0 امتیاز
0 نفر

تصویرپردازی هنری در قرآن کریم

با تکیه بر سوره های دهر ، مدثر، ق، مرسلات، مطففین

نوع اثر : کتاب

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 17,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 272

رده بندی کنگره : ‫‬‭BP82/2‭‫‭‫‭/ع43ت6 1394

رده بندی دیویی : ‫‬‭297/153

شماره کتابشناسی ملی : 4156331

شابک : ‫‭978-964-426-874-8‬

سال نشر : 1394

خلاصه اثر

علمای اعجاز قرآن در قدیم، تناسب را از وجوه إعجاز بیانی قرآن می دانند. در این میان، برخی از آنان دربارۀ تناسب لفظی و برخی پیرامون تناسب معنوی پژوهش کرده اند؛ مثل ابو الحسن رمّانی که در رسالۀ النکت فی إعجاز القرآن بر تناسب لفظی و صوتی قرآن اهتمام ورزیده، و عبد القاهر جرجانی که در کتاب دلائل الإعجاز، تناسب معنایی قرآن را بررسی کرده است...

کتاب دیجیتال

3,400 تومان

حجم : 1.0 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 274

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

مقدمه
بخش اول :مفاهیم و تعاریف
• تصویر در لغت
• تصویر در اصطلاح ناقدان قدیم
• تصویر در اصطلاح ناقدان جدید
• تصویرپردازی هنری در قرآن از نگاه سید قطب
• عناصر تصویر پردازی هنری در قرآن از نگاه سید قطب
الف ـ تخییل حسی (پندار سازی حسی)
1- تخییل حسی از راه تشخیص
2- تخییل حسی از راه تصویرهای متحرک و پویا
3- تخییل حسی ناشی از برخی عبارات
4- تخییل حسی ناشی از حرکات سریع و متوالی
5- تخییل حسی از راه حرکت دادن به اشیای ساکن
ﺏ- تجسیم
ج- هماهنگی هنری و اقسام آن
1- هماهنگی در چینش عبارت
2- هماهنگی واژه با فضای تصویر
1ـ2- هماهنگی آهنگ واژه با فضای تصویر
2ـ2ـ هماهنگی سایۀ واژه با فضای تصویر
3ـ2ـ هماهنگی آهنگ و سایۀ واژه با فضای تصویر
4ـ2ـ هماهنگی از راه تقابل میان دو تصویر
5ـ2ـ هماهنگی ناشی از تقابل میان یک تصویر حاضر و یک تصویر از گذشته
6ـ2ـ هماهنگی در ریتم موسیقیایی
انواع ریتم موسیقیایی در قرآن
نوع اول- ریتم موسیقیایی ناشی از فواصل هم وزن وقافیه
نوع دوم- ریتم موسیقایی ناشی از انتخاب شکل خاصی از واژه
نوع سوم- ریتم موسیقایی ناشی از سیاق عبارت
نوع چهارم- هماهنگی ریتم موسیقایی سوره ها با تنوع فاصله ها و قافیه ها
نوع پنجم- هماهنگی ریتم موسیقایی آیات با فضای کلی سوره
نوع ششم- هماهنگی در ترسیم تصویر
نوع هفتم- هماهنگی در ترسیم چهار چوب تصویر
نوع هشتم- هماهنگی کوتاهی یا بلندی صحنه ها با موضوع
بخش دوم :تصویرپردازی هنری در سورۀ دهر
متن سورۀ دهر
مضامین کلی سورۀ دهر
تصویرپردازی هنری در سوره
تصویر پردازی مسئلة خلقت انسان و هدایت او
تصویرپردازی صحنه های جزای کافران و ابرار
2- تصویرپردازی صحنۀ عذاب کافران در جهنم
صحنۀ تنعم و تکریم ابرار در بهشت
صحنۀ توصیف رفتارها و ویژگی های معنوی ابرار در دنیا
جلوه هایی از نعمت های معنوی و حسی ابرار در بهشت
5- جلوه هایی از نعمت های معنوی ابرار
5- صحنه هایی از نعمت های حسی و مادی ابرار در بهشت
1-2-5- ترسیم دور نمایی از نعمت های ابرار
2-2- 5- تصویرپردازی فضای پیرامونی ابرار در بهشت
3-2- 5- تصویرپردازی فضای داخلی بهشت
2- 5ـ صحنۀ والاترین نعمت معنوی ابرار
دعوت پیغمبر(ص) به صبر دربرابر سنگینی رسالت الهی
صحنة تهدید کافران
صحنة توصیف مشیت انسان و مشیت خداوند
پی نوشت ها
بخش سوم :تصویر پردازی هنری در سورۀ مدثر
متن سوره
مضامین کلی سورۀ مدثر
بررسی تصویرپردازی هنری در سورة مدثر
صحنة دعوت پیامبر(ص) به اجرای رسالت
توصیف سختی صحنۀ محشر برای کافران
صحنة تهدید ولید بن مغیره به هلاکت
صحنة موضع گیری ولید دربرابر قرآن
صحنة تهدید ولید بن مغیره به عذاب شدید اخروی
توصیف برخی از حقایق غیبی
توصیف حتمی الوقوع بودن سقر
صحنۀ گفت وگوی میان اصحاب الیمین و کافران
توصیف حالت روی گردانی کافران از قرآن در دنیا
10.
پی نوشت ها
بخش چهارم :تصویرپردازی هنری در سورة ق‏
متن سورة ق
مضامین کلی سورة ق
تبیین حقایق بزرگ هستی برای منکران رستاخیز
1-1ـ صحنة انکار رستاخیز از سوی کافران:
2-1- صحنة اثبات معاد
3-1- نمایش عاقبت تکذیب کنندگان رسولان الهی
2.
1ـ2ـ تصویر پردازی نظارت الهی و صحنة مرگ:
2ـ2ـ تصویر پردازی صحنة قیامت
تصویر پردازی صحنة محاکمة کافران و مجازات آنان:
3- تصویر پردازی صحنة تنعم پرهیزگاران
4- صحنة تهدید کافران و دعوت پیغمبر(ص) به صبر در اجرای رسالت
پی نوشت ها
بخش پنجم :تصویرپردازی هنری در سورة مرسلات
متن سورة مرسلات
مضامین کلی سورة مرسلات
سوگند یادکردن به فرشتگان برای حتمی الوقوع بودن قیامت
تصویرپردازی صحنه هایی هولناک از حوادث قیامت
تصویرپردازی صحنه هایی از هلاکت تکذیب کنندگان
صحنة نمایش مراحل خلقت انسان
تصویرپردازی جلوه هایی از قدرت و تقدیر الهی بر روی زمین
صحنة گوشه ای از عذاب مادی کافران در آخرت
صحنة گوشه ای از عذاب روحی کافران در آخرت
صحنۀ توبیخ کافران در ملأ عام در روز حشر
صحنه هایی از تنعم متقیان در آخرت
10.
پی نوشت ها
بخش ششم :تصویرپردازی هنری در سورة مطففین
متن سورة مطففین
مضامین کلی سورة مطففین
تصویر پردازی هنری در بخش های مختلف سورة مطففین
صحنة تهدید کم فروشان و بیان ویژگی های آنان
صحنۀ عذاب فاجران در آخرت
توصیف ویژگی های تکذیب کنندگان
صحنه هایی از عذاب تکذیب کنندگان در روز قیامت
صحنۀ جایگاه و نعمت‎های ابرار در آخرت
6.
توصیف گوشه ای از پاداش مؤمنان
پی نوشت ها
نتیجه گیری کلی پژوهش
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر