0 امتیاز
0 نفر

اقتصاد خرد

همراه با سوالات چهار گزینه ای

نوع اثر : کتاب

ناشر : پندار پارس

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 3,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 203

رده بندی کنگره : ‫HB180‭‬ ‭/ف2‫‭ش95 1387

رده بندی دیویی : ‫‭338/5

شماره کتابشناسی ملی : 1601454

شابک : 978-964-2989-29-4‬‬

سال نشر : 1387

خلاصه اثر

اقتصاد علمی است که بررسی می نماید چگونه از منابع و امکانات محدود در دسترس بشر حداکثر استفاده بعمل آید. بطوریکه این منابع و امکانات محدود بصورت بهینه تخصیص داده شوند

کتاب دیجیتال

2,000 تومان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 200

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

فهرست

فصل اول
تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن
هزینه فرصت
نهایی گرایی
بازارهای کارآمد
تقسیمات و شاخه های علم اقتصاد
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
سوالات اساسی علم اقتصاد خرد
- چه کالایی تولید شود؟
- چگونه تولید شود؟
- چگونه توزیع شود؟
منحنی امکانات تولید
کارآیی
شکل و شیب منحنی امکانات تولید
چگونه رشد اقتصادی ممکن میشود.
وضعیت کشورهای فقیر و صنعتی در منحنی امکانات تولید
عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی
سوالات چهار گزینه ای فصل اول
پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای فصل اول
فصل دوم
سیستم های اقتصادی
سیستم اقتصادی برنامه ریزی متمرکز
سیستم اقتصادی آزاد (سرمایه داری – رقابتی – رقابتی کامل – قیمتی – آزاد)
سیستم اقتصادی مختلط
دلایل دخالت دولت در اقتصاد
نظام اقتصادی اسلام
سوالات چهارگزینه ای فصل دوم
پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای فصل دوم
فصل سوم
تقاضا و عرضه
بنگاه ها و خانوارها
تقاضا در بازار ستاده
قانون تقاضا
دلایل شیب منحنی تقاضا :
تغییر و جابجایی منحنی تقاضا
عوامل دیگر تعیین کننده منحنی تقاضای خانوار
تقاضای کل بازار
عرضه در بازار ستاده
قانون عرضه
عوامل موثر بر عرضه
تغییر و جابجایی منحنی عرضه
تغییر روی منحنی عرضه
عرضه کل بازار
تعادل
مازاد عرضه
مازاد تقاضا
نمایش منحنی های نمودار تقاضا و عرضه از طریق معالات ریاضی
سوالات چهارگزینه ای فصل سوم
پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای فصل سوم
فصل چهارم
نظریه رفتار مصرف کننده و مطلوبیت
خط بودجه
تغییر و جابجایی خط بودجه
مطلوبیت
مطاوبیت نهایی
پایه و اساس مطلوبیت
قانون مطلوبیت نهایی نزولی
حد اکثر نمودن مطلوبیت با توجه به درآمد مصرف کننده
نرخ نهایی جانشینی
منحنی های بی تفاوتی
فروض منحنی های بی تفاوتی
حداکثر نمودن مطلوبیت یا نقطه تعادل با توجه به منحنی های بی تفاوتی و خط بودجه
استخراج منحنی تقاضا با استفاده از منحنی های بی تفاوتی
اثر جانشینی و اثر درآمدی
سوالات چهارگزینه ای فصل چهارم
پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای فصل چهارم
فصل پنجم
تولید
تکنیک یا روش تولید
تابع تولید
تولید نهایی (MP)
تولید متوسط (AP)
قانون بازده نزولی
رابطه بین تولید کل(TP ) / تولید نهایی(MP)/ تولید متوسط(AP)
مراحل سه گانه تولید
تولید در بلند مدت
منحنی های تولید یکسان (بی تفاوتی تولید)
خصوصیات منحنی بی تفاوتی تولید:
سوالات چهارگزینه ای فصل پنجم
پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای فصل پنجم
فصل ششم
کشش
کشش قیمتی تقاضا
محاسبه کشش قیمتی تقاضا
کشش و درآمد کل
کشش درآمدی
محاسبه کشش درآمدی
کشش متقابل یا متقاطع تقاضا : (کشش ضربدری) کشش متقابل را با exy نشان می دهند.
کشش قیمتی عرضه
عوامل موثر بر کشش
سوالات چهارگزینه ای فصل ششم
پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای فصل ششم
فصل هفتم
هزینه
قانون بازده نزولی
تقسیم بندی هزینه ها
هزینه ثابت متوسط:(AFC):
هزینه متغییر متوسط: (AVC)
هزینه کل متوسط : (ATC)
هزینه نهایی یا (MC):
روابط بین منحنی های هزینه
هزینه های بلند مدت
بازده نسبت به مقیاس تولید
سوالات چهارگزینه ای فصل هفتم
پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای فصل هفتم
فصل هشتم
بازار رقابت کامل ( خالص )
حداکثر نمودن سود در بازار رقابت کامل
روش کل
روش نهایی
سود یا زیان کوتاه مدت
منحنی عرضه کوتاه مدت بنگاه رقابتی
تعادل بلند مدت بنگاه رقابتی
صنایع با هزینه های متفاوت
سوالات چهارگزینه ای فصل هشتم
پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای فصل هشتم
فصل نهم
بازار انحصار کامل ( خالص )
تقاضا و درآمد نهایی در بازار انحصار خالص ( کامل )
حداکثر کردن سود در بازار انحصار خالص ( کامل )
تبعیض قیمت
انحصار از نظر کارایی
کنترل انحصار
مقایسه بازار رقابت کامل با بازار انحصار کامل
سوالات چهارگزینه ای فصل نهم
پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای فصل نهم
فصل دهم
قیمت و محصول
بازار رقابت انحصاری
ویژگیهای رقابت انحصاری
حداکثر کردن سود در بازار رقابت انحصاری
تعادل کوتاه مدت
تعادل در بلند مدت
مفهوم کارایی بلند مدت در بازار رقابت انحصاری
سوالات چهارگزینه ای فصل دهم
پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای فصل دهم

محصولات مشابه

بیشتر