× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

یکصدو پنجاه ضرب المثل به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی

نوع اثر : کتاب

ناشر : جمال

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 5,400 تومان

صفحات کتاب : 174

کنگره : ‫‬‭‬‭PN6404‫‬‭/ف9ی8 1389

دیویی : ‫‬‭‬‭398/9

کتابشناسی ملی : 2349039

شابک : ‫‬‭978-964-7232-99-9

سال نشر : 1389

خلاصه اثر

ضرب المثل ها به خاطر کوتاهی و دلنشین بودن در زندگی روزمره فراوان به کار می رود و به گفتار نارسای انسان ها ، مفهوم و معنای دو چندان می بخشد ؛ از این رو ، تلاش برای نگهبانی از این سرمایه گرانقدر بر فرهیختگان هر ملّت بایسته است . این نوشتار صد و پنجاه ضرب المثل از سه زبان رایج دنیا در بردارد ، که از سویی اعتلای فرهنگ خودی را به نمایش گذاشته و از سوی دیگر به ارتباط فرهنگ ها اشاره دارد .
***
آب که از سر گذشت؛ چه یک نی، چه صد نی
سعدی از سرزنش خلق بترسد! هیهات
غرقه در بحر چه اندیشه کند پایان را
اَنَا الْغَریقُ، فَما خَوْفی مِنَ الْبَلَلِ.
غرقه از طوفان، خوف و هراسی ندارد.
In for a penny, in for a pound.
***
از پی هر گریه آخر خنده ای است
در نومیدی بسی امید است
پایان شب سیه، سپید است
نظامی
إِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ یُسْرا.
بعد از هر سختی گشایش است.
While there is life, there is hope.

کتاب دیجیتال

1,800 تومان

حجم : 280.5 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 170

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیش گفتار
مقدمه استاد حکیمیان
1) آب در هاون کوبیدن
2) آب که از سر گذشت؛ چه یک نی، چه صد نی
3) آدم گرسنه سنگ را هم می خورد
4) آزموده را آزمون خطاست
5) آسیا به نوبت
6) آشپز که دو تا شد، آش یا شور می شود یا بی نمک
7) آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است
8) آنچه در آینه جوان بیند
9) آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است
10) ادب مرد بهتر از زر اوست
11) از پی هر گریه آخر خنده ای است
12) از تو حرکت از خدا برکت
13) از چاله در آمدن و در چاه افتادن
14) از حزب باد است
15) از خم سرکه، سرکه پالاید
16) از مکافات عمل غافل مشو
17) اگر دیده نبیند دل نخواهد
18) امان از هم کت بد
19) انسان جایز الخطاست
20) انسان را به دوستش می شناسند
21) اول خویش، سپس درویش
22) ای پزشک! خود را درمان کن
23) این رشته سر دراز دارد
24) این گوی و این میدان
25) با پنبه سر بریدن
26) باد آورده را باد می برد
27) با یک دست دو هندوانه بر نتوان داشت
28) برد کشتی آنجا که خواهد خدای
29)بر سیه دل چه سود خواندن وعظ
30) بلند همّت باش 1 ند همّت باش،
31) بنی آدم اعضای یکدیگرند
32) به در می گویم که دیوار بشنود
33) به عمل کار آید به سخنرانی نیست
34) پاکیزگی نشانه ایمان است
35) پاهایت را به اندازه گلیمت دراز کن
36) پرتو نیکان نگیرد، هر که بنیادش بد است
37) پول حکم می کند
38) تا تنور داغ است نان را بچسبان
39) تاج بزرگی نماند به کس
40) تا خم شده ای بار گذارند به پشتت
41) ترک عادت موجب مرض است
42) تماشاچی مسلط بر بازی
43) تواضع سر رفعت افرازدت
44) توانا بود هر که دانا بود
45) تو کَندی جوی و آبش دیگری برد
46) تو نیکی میکن و در دجله انداز
47) جای گل، گل باش، جای خار، خار
48) جنگ نیرنگ است 1 گ نیرنگ است،
49) جواب های، هوی است
50) جهان را نه بر بیهده کرده اند
51) چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی
52) چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد
53) چنین گفت شاه گویندگان
54) چنین نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
55) چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن
56) حرف حقّ تلخ است 1 ف حق تلخ است،
57) حساب، حساب، کاکا برادر
58) خاک وطن از ملک سلیمان خوشتر
59) خاله سوسکه به بچه اش می گوید: قربان دست و پای بلوریت
60) خاموشی نشانه رضا است
61) خر اگر جلّ اطلس هم بپوشد، خر است
62) خر چه داند قیمت نقل و نبات
64) خورشید همیشه زیر ابر نمی ماند
65) در تأخیر فتنه هاست
66) در پشت هر شوخی حقیقتی نهفته است
67) در نومیدی بسی امید است
68) دروغگو کم حافظه است
69) دست بالا دست بسیار است
70) دل به دل راه دارد
71) دوری و دوستی
73) رفتند و رویم و دیگر آیند و روند
74) رنگ رخساره خبر می دهد از سرّ ضمیر
75) رنگش را ببین حالش را بپرس
76) روز از نو روزی از نو
77) روز شادی کوتاه است 1 ز شادی کوتاه است، 4
78) زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد
79) زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد
80) زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است
81) ز گهواره تا گور دانش بجوی
82) زورت پیش، حرفت پیش
84) زیره به کرمان بردن
85) سحر خیز باش تا کامروا باشی
86) سخن، از سخن خیزد
87) سرکه نقد به از حلوای نسیه
88) سگ در خانه خود شیر است
89) سلام روستایی بی طمع نیست
90) سنگ را سنگ می شکند
91) سواره از پیاده خبر ندارد
92) شاگرد رفته رفته به استاد می رود
93) شاهنامه آخرش خوش است
94) شتر در خواب بیند پنبه دانه
95) شنیدن کی بود مانند دیدن
96) صبر درمان هر دردی است
97) صداقت بهترین رویّه است
98) صدقه رفع بلا می کند
99) عاشق کور است
100) عاقل را اشارتی کافی است
101) عجله کار شیطان است
102) عقل سالم در بدن سالم است
103) علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد
104) علم هر چه بیشتر خوانی
105) غرقه بر هر گیاه خشک چنگ می زند
106) فرصت را غنیمت شمار
107) قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
108) قناعت هر که کرد، آخر غنی شد 1
109) کار امروز را به فردا میفکن
110) کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد
111) کار هر بز نیست خرمن کوفتن
112) کافر همه را به کیش خود پندارد
113) کباب پخته نگردد مگر به گردیدن
114) کبوتر با کبوتر، باز با باز
115) کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
116) کس نگوید که دوغ من تُرش است
117) کلاغ خواست راه رفتن کبک را بیاموزد راه رفتن خودش را از یاد برد
118) کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ
119) گاو را از خر فرق نمی گذارد
120) گذشته ها را یاد مکن
121) گلیمی که سیاه بافته شد دیگر سفید نمی شود
122) لباس شخصیت نمی آورد
123) مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می هراسد
124) مشت نمونه خروار است
125) منع چو بیند حریص تر شود انسان
126) مورچگان را چو بود اتفاق
127) میانه روی بهترین رویّه است
128) نابرده رنج گنج میسر نمی شود
129) نباشد مار را بچه بجز مار
130) نم پس نمی دهد
131) نمک خوردند و نمکدان شکستند
132) نوشدارو پس از مرگ سهراب
133) نو که آمد به بازار، کهنه شود دل آزار
134) وقت گل نی
135) هر چه بگندد نمکش می زنند
136) هر چه پیش آید، خوش آید
137) هر چه تدبیر است جز بازیچه تقدیر نیست
138) هر چیزی چاره دارد بجز مرگ
139) هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
140) هر سری عقلی دارد
141) هر کاری را از راهش وارد شوید
142) هرکسی قیمتی دارد
143) هر که او مرد است جفت از زن کند
144) هرکه نقش خویشتن بیند در آب
145) هرگردی گردو نیست
146) هر ملکی و هر رسمی
147) هم پیشه را، هم پیشه دشمن است
148) همسفر خوب، قبل از سفر
149) یک دم غنیمت است
150) یک گوش در و یک گوش دروازه است
فهرست لغات انگلیسی
فهرست منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر