-8- سایر راههای تجویز دارو 81
4-4- سلول و غشاء سلولی 82
4-5- مکانیسم جذب داروها از لوله گوارشی 84
4-5-1- جذب غیر فعال یا انتقال ساده 86
4-5-2- جذب انتقالی (Convective transport) 97
4-5-3- انتقال و یا جذب فعال (Active transport) 98
4-5-4- انتشار تسهیل شده (Facilitated Transport) 107
4-5-5- جذب از طریق تشکیل جفت یونی (Ion-paired Transport) 108
4-5-6- پینوسیتوز (Pinocytosis) 109
4-5-7- جذب یک دارو از طرق مختلف (Combined Absorption Models) 110
4-6- عوامل مؤثر در جذب داروها از لوله گوارشی 111
4-6-1- عوامل فیزیولوژیکی 111
4-6-2- عوامل پاتولوژیکی (Pathological factors) 115
4-7- انحلال و جذب دارو 116
مسائل 122
فصل پنجم: توزیع و انتشار دارو در بدن 125
5-1- بررسی کلی مسئله توزیع 125
5-2- انتشار سلولی 126
5-3- نفوذ دارو به داخل سیستم عصبی مرکزی 127
5-4- انتقال داروها از طریق جفت 127
5-5- نقش جریان خون در عمل توزیع 128
5-6- نقش اتصال پروتئین‌های پلاسما در عمل توزیع 128
5-7- اتصال دارو به اریتروسیت‌ها 131
5-8- اتصال دارو به بافت 32
5-9- حجم ظاهری توزیع 132
مسائل 140
فصل ششم: حذف داروها 143
6-1- پالایش و دفع داروها (Clearance and excretion of drugs) 143
6-2- چگونگی دفع کلیوی داروها (Renal excretion of drugs) 143
6-3- کلیرانس کلیوی و عوامل مؤثر بر آن 149
6-3-1- اثر غلظت پلاسمایی دارو 149
6-3-2- اثر اتصال پروتئینی پلاسما 150
6-3-3- اثر بازجذب و pH ادرار 151
6-3-4- اثر جریان ادراری 156
6-3-5- دیورز اجباری و کنترل pH ادراری 158
6-4- کلیرانس کبدی و حذف داروها (Hepatic Clearance and Elimination) 158
6-4-1- دفع صفراوی 158
6-4-2- متابولیسم دارو (Drug Metabolism) 160
6-4-3- راه‌های متابولیسم داروها 162
6-4-4- القاء آنزیمی (Enzyme induction) 171
6-4-5- ممانعت آنزیمی 173
6-4-6- متابولیسم با ظرفیت محدود 174
6-4-7- اثر عبور اول (First pass effect) 174
6-5- حذف داروها از راه‌های غیر کلیوی و کبدی 176
6-5-1- دفع داروها از طریق بزاق (Salivary excretion of drugs) 176
6-5-2- دفع دارو از طریق شیر مادر 179
6-5-3- دفع دارو از طریق عرق (Excretion of drugs into sweat) 181
6-5-4- دفع دارو از طریق هوای بازدم (Excretion of drugs into expired air) 181
6-5-5- دفع تناسلی داروها (Genital excretion) 182
6-5-6- دفع روده‌ای (Intestinal excretion) 182
6-6- بستگی میزان حذف به کلیرانس و توزیع داروها 182
مسائل 186
بخش سوم: فارماکوکینتیک داروها 191
فصل هفتم: تعاریف و مفاهیم 193
7-1- مقدمه 193
7-2- منحنی غلظت پلاسمایی دارو در برابر زمان 194
7-3- اهمیت اندازه‌گیری غلظت پلاسمایی دارو 196
7-4- مدلهای فارماکوکینتیکی (Pharmacokinetic Models) 197
7-4-1- مدلهای بخشی (Mammillary Models or Compartment Models) 199
فصل هشتم: کینتیک دارو پس از تجویز سریع داخل وریدی 203
8-1- مقدمه 203
8-2- بررسی وضع دارو از طریق پلاسما 204
8-2-1- توزیع (Distribution Phase) 205
8-2-2- فاز حذف (Elimination Phase) 205
8-2-3- نیمه عمر حذف (Elimination half life) 206
8-2-4- حجم توزیع (Volume of Distribution) 206
8-2-5- حذف درجه اول (First order elimination) 207
8-2-6- جزیی از دوز دارو که در بدن باقی می‌ماند (Fractional of dose remaining) 209
8-2-7- کلیرانس تام 210
8-2-8- کلیرانس و نیمه عمر حذف دارو 211
8-2-9- کلیرانس، سطح و حجم توزیع 211
8-3- بررسی وضع دارو از طریق پلاسما و ادرار 212
8-4- بررسی وضع دارو از طریق ادرار 213
8-4-1- ثابت سرعت دفع ادراری و ثابت سرعت حذف دارو (Elimination and excretion rate constant) 213
8-4-2- دفع ادراری دارو به عنوان جزیی از دفع کل دارو 214
8-5- تعیین مقدار پارامترهای فارماکوکینتیکی 215
8-5-1- داده‌های مربوط به پلاسما 217
8-5-2- داده‌های مربوط به ادرار 218
8-5-3- داده‌های مربوط به پلاسما و ادرار 219
8-5-4- مسئله دقت در محاسبه پارامترهای فارماکوکینتیکی 220
8-6- اثر مقدار دارو بر فارماکوکینتیک آن 221
8-7- نمایش سرنوشت دارو به صورت یک مدل 221
8-8- تعیین نیمه عمر حذف با استفاده از داده‌های مربوط به مقدار کل داروی دفع شده از طریق ادرار 221
مسائل 227
فصل نهم: کینتیک دارو پس از انفوزیون داخل وریدی 231
9-1- رابطه بین غلظت دارو و زمان 231
9-2- تزریق سریع داخل وریدی همزمان با انفوزیون داخل وریدی 234
9-3- تعیین مقدار پارامترهای مختلف فارماکوکینتیکی 237
9-3-1- داده‌های مربوط به پلاسما 237
9-3-2- داده‌های مربوط به ادرار 242
9-3-3- داده‌های مربوط به ادرار و پلاسما 243
مسائل 244
فصل دهم: کینتیک دارو پس از تجویز از راه‌های غیر وریدی 247
10-1- کینتیک جذب 247
10-2- رابطه بین غلظت دارو در بدن و زمان 249
10-2-1- مقایسه با تجویز داخل وریدی 249
10-2-2- زمان تأخیر (Lag Time) 251
10-2-3- فراهمی زیستی دارو (Bioavailability) 251
10-2-4- تغییر مقدار دارو 251
10-3- تغییر کینتیک جذب 252
10-4- چگونگی تعیین پارامترهای مختلف فارماکوکینتیکی 254
10-4-1- داده‌های مربوط به پلاسما 255
10-4-1-1- فراهمی زیستی (Bioavailability) 255
10-4-1-2- فراهمی زیستی نسبی 256
10-4-1-3- سایر پارامترهای فارماکوکینتیکی 257
10-4-2- داده‌های مربوط به ادرار 258
10-4-3- داده‌های مربوط به پلاسما و ادرار 259
10-5- تعیین مقدار نیمه عمر جذب با استفاده از داده‌های مربوط به پلاسما 260
10-6- روش محاسبه زمان تأخیر 263
مسائل 265
فصل یازدهم: کینتیک متابولیت داروها و اثرات سن، وزن و چاقی بر رژیم دارویی 271
11-1- اثر سن و وزن 272
11-2- تنظیم دوزاژ دارو در کودکان 273
11-3- تنظیم دوزاژ دارو در افراد مسن 276
11-3-1- تغییرات در جذب 276
11-3-2- تغییرات در توزیع 276
11-3-3- تغییرات در متابولیسم 276
11-3-4- تغییرات در حذف 277
11-3-5- معادلات کلی 278
11-4- رژیم دارویی در افراد چاق 279
فصل دوازدهم: رژیم دارویی 281
12-1- طریقه تجربی دارو درمانی 281
12-2- طریقه کینتیکی دارو درمانی 281
12-3- عوامل تشکیل‌دهنده یک رژیم دارو درمانی 282
12-4-تجمع دارو (Drug accumulation) 283
12-4-1- حداکثر و حداقل میزان تجمع دارو 284
12-4-2- متوسط مقدار دارو در بدن در حالت پایا 287
12-5- رابطه بین دوزهای اولیه و نگهدارنده 288
12-6- استفاده از غلظت پلاسمایی دارو جهت تنظیم رژیم دارویی 290
12-7- آزاد شدن آهسته دارو در بدن (Prolonged release) 294
12-8- ارزیابی پارامترهای فارماکوکینتیکی با استفاده از نتایج تجویز دوزهای مکرر 295
مسائل 297
ضمیمه 301
منابع 309

محصولات مشابه

بیشتر