× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

روان شناسی مثبت

نوع اثر : کتاب

ناشر : نیوند

نویسنده : ,

صفحات کتاب : 246

کنگره : BF204/6‫‭/آ3ر9 1394

دیویی : 150/198‬

کتابشناسی ملی : 3797947

شابک : 978-600-93982-6-3‭‬‭‬

سال نشر : 1394

خلاصه اثر

در دهه های گذشته روانشناسی عمدتا بر مشکلات و بیماری های روانی متمرکز بود اما اخیرا جنبشی در حیطه ی روانشناسی رشد کرده است که بر جنبه های مثبت آدمی تمرکز دارد و در جستجوی ارتقای سطح زندگی، ایجاد و افزایش رضایتمندی، رشد عواطف مثبت، و پرورش توانایی های بالقوه است.این جنبش به عنوان «روانشناسی مثبت» شناخته می شود.
هدف روانشناسی مثبت تغییر تمرکز رایج روان شناسی از رویکرد آسیب شناختی به رویکرد فهم و توسعه اموری است که صفات مثبت به شمار می آیند.

کتاب‌الکترونیکی

4,500 تومان

حجم : 2.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 248

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

سخنی با خوانندگان
پیشگفتار
بخش نخست
سرمایه روانشناختی ، مفاهیم و کلیات
سرمایه روانشناختی چیست؟
چرا باید به سرمایه روانشناختی بپردازیم؟
بخش دوم
پیدایش روانشناسی مثبت گرا
تاریخچه روانشناسی مثبت و سرمایه روانشناختی
ابراهام مزلو ارائه دهنده هرم نیازها
کارل راجرز نظریهپرداز مراجع محوری
ویکتور فرانکل نظریهپرداز معنا در زندگی
برنارد واینر ارائه دهنده سبکهای اسنادی
کارلوس ریچارد اسنایدر ارائه دهنده نظریه امید
آلبرت بندورا نظریهپرداز یادگیری اجتماعی و خودکارآمدی
مارتین سلیگمن پدر روانشناسی مثبت
بخش سوم
روانشناسی مثبت و پیوند آن با رفتار سازمانی مثبت گرا
روانشناسی مثبت
رفتار سازمانی مثبت گرا
مرور چند مفهوم بنیادین در رفتار سازمانی
بخش چهارم
ارتقای سرمایه روانشناختی
ارتقای سرمایه روانشناختی
مدل مداخلهای و روش آموزشی لوتانز
مفاهیم بنیادی نظریه الیس
روش آموزشی مبتنی بر نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس
ارتباط رویکرد الیس با روانشناسی مثبت
بخش پنجم
مرور پژوهش هایی در روانشناسی مثبت
و سرمایه روانشناختی
پژوهشهای مرتبط با سرمایه روانشناختی
پژوهشهای مرتبط با نظریه الیس
کتاب در یک نگاه
سخن پایانی
منابع و مآخذ
پیوست ها

محصولات مشابه

بیشتر