رایگان
کتاب قانون مجازات اسلامی (بخش اول) - المقدم: داداِستان(دادسیما)
2.5 امتیاز
55 نفر

نام کتاب : قانون مجازات اسلامی (بخش اول)

مصوب 1392

نوع اثر : کتاب

المقدم : داداِستان(دادسیما)

مجموعه اثر : قانون مجازات اسلامی

خلاصه اثر

عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
قانون مجازات اسلامی: کتاب اول ـ کلیات

موضوعات

فهرست

بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری
بخش دوم ـ مجازات ها
فصل اول ـ مجازات های اصلی
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

محصولات مشابه

کتاب معجزه دست دادن

نویسنده : مهدی خدامیان آرانی

ناشر : وثوق

قیمت : رایگان

کتاب سرگذشت زبان فارسی دری

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

نویسنده : عبدالرسول رهین

قیمت : 60000 ریال

کتاب بابک خرم دین

ناشر : پر

نویسنده : سعید نفیسی

قیمت : 50000 ریال

کتاب مبانی نشانه شناسی

ناشر : سوره مهر

نویسنده : دانیل چندلر

قیمت : 30000 ریال

کتاب موجبات مسئولیت مدنی

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

نویسنده : عباس خواجه پیری

قیمت : 50000 ریال

کتاب فرهنگ تطبیقی کنایات

ناشر : جمال

نویسنده : عباس اقبالی

قیمت : 25000 ریال