0 امتیاز
0 نفر

حقوق بین الملل خصوصی

کلیات، تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان

نوع اثر : کتاب

ناشر : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 8,200 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 536

رده بندی کنگره : ‫‭‭‭‭‭‭‭K7040‫‭‭‭‭/ک4ح7 1390

رده بندی دیویی : ‫‭‭‭‭340/9‬

شماره کتابشناسی ملی : 2510522

شابک : 978-964-195-500-9

سال نشر : 1390

کد کتاب : B0157

خلاصه اثر

حقوق بین الملل خصوصی، رشته ای از دانش حقوق است که روابط خصوصی افراد در سطح بین الملل را سامان می بخشد؛ در حال که حقوق داخلی به روابط افراد در درون یک کشور می پردازد.
در این نوشتار، پس از بیان کلیات ، به مهم ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی، یعنی تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان پرداخته و به منظور بهره وری هرچه بیشتر استادان و دانشجویان، مطالب در قالب شانزده درس به همراه هدف های آموزشی، چکیده ، پرسش های تستی کنکور سراسری، به منظور افزایش دقت دانش پژوهان ارائه شده است...

کتاب دیجیتال

3,000 تومان

حجم : 1.9 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 396

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
1- کلیّات(1) تعریف، مشخّصات و فایده‌های حقوق بین الملل خصوصی
1- تعریف حقوق بین الملل خصوصی
2- عامل مرز در حقوق بین الملل خصوصی
3- انتخاب نام حقوق بین الملل خصوصی
الف)-تعارض قوانین
ب)-حقوق بین الملل خصوصی
4- مشخّصات حقوق بین الملل خصوصی
الف)-بین المللی‌بودن آن
ب)-خصوصی‌بودن آن
ج)-استقلال و تازگی موضوعات آن
د)-تأثیرپذیری
5- فواید حقوق بین الملل خصوصی
الف)-فواید عملی
ب)-فواید علمی
2- کلیّات(2) منابع حقوق بین الملل خصوصی
1- منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی
الف)-قانون
ب)-رویّه قضایی
ج)-عرف
د)-عقاید علمای حقوق (دکترین حقوق)
2- منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی
الف)-عهدنامه های بین المللی
دوم) ماهیّت حقوقی عهدنامه (قرارداد)
ب)-رویّه قضایی بین المللی
ج)-عرف بین المللی
د)-اصول کلّی بین المللی
3- منابع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی؛ تابعیّت
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی
الف)-قرآن کریم
ب)-سنّت
ج)-اجماع
د)-عقل
ه‍‌)-عرف بین المللی
و)-احکام حکومتی
ز)-شریعت‌ها و کتاب های آسمانی دیگر
ح)-معاهدات
2-تابعیّت
الف)-تعریف تابعیّت
ب)-توصیف تابعیّت
ج)-رابطه تابعیّت و ملیّت
د)-شرایط تحقّق تابعیّت
ه‍‌)-اصول و مبانی تابعیّت
و)-موارد تخلّف از اصول تابعیّت
4-دلایل بی تابعیّتی، تابعیّت مضاعف و روش خون و خاک
1- دلایل بی تابعیّتی
الف)-تفاوت قوانین
ب)-پناهندگی و مهاجرت
ج)-در اثر مجازات
د)-قانون خاص
ه‍‌)-تخییر
و)-اراده شخص
ز)-رد یا ترک تابعیّت قبلی و دریافت نکردن تابعیّت جدید
2- راه های رفع مشکل بی تابعیّتی
الف)-اعطای امتیازات ویژه
ب)-اعطای تابعیّت از دست‌رفته
ج)-رفتار با فاقدان تابعیّت، همانند آوارگان
د)-عدم مجازات
ه‍‌)-تابعیّت محل تولد
3- علل پیدایش تابعیّت مضاعف
الف)-اختلاف سیستم های پذیرفته‌شده
ب)-کسب تابعیّت جدید
ج)-تابعیّت مضاعف در اثر ازدواج
د)-انتقال تابعیّت از پدر و مادر با تابعیّت گوناگون
ه‍‌)-تابعیّت مضاعف، نتیجه تفسیر مختلف از معاهدات
4- راه های رفع یا جلوگیری از تابعیّت مضاعف
5- اقسام تابعیّت
6- اقسام تابعیّت مبدأ (اصلی، تولّدی)
الف)-روش خون (نَسَب) و دلایل طرفداران آن
ب)-روش خاک (زادگاه) و دلیل طرفداران آن
ج)-مقایسه میان دو روش خون و خاک
5-اصل «تغییر تابعیّت»، «تابعیّت مؤثّر» و «تابعیّت مبدأ» در ایران
1- اصل «تغییرپذیری تابعیّت»
الف)-پذیرش اصل تغییرپذیری تابعیّت در حقوق بین الملل
ب)-اقسام تغییر تابعیّت
2- تابعیّت مؤثّر
3- تابعیّت مبدأ (اصلی، تولّدی) در ایران
الف)-اعمال روش خون، طبق قانون ایران
ب)-اِعمال روش خاک، طبق قانون ایران
6- تابعیّت اکتسابی
اقسام تابعیّت اکتسابی
الف)-تابعیّت اکتسابی فرزندان خردسال
ب)-تابعیّت اکتسابی همسر مردی که تابعیّت ایران را دریافت کرده است
ج)-کسب تابعیّت، بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین
د)-تابعیّت اکتسابی زن در اثر ازدواج
ه‍(-تابعیّت اکتسابی در اثر تقاضای شخص (تابعیّت تحصیلی)
7-دریافت تابعیّت ایران
1- شرایط دریافت تابعیّت ایران
الف)-شرط اهلیّت
ب)-شرط اقامت
ج)-شرط اخلاقی
د)-شرط توانایی مالی
ه‍‌)-شرط قانونی
2- تشریفات دریافت تابعیّت جمهوری اسلامی ایران
3- آثار دریافت تابعیّت جمهوری اسلامی ایران
الف)-آثار دریافت تابعیّت، نسبت به فرزندان خردسال
ب)-آثار دریافت تابعیّت، نسبت به فرزندان بزرگسال
ج)-آثار دریافت تابعیّت، نسبت به زن
د)-آثار دریافت تابعیّت ایران، نسبت به خود شخص (حقوق و تکالیف)
8-از دست دادن تابعیّت
1- راه های از دست دادن تابعیّت
الف)-جدا شدن بخشی از خاک یک کشور
ب)-از دست دادن تابعیّت در اثر مجازات (سلب تابعیّت)
ج)-از دست دادن تابعیّت در اثر ازدواج
د)-ترک تابعیّت در اثر تقاضای خودِ شخص
ه‍‌)-ردّ تابعیّت ایران
2- شرایط ترک تابعیّت قانونی ایران
الف)-شرایط ماهوی ترک تابعیّت ایران
ب)-شرایط صوری ترک تابعیّت ایران
3- ترک تابعیّت ایران بدون رعایت قانون
9-آثار ترک تابعیّت ایران
1- اثر ترک تابعیّت نسبت به خود شخص
2- اثر ترک تابعیّت ایران، نسبت به خانواده شخص (زن و فرزندان)
3- اثر ترک تابعیّت زن ایرانی بی شوهر بر روی فرزندانش
4- آثار ترک تابعیّت غیرقانونی ایران
الف)-اعتبار نداشتن تابعیّت خارجی آنان
ب)-فروش دارایی‌های غیرمنقول آنان
ج)-محرومیت از شغل‌های دولتی
5- موارد ترک تابعیّت قانونی، بدون رعایت ماده 989 قانون مدنی
الف)-موارد خروج از تابعیّت در ایران در فاصله سنّی هجده تا نوزده
سالگی
ب)-موارد خروج از تابعیّت ایران در پیوند با ازدواج یا انحلال ازدواج
6- بازگشت به تابعیّت ایران
10-تابعیّت اشخاص حقوقی
1- تعریف اشخاص حقوقی و انواع آن
الف)-اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی
ب)-اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی
2- اهمیّت تشخیص تابعیّت اشخاص حقوقی
3- دیدگاه ها درباره شخص حقوقی
الف)-نظریه انکار وجود شخص حقوقی
ب)-نظریه وجود واقعی شخص حقوقی
ج)-نظریه وجود فرضی شخص حقوقی
4- ضابطه تعیین تابعیّت اشخاص حقوقی (راه‌حل های پیشنهادی)
الف)-تعیین تابعیّت شرکت، مطابق با تابعیّت شریکان یا سهام داران
ب)-تعیین تابعیّت شرکت بر اساس اراده مؤسّسان شرکت
ج)-تعیین تابعیّت شرکت بر اساس محل تعهد پرداخت بهای سهام
د)-تعیین تابعیّت شرکت بر اساس محل تأسیس و ثبت شرکت
ه‍‌)-تعیین تابعیّت شرکت بر اساس مرکز فعالیت
و)-تعیین تابعیّت شرکت بر اساس مرکز اداری یا مرکز اصلی
5- ضابطه تعیین تابعیّت اشخاص حقوقی در قوانین ایران
6- استثناهایی در تعیین تابعیّت اشخاص حقوقی در ایران
الف)-تابعیّت سهام داران به‌عنوان معیار تعیین تابعیّت بانک
ب)-تابعیّت سهام داران به‌عنوان معیار تعیین تابعیّت شرکت های هواپیمایی
ج)-معیار پذیرفته‌شده در بیانیه دولت جمهوری الجزایر درباره حل‌وفصل دعاوی میان دولت ایران و آمریکا
7- تابعیّت مضاعف اشخاص حقوقی
8- تغییر تابعیّت اشخاص حقوقی
11-اقامتگاه (1)
1- تعریف اقامتگاه
الف)-فرق سکونت با اقامتگاه
ب)-فرق اقامتگاه با تابعیّت
2-ماهیت اقامتگاه
الف)-اقامتگاه از نگاه حقوق داخلی
ب)-اقامتگاه از نگاه حقوق بین الملل
3- اثرها و فایده‌های بحث از اقامتگاه بین المللی
الف)-اقامتگاه درباره تعیین قانون صلاحیت‌دار
ب)-اقامتگاه در مورد تعیین محاکم صلاحیت‌دار
ج)-اقامتگاه در مورد بهره‌مندی از حقوق و یا انجام تعهدات
4- اصول و مبانی اقامتگاه
الف)-اصل لزوم اقامتگاه
ب)-اصل وحدت اقامتگاه
ج)-اصل تغییرپذیری اقامتگاه
12-اقامتگاه (2)
1- اقسام اقامتگاه شخص حقیقی
الف)-اقامتگاه عام (حقیقی، عمومی)
ب)-اقامتگاه خاص یا قراردادی
2- اقامتگاه اشخاص حقوقی
3- تغییر اقامتگاه اشخاص حقوقی
4- انواع اقامتگاه های شخص حقوقی
13-وضعیت بیگانگان
1- تعریف بیگانه
2- انواع بیگانگان
الف)-مهاجرین
ب)-جهانگردان
ج)- دانشجویان
د)-بازرگانان
ه‍‌)-کارگران
و)-افراد مقیم عادی
ز)-مجرم فراری
ح)-پناهنده
ط)-مأمور
ی)-آوارگان
ک)-خبرنگاران، عکاسان و دست‌اندرکاران مطبوعات
ل)-جویندگان کار
3- اصول و مبانی حقوق بیگانگان
الف)-اصل شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان
ب)-اصل رفتار متقابل بین دولت ها
ج)-اصل آزادی ورود، عبور و اقامت بیگانگان
د)-اصل قوانین داخلی
4- وضعیّت ورود، خروج و اقامت بیگانه در قوانین ایران
الف)- وضعیّت ورود اتباع بیگانه
ب)-اقامت اتباع بیگانه
ج) عبور اتباع بیگانه
د)-خروج اتباع بیگانه
ه‍‌)-اخراج اتباع بیگانه
14-وضعیت حقوق خصوصی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران
1-استثناهای اصل فوق نسبت به اصل کلّی برخورداری از حقوق خصوصی
2-حقوق تصریح‌شده برای بیگانگان
3- برخی دیگر از حقوق خصوصی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران
الف)-احترام به مالکیت های معنوی بیگانگان و حمایت از آن
ب)-پذیرش رهن از سوی بیگانگان
ج)-به‌دست‌آوردن و تصرف و نقل و انتقال دارایی‌های منقول اتباع آلمانی
د)-مالک شدن دارایی‌های غیرمنقول از سوی اتباع بیگانه
ه‍‌)-احوال شخصیّه بیگانگان
15-وضعیت حقوق عمومی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران
1- بهره ها و امتیازهای بیگانگان در بحث حقوق عمومی
الف)-حقوق اساسی (آزادی های فردی و مصونیت های شخصی)
ب)-حقوق اقتصادی
ج)-حقوق قضایی
2- محرومیت ها، معافیت ها و تکالیف
الف)-محرومیت ها
ب)-معافیت ها
ج)-تکالیف
16-وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه
1- شناسایی اشخاص حقوقی در ایران
2- شناسایی اشخاص حقوقی از راه معاهده‌ها
3- حقوق اشخاص حقوقی بیگانه
الف)-حق مالکیّت دارایی‌های غیرمنقول
ب)-حق انجام معامله
ج)-مصونیت محل شرکت و دفاتر و اوراق حسابداری آن
د)-حق ترافع قضایی و مراجعه به دادگاه‌ها
4- تکالیف اشخاص حقوقی بیگانه
الف)-تکلیف به ارائه گزارش دوره ای فعالیت به مراجع داخلی
ب) تکلیف به پرداخت مالیات و عوارض
پیوست‌ها
پاسخ نامه پرسش های تستی
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر