4.7 امتیاز
9 نفر

نادرشاه

نوع اثر : کتاب

نویسنده :

ارائه دهنده : تأمین محتوای نگین

دریافت این اثر

کتاب دیجیتال رایگان

خلاصه اثر

یکی از موضوع ها در تاریخ داستان نادر شاه است. نادر شاه نزدیک به زمان ما بوده. دویست سال بیشتر از زمان او نگذشته با این حال تاریخش تاریک است. آنچه ما درباره نادر شاه می دانیم خبرهاییست که میرزا مهدی خان و برخی کسان دیگر در آن زمان نوشته اند. تاکنون کسی به جستجوی دانشمندانه بدانسان که شیوه تاریخ نویسی این زمان است، نپرداخته. روی هم رفته اندازه بزرگی و نیکی این پادشاه تاکنون دانسته نشده.

کتاب دیجیتال

رایگان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 130

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

دیباچه
دره نادری
درباره این کتاب
بخش یکم
پیدایش نادر
1- میرویس غلیجایی و اسدالله ابدالی
2 - پادشاهی تهماسب میرزا
3 پایان کار محمود و بر تخت نشستن اشرف
4- نادرشاه
5- گشودن مشهد
6- آهنگ نادر به هرات برای سرکوبی ابدالی ها
7- گشودن اصفهان
8- پایان کار اشرف
9- گشودن ارومیه و تبریز
10- جنگ ابراهیم خان با افغان ها و شکست او
11 - بازگشت نادر به خراسان
12 - گشودن هرات و کندن ریشه افغان های ابدال ی
13- رفتن شاه تهماسب به ایروان
14 - رفتن نادر به بغداد
15- آمدن توپال پاشا سرلشکر عثمانی
16 - رو آوردن نادر بار دوم به رومیان
17 - محمد خان بلوچ و پایان کارش
18 - رفتن نادر بار سوم به جنگ رومیان و کشتن عبدالله پاش ا
بخش دوم
پادشاهی نادر
19 - سکالش در صحرای مغان و برگزیدن نادر به شاهی
20 - گشایش قندهار و کندن ریشه افغانان
21 - گشودن بلخ
22 - گشودن هندوستان
23- کشتار شاه جهان آباد
24 - واگذاری پادشاهی هند به محمد شا ه
25 - گرفتن کشور سند و سرکوبی سرکشان آنجا
بخش سو م
از ورود نادر شاه به ایران تا پایان زندگی ا و
26 - گشودن بخارا
27 - گشودن خوارزم و سرکوبی دشمنان
28 - کلا ت
29 - رفتن نادر به داغستا ن
30 - گرفتن دژهای قراقیطان
31 - گشودن مسقط
32 - رفتن نصرالله میرزا به خوارز م
33 - کور کردن رضا قلی میرز ا
34 - لشکرکشی چهارم نادر به روم
35 - گرفتن موصل و کرکو ک
36 - جنگ با یگان محمد پاشا سرعسکر رو م
37 - کشته شدن نادر
38 - پادشاهی علی شاه
39 - پادشاهی شاهرخ میرزا در خراسان
40 - تخت نشینی ابراهیم خان در تبریز
سفرنامه
شیخ محمد علی حزین
درباره این کتا ب
سفرنامه حزین
دیباچه معاودت به اصفهان
برآمدن راقم حروف از اصفهان
لشکر کشیدن رومیان به تسخیر حدود ایران
جلوس ملک محمود خان به سلطنت خراسا ن
مقتول شدن شاهزادگان
بقیه احوال راقم در ایام اقامت خرم آبا د
رفتن به یمن و بازگشت از آنجا
ذکر صابیان
تسخیر تبریز و مقابله رومیان و تبریزیان
تتمه احوال پادشاه
جنگ با اشرف افغا ن
پایان کار اشرف افغان
توجه خان معظم به همدان
محاربات پادشاه با جماعت درگزی ن
بقیه احوال خویش
محصور شدن عبدالغنی خان جهرمی
ورود راقم حروف به بندر عباس ی
سرداری توپال پاشا و آمدن عساکر روم به عراق عرب
حرکت راقم از کرمان به بندر عباسی
برآمدن راقم حروف از اصفهان
بقیه سوانح ایران بعد از ورود به هندوستان
جلوس نادر شاه به سلطنت ایران
ذکر سخنی چند متعلق به احوال هندوستان
فرستادن ایلچیان متعاقب به هندوستان
بقیه احوال راقم
رسیدن نادر شاه در موضع کرنا ل
مقتول شدن پادشاه مرحوم شاه تهماسب
پیمان –
سخنرانی دکتر لاکهارت
مقدمه
سخنرانی دکتر لاکهارت
اوضاع عمومی ایرا ن
آناندرام مخلص
در سند
اینک سخنی چند از خواص و صفت نادر
واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر