0 امتیاز
0 نفر

تاریخ تشکیلات در اسلام

نوع اثر : کتاب

ناشر : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 18,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 384

رده بندی کنگره : ‫‭BP231‫‭/ش945ت2 1392

رده بندی دیویی : ‫‭297/4832

شماره کتابشناسی ملی : 3040938

شابک : 978-964-195-667-9

سال نشر : 1392

کد کتاب : BA0180

خلاصه اثر

تشکیلات اسلامی، میراث ادبیات اداری جهان و بخش بی نظری از تمدن اسلامی و نمایه تغییرات سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی در جوامع اسلامی، در هزار سال اسلام کلاسیک، همزمان با قرون وسطا و دوران تاریکی اروپاست. این پدیده که موجب شگفتی خاورشناسان بوده است، با دولت حضرت محمد(ص) (633-622م) و خلافت و امامت را شدین تاریخی، با خلافت عثمانی و سلطنت صفوی به نهایت توسعه رسید. پژوهش حاضر، بررسی سازمان های اداری، مناسب، مشاغل، وزارت و دیوان های برید، رسایل، جنگ، مالی و قضا بر اساس منابع اصلی و معتبر معاصر حدود چهارصد دولت در سرزمین های اسلامی است...

کتاب دیجیتال

6,000 تومان

حجم : 2.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 378

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

مقدمه مؤلف
کلیات
تبیین موضوع تحقیق و منابع اصلی
هدف و ضرورت تحقیق
تشکیلات در جزیرة العرب پیش از اسلام
1_ اصالت رومی تشکیلات اسلامی
2_ اصالت ایرانی تشکیلات اسلامی
الف) دیوان
ب) پیوستگی دین و سیاست
ج) خاتم
د) سکه
ه‍ ) گاه شماری و تاریخ
و) منصب کتابت و کاتبان
3_ اصالت عربی تشکیلات اسلامی
4_ اصالت اسلامی تشکیلات اسلامی
برخی جزئیات تشکیلات اسلامی در جزیرةالعرب پیش از اسلام
ـ دربانی و پرده داری کعبه
ـ آب دادن حجاج
ـ رفاده یا مهمان داری
ـ پرچم داری و لواء
ـ دارالندوة
ـ سرداری(قیاده) و عیر
ـ مؤسسه پرداخت دیه و غرامت
ـ قبه یا اسلحه خانه
ـ اعنه
ـ سفارت
ـ ایسار
ـ دادرسی و قضا
ـ اموال مصادره شده
ـ نگاهبانی مسجدالحرام (عمارة)
ـ القضاء العشایری و عقدالاحلاف
حکومت پیامبر اسلام حضرت محمد
1_ مبانی نظری تأسیس دولت به وسیله پیامبر
2_ تشکیلات حکومتی عصر پیامبر اسلام
الف) تأسیس و امضای ادارات
ب) صدور نامه هایی به سیاق نامه های اداری
ج) تبدیل مدینه به شهر سیاسی
د) تخریب جامعه جاهلی
ه‍ ) مؤاخات و ارتباطات نوین اقتصادی ـ اجتماعی
و) طرد نظام قبیله ای و تأسیس دولت دینی
3_ برخی جزئیات تشکیلات دولتی عصر پیامبر
ـ نقیب
ـ صاحب سِرّ
ـ وزیر و کارگزاران عالی رتبه
ـ کاتب
ـ حَشَم و اطرافیان خاص
ـ مناصب دینی
ـ امور انتظامی و نظامی
ـ اداره امور مالی در تشکیلات دولت پیامبر اکرم
ـ تعریف سیر و روابط و حقوق بین الملل در سیره پیامبر اسلام
ـ سبک اداری نامه های پیامبر
ـ سفرا و دیپلماسی دولت پیامبر اکرم
4_ تشکیلات دولت اسلامی در عهد راشدین
نهاد خلافت پس از پیامبر تا سقوط بغداد
1_ ماهیت خلافت و کیفیت تحقق آن
الف) پارادایم جانشینی در منابع تشکیلات اسلامی
ب) تشریفات مربوط به القاب خلیفه
2_ تعداد خلفا، کمّیت و کیفیت قدرت آنها
الف) طبقه اول: خلفای پیامبر؛ راشدین
ب) خلفای اموی غرب اسلامی و اندلس: از الداخل تا هشام سوم(138 ـ 428ه‍ )
ج) طبقه سوم: خلفای بنی عباس
د) طبقه چهارم: خلفای عثمانی
3_ جایگاه ولایت عهدی در تشکیلات اسلامی
4_ تشریفات و نشانه های ویژه خلافت و سلطنت در تشکیلات اسلامی
ـ خطبه
ـ سریر
ـ سکه و سازمان دارالسکه و دارالضرب
ـ دیوان طراز
ـ برده (عبا)
ـ خاتم و مُهر
ـ عمامه و تاج
5_ ادارات دارالخلافة و دربارهای سلطنتی دولت های اسلامی
6_ حاجب
نهاد وزارت در تشکیلات اسلامی
1_ جایگاه وزارت در تشکیلات اسلامی
2_ اقسام وزیر
الف) وزارت تفویض
ب) وزارت تنفیذ
3_ استمرار وزارت ایرانی در عصر عباسی اول
4_ جایگاه مقام امیرالامرا در تشکیلات اسلامی
5_ وزارت در دوره سلطه آل بویه (334 ـ 447 ق ) و فاطمیان
6_ وزارت در تشکیلات اسلامی عصر غزنوی(366 ـ 582ه‍ )
7_ وزارت در عصر سلجوقی (447 ـ 590ه‍ )
8_ وزارت در عهد دولت های مغربی و اندلسی
9_ وزارت در عصر خوارزمشاهی، ایلخانی و ممالیک(648ـ922ه‍ )
10_ وزارت در عصر خلفای عثمانی(680ـ1342ه‍ ) و صفوی(907ـ1135ه‍ )
سازمان اداری و دیوان ها
1_ دیوان در تشکیلات عصر پیامبر و راشدین
2_ دیوان در عصر اموی
الف) دیوان خراج
ب) دیوان جند
ج) دیوان خاتم
د) دیوان رسائل
ه‍ ) دیوان برید
و) دیوان نفقات اموی
ز) دیوان صدقه عهد اموی
ح) دیوان مستغلات
ط) دیوان طراز عهد اموی
3_ عملیات اداری تعریب دیوان ها در تشکیلات عصر اموی
4_ دیوان ها در تشکیلات خلافت عباسی
الف) دیوان مصادرات
ب) دیوان النظر فی المظالم
ج) دیوان ضیاع
د) دیوان استخراج
ه‍ ) دیوان خاصه
و) دیوان جهبذه
ز) دیوان موالی و غلامان
ح) دیوان الجند الشاکریه
ط) دیوان المکاتبه و دیوان رسائل(دیوان انشاء)
ی) دیوان برید در عصر عباسی و فاطمی (صاحب الخبر)
5_ دیوان ها و اداره مرکزی سامانی، بویهی، غزنوی و فاطمی
6_ دیوان ها و اداره مرکزی در دوره سلطه سلجوقیان(431 ـ 590ه‍ )
7_ دیوان و نظام وزارت در عصر ایلخانی، تیموری، عثمانی و صفوی
دیوان های اقتصادی در دوره اسلامی
جایگاه تشکیلات مالی در شریعت اسلام
1_ دیوان بیت المال (الدیوان السامی)
اقلام عمده درآمد دیوان بیت المال
الف) زکات
ب) خمس
ج) عشور
د) جزیه
2_ دیوان خراج در سازمان اداری عصر عباسی دوم و فاطمیان
3_ جایگاه درآمد اقطاع در تشکیلات اداری مسلمانان
دیوان های مالی اقطاع در عصر بویهی، غزنوی و سلجوقی
4_ دیوان استیفاء
5_ درآمد وقف
6_ تخلفات مالیاتی و تعمیم مصادیق مالیات
7_ درآمدهای اتفاقی، طیارات، اجتذابات
8_ هزینه های دولت در تشکیلات اسلامی
الف) عطا و دیوان عطا
ب) حقوق کارمندان
