× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 5

بازاریابی ومدیریت بازار

نوع اثر : کتاب

ناشر : کنکاش

نویسنده :

صفحات کتاب : 252

برچسب ها:

خلاصه اثر

برای طراحی راهبردهای توسعه و خیز صادراتی، یکی از مهمترین زمینه ای پژوهش، "بازاریابی" است. بازاریابی با توجه به شرایط کنونی جهان طیف وسیعی از فرآیند تحقیقات، تولید، توزیع و تامین رضایت مصرف کننده است و به همین علت است که بنگاههای بزرگ اقتصادی در جهان بیشترین توجه را به امور بازاریابی می نمایند. وظیفه مدیران و برنامه ریزان واحدهای تولیدی و خدماتی است که با آموزش نیروهای محقق خود، عملیات سازمانی را با هدف گیری به سوی بازارهای بین المللی آغاز نمایند و این مهم فقط با استفاده از روش ها و رویکردهای علمی بازاریابی میسرمی گردد. به همین دلیل و به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان و محققان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد کتاب حاضر را که به بحث مهم ((بازاریابی و مدیریت بازار)) می پردازد تدوین و منتشر شده است.

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان

حجم : 3.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 252

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول:اصول وکلیات
مقدمه
تعریف بازاریابی
مفاهیم اساسی بازاریابی
تفاوت کالا ومحصول
انواع بازار
ابعاد بازاریابی
مفهوم
مدیریت بازاریابی
وظایف مدیربازاریابی
خدمات چیست؟
بازاریابی خدمات
بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی
مقایسه بازاریابی کالا و بازاریابی خدمات
ویژگیهای امور خدماتی
مدیریت بازاریابی خدمات
آمیخته بازاریابی کالا و خدمات
بازاریابی سازمان
بازاریابی شخص
بازاریابی مکان
بازاریابی مکان گذراندن تعطیلات
فصل دوم: شناخت کالا
مقدمه
ویژگی ‌های کالا یامحصول
مراحل دوره عمر کالا و منحنی(PLC)
فصل سوم: بسته ‌بندی
مقدمه
مفهوم بسته ‌بندی
تعاریف بسته ‌بندی
ویژگی ‌های یک بسته ‌بندی خوب
ویژگی ‌های اصلی بسته ‌بندی مناسب
آسان ‌ ‌تر شدن استفاده از محصول
مفاهیم علائم تصویری دربسته بندی
ساختار اطلاعاتی بسته ‌ بندی
وظیفه حفاظتی، ارتباطی
عملکرد بسته ‌بندی
نقش بسته بندی در بازاریابی محصول
بسته بندی و تبلیغات
بسته ‌بندی محصول را به فروش می ‌رساند
عملکرد تبلیغاتی
اقلام بسته ‌بندی
جعبه پالتهای مخصوص
 موارد استفاده از جعبه پالتها
بسته ‌بندی در جعبه ‌های چوبی
فصل چهارم: نظام ‌ها و روش ‌های توزیع کالا
مقدمه
آشنایی با نظام ‌ها و روش ‌های توزیع کالا
کانالهای توزیع
انواع کانال ‌های توزیع
شکل ‌های مختلف پخش
مدیریت کانال ‌های توزیع
سطوح کانال ‌های توزیع
استراتژی ‌های انتخاب کانال توزیع
مراحل طراحی کانال ‌های توزیع
عوامل موثر در ایجاد تعارض در کانال توزیع
فصل پنجم: تبلیغات و پیشبرد فروش
مقدمه
مفهوم تبلیغات و پیشبرد فروش
ابزارهای پیشبرد فروش
نمونه ‌های کالا
کوپن ‌ها
تخفیفات نقدی
بسته ‌ محتوی چند کالا با یک قیمت
کالاهای خاص
اِشانتیون ‌ها
پاداش ‌های مخصوص به مشتریان طرفدار
تبلیغات در مراکز خرید
جوایز، قرعه ‌کشی و شرط ‌بندی
روابط عمومی
ابزارهای روابط عمومی
تعریف تبلیغات
روش ‌های پخش آگهی ‌ها
تبلیغات غیرشخصی
ارزیابی اثربخشی تبلیغات
فصل ششم: بازارهای سازمانی ومحیط بازاریابی
مقدمه
مفهوم بازار
انواع بازارها
خصوصیات بازارهای سازمانی
انواع بازارهای اقتصادی
مکانیسم بنیادین بازار
تجزیه و تحلیل محیط
محیط بازاریابی
واکنش در برابر محیط بازاریابی
فصل هفتم: اندازه گیری و پیش ‌بینی تقاضا
مقدمه
تعریف بازار
بازار بالقوه
بازار در دسترس
بازار در دسترس واجد شرایط
بازار هدف
بازار تسخیرشده
اندازه گیری تقاضای فعلی بازار
برآورد تقاضای کل بازار
برآورد ناحیه ‌ای تقاضای بازار
روش بررسی ساختاری بازار
روش شاخص عامل بازار
برآورد فروش واقعی و سهم بازار
پیش ‌بینی تقاضای آینده
بررسی قصد خریداران
نظریة کارشناسی
روش آزمون بازار
تجزیه ‌وتحلیل سری ‌های زمانی
شاخص ‌های راهنما
تجزیه ‌وتحلیل آماری تقاضا
(Q=f(X1,X2,...
روش ‌های کیفی پیش بینی فروش
فصل هشتم: جایگاه دربازار
مقدمه
شرایط تقسیم بازار مؤثر
سیر تکاملی تقسیم بازار
بازاریابی انبوه یا یکنواخت
بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا
بازاریابی متمرکز یا هدف دار
عواملی مؤثر در تقسیم بندی بهینۀ بازار
مثال ‌هایی از تقسیم بندی بازار
معیارهای تقسیم بازار
روش ‌ها و متغیرهای تقسیم بازار
استراتژی بازاریابی
عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی
فصل نهم: نیاز ‌ها وعوامل موثردر رفتار مصرف کننده
مقدمه
مشتری مداری
مشتریان، مدیران واقعی
سازمان ‌های آینده و مشتری مداری
انواع مشتری وابسته
نیاز ‌های متنوع مشتریان
بازاریابی و مقوله نیاز
 معرفی و ارائه محصول
شناسایی و ارضاء نیازها
پیش ‌بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو
در برخورد با افراد مختلف چه باید کرد؟
نیاز و میزان توسعه یافتگی بازارها
بازارهای توسعه نیافته
بازارهای نیمه توسعه یافته
سلسله مراتب نیازدربازارهای نیمه توسعه یافته
بازارهای توسعه یافته
انتظارات و رضایت مصرف کننده
رفتار مصرف کنندگان
نکات کلیدی رفتار مصرف کننده    
چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟
عوامل مؤثر در رفتار مصرف ‌کننده
فصل دهم: برنامه ریزی در بازاریابی
مقدمه
مفهوم استراتژی
تعریف چشم انداز
خصوصیات چشم انداز
فرآیند تدوین چشم ‌انداز
تعیین مأموریت (رسالت/فلسفه وجودی سازمان)
تعیین رسالت موسسه
تعیین ارزشهای موسسه
تعیین اهداف موسسه
تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
سطوح استراتژی سازمان
تحلیل استراتژی ‌ها
استراتژی تحکیم (Consolidation Strategy)
رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک
شاخص (ماتریس)گروه مشاوران بوستون (BCG)
چهار هدف می توان تعیین کرد:
تهدید تازه واردین
قدرت تامین ‌کنندگان
قدرت مشتریان
کالای جانشین
تهدید رقبا
برنامه ریزی استراتژیک واحدها
فرایند بازاریابی
فصل یازدهم: جایگاه بازاریابی در ساختار تشکیلاتی
مقدمه
جایگاه بازاریابی درساختارسازمانی
نقش ساختار سازمانی درموسسات
عوامل موثر در سازماندهی بازاریابی
انواع ساختارهای سازمانی واحد بازاریابی
سازماندهی و فرصت ‌های نوید بخش
فصل دوازدهم: تحقیقات بازاریابی
مقدمه
نقش تحقیقات در فرآیند تصمیم گیری مدیران
تصمیمهای برنامه ریزی شده
تصمیمهای برنامه ریزی نشده
موقعیتهای تصمیم گیری
تعریف تحقیقات بازاریابی
فرآیند تحقیقات بازاریابی
تعریف مشکل و تعیین اهداف تحقیق
تهیه طرح تحقیق
متغیر و انواع آن در تحقیقات بازاریابی
‏تعاریف عملیاتی متغیرها:
‏نقش ‌های فرضیه در تحقیق:
‏منابع فرضیه:
ملاک ‌های تدوین فرضیه:
‏‏نمونه گیری:
‏تعیین حجم نمونه
انواع تحقیقات بازاریابی
تفاوت تحقیقات اکتشافی(کیفی) با تحقیقات کمی
روشهای جمع آوری اطلاعات در پروژه ‌های تحقیقات بازاریابی
مشاهدات
فصل سیزدهم: هزینه یابی وقیمت گذاری
مقدمه
هزینه یابی
تعیین قیمت تمام شده محصولات
انواع روشهای هزینه یابی
کارت سفارش کار
جریان گردش محصول
تعریف قیمت ‌گذاری ‌
اهداف قیمت گذاری
مراحل قیمت ‌گذاری
روش ‌های قیمت ‌گذاری
انتخاب قیمت نهایی
فهرست منابع و ماخذ

محصولات مشابه

بیشتر