ج) هزینه های فرهنگی و عمرانی
د) هزینه های شخصی خلفا
سازمان نظامی مسلمانان یا «دیوان جُند»
1_ سیره نظامی پیامبر
اولین رئیس دیوان جند
2_ تأسیس دیوان و سازمان نظامی مالی «عطاء»
الف) دیوان جیش و ترکیب نیروها در عصر اموی
ب) دیوان جیش و عناصر سپاه در عصر عباسیان
ج) نیروهای مشرقی ارتش عباسی در عصر معتصم و متوکل
3_ مراحل انحطاط و سقوط و فروپاشی ارتش خلافت عباسی
4_ گروه های ویژه نظامی در تشکیلات ارتش های اسلامی
ـ یگان دَبّابات
ـ یگان نفت انداز
ـ یگان منجنیق(عرّاده)
ـ یگان ویژه تیرانداز
ـ یگان زرافین
ـ یگان عیاران
ـ یگان فدایی ها
ـ عیون و نیرو های تدارکاتی
5_ حقوق نیروهای نظامی در تشکیلات نظامی مسلمانان
6_ ساز و برگ نظامی و اسلحه در تشکیلات نظامی دولت های اسلامی
الف) سلاح های سبک
ب) سلاح های سنگین
ـ منجنیق
ـ دبابه
ـ قوچ جنگی
ـ توپ
7_ آرایش نظامی در تشکیلات اسلامی
8_ توسعه دیوان جیش سامانیان غزنویان و سلجوقیان
9_ دیوان عرض، دیوان عارض
10_ دیوان جیش در مصر فاطمی و ممالیک
الف) دیوان جیش و نیروی نظامی در مغرب و اندلس
ب) دیوان جیش و سازمان نظامی عصر عثمانی
11_ تشکیلات نظامی و دیوان سپاه صفویه
12_ دیوان و تشکیلات نظامی نیروی دریایی در دوره اسلامی
13_ دیوان اسطول
14_ اسامی برخی کشتی های جنگی و یگان های دریایی
دیوان قضا و تشکیلات قضایی
1_ نظام قضا در عصر پیامبر
2_ دیوان قضا در عصر راشدین
3_ دیوان قضا در عصر اموی
4_ دیوان قضا در خلافت عباسی و فاطمی
5_ دایره وظایف قاضی در تشکیلات اسلامی
الف) مکان قاضی و کارمندان او در تشکیلات اسلامی
ب) قضاوت در دولت های وابسته به خلافت عباسی
6_ دیوان مظالم و آیین دادرسی
7_ دیوان مظالم در عصر عباسی و دولت های معاصر آن
8_ تشکیلات قضا در عصر ایلخانی، صفوی و عثمانی
9_ نظام قضایی در غرب اسلامی
نظام حسبه در تشکیلات اسلامی
دایره وظایف محتسب و شرایط آن
1_ حسبه در عصر پیامبر و راشدین
2_ حسبه در عصر اموی و عباسی
3_ حسبه در عصر دولت های وابسته به خلافت عباسی
4_ حسبه در عصر ایلخانی، صفوی و عثمانی
نظام شرطه در تشکیلات اسلامی
تعریف شرطه در سازمان اداری مسلمانان و محدوده وظایف آن
1_ شرطه در صدر اسلام
2_ شرطه در عصر غزنوی، بویهی، فاطمی و سلجوقی
3_ شرطه در عصر ایلخانی و صفوی و عثمانی
وظایف دینی(نماز، حج، اوقاف، فُتیا و...
1_ ولایت نماز
2_ اوقاف، احباس
3_ ولایت حج، امیرالحاج
4_ ولایت در فتوا (صاحب الفتوا)
5_ وظایف دینی عصر عثمانی و صفوی
6_ سازمان نقابت، نقیب الاشراف
دیوان های آب، دیوان آب قم و مرو
1_ دیوان آب قم
2_ دیوان آب مرو
تشکیلات اصناف و تجارت در دوره اسلامی
تشکیلات اسلامی در شبه قاره هند
تشکیلات و اداره امور علمی و آموزشی در جهان اسلام
پایان تشکیلات اسلامی
تغییرات و برخورد سنت و مدرنیته در تشکیلات اسلامی
Abstract
منابع

محصولات مشابه

بیشتر